Rallye Deutschland

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Odstup 26. 08. 20:30 RZ 15 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) RETIRED AFTER FINAL STAGE / ODSTOUPIL PO POSLEDNÍ ZKOUŠCE
Info 26. 08. 14:06 RZ 15 P 3 LIGATO M. / GARCIA R. (st. č. 33) "With these problems we had during this weekend it's good position and points. We have good car fo gravel, need some development for tarmac." / "Po problémech, které jsme o víkendu měli, je to dobré umístění a body. Máme dobré auto na šotolinu, ale potřebujema zapracovat na nastavení na asfalt."
Info 26. 08. 14:03 RZ 15 P 3 GUERRA B. / ROZADA B. (st. č. 38) "Second place is very good for us on this tarmac. We scored good points and still in the lead." / "Druhé místo ze zdejšího asfaltu je pro nás moc dobré. Získali jsme dobré body a udrželi se ve vedení."
Info 26. 08. 14:00 RZ 15 P 3 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 31) "We did very good job. Good prepared for rally, concentrated enough for whole rally. We had to do another two good rallies." / "Odvedli jsme velmi dobrou práci. Byli jsme na rally dobře připraveni, zůstali soustředění po celou rally. Musíme zajet další dvě dobré soutěže."
Info 26. 08. 13:53 RZ 15 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 23) "Good rally. I enjoyed this stage. Good fun to come back, third place here is not bad. Looking forward to Barum rally." / "Dobrá rally. Tuhle zkoušku jsem si užil. Byla to dobrá zábava být tu zpět, třetí místo na téthle zkoušce není špatné. Těším se na Barum rally."
Info 26. 08. 13:52 RZ 15 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "Very good weekend. Team did perfect job again." / "Velmi dobrý víkend. Tým opět odvedl perfektní práci."
Info 26. 08. 13:49 RZ 15 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Conditions were really difficult, difficult for tyre choice. But we had good drive, lot of confidence, no mistakes. Perfect weekend." / "Podmínky byly opravdu náročné, obtížné na volbu pneu. Ale jeli jsme dobře, s velkou jistotou, bez chyb. Perfektní víkend."
Info 26. 08. 13:46 RZ 15 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Not an easy race for sure. But I'm happy with the result, my best on tarmac." / "Rozhodně to nebyl lehký závod. Ale jsem spokojený s výsledkem, můj nejlepší na asfaltu."
Info 26. 08. 13:44 RZ 15 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "It's more points, it's really important for the team. I learned lot a didn't no mistake." / "Je to víc bodů, pro tým opravdu hodně důležitých. Hodně jsem se naučil a neudělal chybu."
Info 26. 08. 13:41 RZ 15 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "I'm very pleased with results. We learned more and more. I think we had very good curve during the rally." / "Jsem moc spokojený s výsledkem. Hodně jsme se naučili. Myslím, že jsme šli během rally nahoru."
Info 26. 08. 13:39 RZ 15 wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 12) "Big thanks to team. It was tough rally with tricky conditions." / "Velké díky týmu. Byla to náročná rally se zrádnými podmínkami."
Info 26. 08. 13:36 RZ 15 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "I'm quite happy. I tried our best. We took no risk here in Germany after three months pause." / "Jsem opravdu spokojený. Hodně jsem se snažil. Tady v Německu jsme po té tříměsíční pauze neriskovali."
Info 26. 08. 13:34 RZ 15 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "I'm really happy with the car on the tarmac. Looks like we better on tarmac than gravel." / "Jsem opravdu spokojený s fungováním auta na asfaltu. Vypadá to, že na asfaltu jsme lepší než na šotolině."
Info 26. 08. 13:30 RZ 15 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Rally was generally difficult and tricky." / "Rally byla celkově náročná a nevyzpytatelná."
Info 26. 08. 13:28 RZ 15 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "It was very very slippy. I did couple of mistakes." / "Bylo to hodně hodně uklouzané. Udělal jsem pár chyb."
Info 26. 08. 13:26 RZ 15 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "It was good weekend for me. We were able to fight, just still not understand what happened yesterday. Pity we didn't finish at podium." / "Pro mě to byl dobrý víkend. Byli jsme schopni bojovat, ale pořád nerozumím tom, co se stalo včera. Škoda, že jsme neskončili na pódiu."
Info 26. 08. 13:25 RZ 15 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) "I expected little bit more. Whole rally was quite difficult." / "Čekal jsem trochu víc. Celá rally byla hodně těžká."
Info 26. 08. 12:30 RZ 14 P 3 GORBAN V. / NIKOLAYEV A. (st. č. 39) "We had puncture on previous stage and had to change it." / "Na předchozí zkoušce jsme měli defekt a měnili kolo."
Info 26. 08. 12:29 RZ 14 P 3 GUERRA B. / ROZADA B. (st. č. 38) "Fight was over yesterday. We are not pushing, taking care in the forrest, because very slippery. Most difficult tarmac rally I ever done." / "Bitva skončila včera. Netlačíme, v lese jsme jeli opatrně, protože to moc klouzalo. Byla to nejtěžší asfaltová rally co jsem jel."
Info 26. 08. 12:28 RZ 14 5 CHARDONNET S. / DE LA HAYE T. (st. č. 62) "We had right tyres, but we drove safe." / "Měli jsme správné obutí, ale jeli jsme opatrně."
Info 26. 08. 12:26 RZ 14 P 3 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 31) "Still one stage to go. This was the most difficult stage. But everything goes well." / "Pořád ještě jedna zkouška. tohle byla nejtěžší erzeta. Ale všechno jde dobře."
Info 26. 08. 12:25 RZ 14 2 GASSNER H. jr. / WICHA K. (st. č. 51) "We had puncture, no idea from where." / "Dostali jsme defekt, netuším kde."
Info 26. 08. 12:24 RZ 14 2 AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 55) "I pushed flat out, nothing to loose." / "Jel jsem naplno, neměl jsem co ztratit."
Info 26. 08. 12:21 RZ 14 2 ARZENO M. / JAMOUL R. (st. č. 52) "I have good feeling in the rain. Setup is fantastic." / "V dešti mám dobrý pocit. Nastavení je fantastické."
Info 26. 08. 12:20 RZ 14 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 23) "Safely to the finish, no risk at all. Avoiding the mud, safe drive." / "Bezpečně do cíle, vůbec žádné riskování. Vyhýbali jsme se blátu, jeli bezpečně."
Info 26. 08. 12:18 RZ 14 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "It was very nice weekend for us. I have good feeling on tarmac again." / "Byl to pro nás moc povedený víkend. Mám zase na asfaltu dobrý pocit.
Info 26. 08. 12:16 RZ 14 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We got rain in the stage, but we have soft tyres. We had bit less response from turbo." / "Ve vložce nám zapršelo, ale máme měkké pneu. Máme menší odezvu od turba."
Info 26. 08. 12:14 RZ 14 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "My time was OK. It was OK ran, no problems." / "Můj čas je OK. Byla to dobrá jízda, bez problémů."
Info 26. 08. 12:12 RZ 14 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I took no risk and I'm here. It's looking OK." / "Neriskoval jsem a jsem tady. Vypadá to OK."
Info 26. 08. 12:10 RZ 14 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "Quite tricky. I had correct informations from gravel crew. Nice to be through this stage now." / "Opravdu zrádné. Od šotolinových špionů jsem měl správné informace. Jsem rád, že je tahle zkouška za námi."
Info 26. 08. 12:08 RZ 14 wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 12) "We just take it easy, started rain again. No stress." / "Jeli jsme v pohodě, začalo zase pršet. V klidu."
Info 26. 08. 12:06 RZ 14 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "Tanak is so fast, but I'm trying my best and save my position." / "Tanak je hodně rychlý, ale já se snažím dělat co můžu a udržet svoji pozici."
Info 26. 08. 12:03 RZ 14 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) Puncture / Defekt
Info 26. 08. 10:18 RZ 13 2 WIEGAND S. / GOTTSCHALK T. (st. č. 24) "We damaged wishbone, but I don't know where." / "Poškodili jsme rameno kola, ale nevím kde."
Info 26. 08. 10:09 RZ 13 P 3 GUERRA B. / ROZADA B. (st. č. 38) "We driving same time like Kosciuszko. We have to get the car into rally finish." / "Jeli jsme stejný čas jako Kosciuszko. Musíme přivézt auto až do cíle."
Odstup 26. 08. 10:08 RZ 13 M wrc NOVIKOV E. / KLINGER N. (st. č. 6) Reported retired (broken driveshaft after SS13) / Odstupuje (prasklá poloosa po RZ13)
Info 26. 08. 10:07 RZ 13 P 3 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 31) "I have lot of pressure, because driving without gap. I have to keep concentration. It was very difficult stage, soft tyres, rain, mud." / "Jsem pod tlakem, protože nemáme náskok. Musím udržet koncentraci. Byla to těžká zkouška, měkké pneu, déšť, bláto."
Info 26. 08. 10:01 RZ 13 2 ARZENO M. / JAMOUL R. (st. č. 52) "I have good feeling on the wet road and time is not bad." / "Mám na mokru dobrý pocit a čas není špatný."
Info 26. 08. 09:59 RZ 13 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 23) "Not so bad. We did some changes on the car. Great score for VW, hope we'll keep it." / "Není to špatné. Udělali jsme nějaké změny na autě. Pro VW je to dobré skóre, doufám, že ho udržíme."
Info 26. 08. 09:58 RZ 13 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "At the moment I'm cruising, just to reach the finish." / "Momentálně si to jen projíždím, jen dojet do cíle."
Info 26. 08. 09:56 RZ 13 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) "Very difficult, but anyway, we had no problem." / "Je to moc těžké, ale neměli jsme nicméně žádné potíže."
Info 26. 08. 09:53 RZ 13 M wrc NOVIKOV E. / KLINGER N. (st. č. 6) "Driveshaft is broken, but I don't know which one." / "Praskla nám poloosa, ale nevím která."
Info 26. 08. 09:51 RZ 13 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "I lost little bit of time in tight hairpin. Otherwise it was so wet." / "Ztratil jsem nějaký čas v úzké vracečce. Jinak to bylo hodně na mokru."
Info 26. 08. 09:49 RZ 13 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I just have setup for last superspecial basically. Difficult to drive stage now, but it's OK." / "Prostě jedu nastavení na poslední zkoušku. Teď se mi auto ovládá těžce, ale to je OK."
Info 26. 08. 09:47 RZ 13 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Everything is OK. Team repaired damage well, but it's difficult to fight now." / "Všechno je OK. Tým opravil poškození dobře, ale těžko se mi teď bojuje."
Info 26. 08. 09:45 RZ 13 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Conditions are quite tricky, so we were very steady, I'm not trying." / "Podmínky jsou opravdu hodně zrádné, takže jsme jeli v klidu. O nic se nesnažím."
Info 26. 08. 09:43 RZ 13 2 WIEGAND S. / GOTTSCHALK T. (st. č. 24) Reported stopped / Stojí
Info 26. 08. 09:42 RZ 13 wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 12) "Maybe bit steady, but I have gap. Just really crusing." / "Možná to bylo trochu klidnější, ale mám náskok. Prostě jsme to opravdu jen projeli."
Info 26. 08. 09:39 RZ 13 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "It's very tricky stage. Quite lot of mud." / "Je to velmi zrádná zkouška. Opravdu hodně bláta."
Info 26. 08. 09:37 RZ 13 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I've been really try. Bit difficult on wet conditions. We changed something on setup. It's OK now." / "Oravdu jsem se snažil. Ale na mokru to nebylo snadné. Udělali jsme nějaké změny na nastavení. Je to teď OK."
Info 26. 08. 09:35 RZ 13 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I don't know happened with bonnet, but it loose and long straight was opened close to windscreen." / "Nevím co se nám stalo s kapotou, ale povolila se a na dlouhých rovných úsecích se nám zdvihala na čelní sklo."
Info 26. 08. 09:33 RZ 13 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I don't care about the time. Driving my own pace. But it was very tricky, grip was changing all the time. Very difficult stage." / "Nehledím na čas. Jedu si svoje vlastní tempo. Ale bylo to hodně zrádné, přilnavost se pořád měnila. Hodně těžká zkouška."
Info 26. 08. 09:13 RZ 13 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 25. 08. 18:55 RZ 12 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "It was good day, pity that finish like that. Tomorrow we want to finish this rally." / "Byl to dobrý den, škoda že skončil takto. Zítra chceme tuhle rally dojet."
Info 25. 08. 18:53 RZ 12 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "We saw Sordo, then Ven Merksteijn and Tanak, all within 500 metres. Everybody are OK." / "Viděli jsme Sorda, pak Van Merksteijna a Tanaka, vše na 500 m. Všichni jsou OK."
Info 25. 08. 18:45 RZ 12 M wrc NOVIKOV E. / KLINGER N. (st. č. 6) "Van Merksteijn was blocking the road so everybody had to stop. We tried different setups today, good for the future." / "Van Merksteijn blokoval trať, takže všichni museli zastavit. Dnes jsme zkoušeli různá nastavení, bude se to hodit do budoucna."
Info 25. 08. 18:26 RZ 12 wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 12) "I saw Dani stopped, then Tanak ripped wheel. We had clean drive through. I didn't expected we will be fifth at end of the day." / "Viděl jsem stát Daniho, pak Tanak utrhnul kolo. My jsme jeli bez problémů. Nečekal jsem, že budeme po dnešku pátí."
Info 25. 08. 18:24 RZ 12 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "We pushed really hard and keep equal with Tanak until he crashed." / "Šli jsme do toho naplno a jeli stejně s Tanakem až do jeho havárie."
Info 25. 08. 18:20 RZ 12 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Good afternoon. I find rhythm. I will put pressure to Latvala." / "Dobré odpoledne. Našel jsem rytmus. Budu tlačit na Latvalu."
Info 25. 08. 18:18 RZ 12 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I wanted win this stage, but my tyres were bit hot close to the end." / "Chtěl jsem tuto zkoušku vyhrát, ale ke konci se mi trochu přehřály pneumatiky."
Odstup 25. 08. 18:17 RZ 12 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 15) Rolled, his car blocking the road. Crew OK. / Šel přes střechu, auto blokuje trať. Posádka je v pořádku.
Info 25. 08. 18:16 RZ 12 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was very good day without problems." / "Byl to moc dobrý den bez problémů."
Odstup 25. 08. 18:02 RZ 12 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) Hitted 'hinkelstein' and ripped rear wheel off / Utrhnul zadní kolo o protitankový zátaras
Info 25. 08. 17:57 RZ 12 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) Went off, damaged cooling system / Havaroval, poškodil chladící systém
Info 25. 08. 17:37 RZ 12 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 25. 08. 16:25 RZ 11 P 3 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 31) "Everything is OK. I just slow down a bit as I heard some strange noise from front, but it seems to be OK." / "Všechno je OK. Jenom jsem trochu zpomalil, protože jsem zepředu slyšel nějaké divné zvuky. Ale zdá se, že je to OK."
Info 25. 08. 16:23 RZ 11 P 3 GUERRA B. / ROZADA B. (st. č. 38) "Not real problems with brakes here. We tried to avoid any problems and stay on the road." / "Tady nebyl žádný skutečný problém s brzdami. Snažíme se vyhýbat se problémům a zůstat na cestě."
Info 25. 08. 16:22 RZ 11 2 BURRI M. / REY S. (st. č. 53) "Good stage." / "Dobrá zkouška."
Info 25. 08. 16:20 RZ 11 2 WIEGAND S. / GOTTSCHALK T. (st. č. 24) "We have no oil in right front dumper, just on spring. It will be hard on Panzerplatte. We want see the finish today." / "Nemáme olej v pravém předním tlumiči, je to jen na pružině. Na Panzerplatte to bude těžké. Rádi bychom dnes viděli cíl."
Info 25. 08. 16:19 RZ 11 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 23) "I had spin on previous stage. This one was clean, no problems. Bit slippy close to finish." / "Na předchozí zkoušce jsem dělal hodiny. Tahle byla v klidu, bez problémů. Ke konci to trochu klouzalo."
Info 25. 08. 16:18 RZ 11 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "No problem for me, still everything perfect. Two last kms werte tricky." / "Pro mě bez potíží, vše je pořád perfektní. Poslední dva km byly zrádné."
Info 25. 08. 16:14 RZ 11 M wrc NOVIKOV E. / KLINGER N. (st. č. 6) "Everything is fine. Soft tyres were not best choice, but good experience." / "Vše je v pořádku. Měkké pneu nebyly nejlepší volbou, ale dobrá zkušenost."
Info 25. 08. 16:12 RZ 11 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "We started with soft tyres, just to be sure. There is lot of mud on the tarmac, bu no problem." / "Pro jistotu jsme vyjeli na měkkých pneu. Na asfaltu je spousta bláta, ale bez problémů."
Info 25. 08. 16:10 RZ 11 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 15) "My time is not bad, it's really goot at the moment." / "Můj čas není špatný, momentálně je to opravdu dobré."
Info 25. 08. 16:08 RZ 11 wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 12) "Bit easy. It was moving around on soft tyres little bit. Steady rhythm, no risk." / "Trochu v klidu. Na měkkých pneu se to trochu smýkalo. Rozumné tempo, bez riskování."
Info 25. 08. 16:06 RZ 11 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "It's going really fast. I'm not going to take any risk." / "Je to opravdu rychlé. Nehodlám nic riskovat."
Info 25. 08. 16:04 RZ 11 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Some quite muddy places. I keep pushing, but still I want finish the rally." / "Pár hodně zablácených míst. Tlačím, ale pořád chci dojet až do cíle."
Info 25. 08. 16:02 RZ 11 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Hopefully we can get some time to Jarri and keep him under pressure." / "Doufám, že můžeme něco stáhnout na Jarriho a držet ho pod tlakem."
Info 25. 08. 16:00 RZ 11 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Conditions were very tricky, quite dirty last few kms." / "Podmínky tu byly hodně nevypočitatelné, na posledních km bylo hodně špíny."
Info 25. 08. 15:58 RZ 11 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "It was muddy under trees. Anyway, we play safe." / "Pod stromy bylo bláto. Každopádně, jedeme na jistotu."
Info 25. 08. 15:56 RZ 11 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "In two part is bit muddy, but not too bad, I took it easy." / "Ve dvou místech to bylo trochu na blátě, ale žádná hrůza, jel jsem to v klidu."
Info 25. 08. 11:59 RZ 9 2 ARZENO M. / JAMOUL R. (st. č. 52) "Very difficult with these tyres." / "S těmito pneumatikami to bylo hodně těžké."
Info 25. 08. 11:58 RZ 9 2 WIEGAND S. / GOTTSCHALK T. (st. č. 24) "It was sometimes very slippery in the forrest." / "V lese to občas hodně klouzalo."
Info 25. 08. 11:57 RZ 9 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 23) "I just lost lot of time because all the junctions and lot of understeering." / "Hodně jsem ztratil kvůli všem těm odbočkám a velké nedotáčivosti."
Info 25. 08. 11:55 RZ 9 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "OK for us. Soft tyres was not bad choice as lot of wet places." / "Pro nás OK. Měkká směs nebyla špatnou volbou, protože bylo hodně míst na mokru."
Info 25. 08. 11:53 RZ 9 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "What a special stage! I'm happy to made it." / "To je ale rychlostka! Jsem šťastný , že jsem to zvládnul."
Info 25. 08. 11:52 RZ 9 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) "We have broken driveshaft." / "Máme prasklou poloosu."
Info 25. 08. 11:48 RZ 9 M wrc NOVIKOV E. / KLINGER N. (st. č. 6) "Nothing special. 180 junctions and we missed only two." / "Nic zvláštního. 180 odboček a minuli jsme jen dvě."
Info 25. 08. 11:46 RZ 9 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "It's difficult. I can't find right rhythm, I want just finish this rally." / "Je to těžké. Nemůžu najít správný rytmus, chci jen dojet do cíle."
Info 25. 08. 11:44 RZ 9 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 15) "Gear leveler is broken, stucked in gear." / "Zlomila se nám řadička a zůstala zaseklá rychlost."
Info 25. 08. 11:41 RZ 9 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) Reported stopped / Stojí
Info 25. 08. 11:40 RZ 9 wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 12) "We try to set consistent times, now we moving up. At the moment I'm happy, car is working really well." / "Snažíme se jet stejné časy, teď se posunujeme. Momentálně jsem spokojený, auto funguje moc dobře."
Info 25. 08. 11:38 RZ 9 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "Little bit tricky as I crossed the tyres. In right hand corners it oversteers, left understeers." / "Bylo to trochu zrádné, protože jsem obul do kříže. V pravých zatáčkách to bylo přetáčivé, v levých nedotáčivé."
Info 25. 08. 11:36 RZ 9 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "We did our best. But it was quite difficult." / "Dělali jsme co se dalo. Ale bylo to opravdu náročné."
Info 25. 08. 11:35 RZ 9 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "We had really very slow puncture, we were not sure from the beginning. Then we stop and change it." / "Dostali jsme hodně pomalý defekt, zpočátku jsme si tím nebyli jistí. Zastavili jsme a měnili to."
Info 25. 08. 11:34 RZ 9 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "We are getting higher in position, good foir us. It was sometimes not easy on hard tyres, some wet places." / "Posunuli jsme se nahoru, to je pro nás dobré. Na tvrdých pneu to nebylo snadné, místy bylo mokro."
Info 25. 08. 11:28 RZ 9 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I was careful close to end, my tyres start to moving. I'm dissapointed for Petter, now my position is very important for the team." / "Ke konci jsem byl opatrný, pneumatiky začaly klouzat. Jsem zklamaný kvůli Petterovi, teď bude pro tým důležité moje umístění."
Info 25. 08. 11:24 RZ 9 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very easy, no mistakes. No problem." / "Hodně v klidu, bez chyb. Bez problémů."
Odstup 25. 08. 11:22 RZ 9 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) Crashed, crew OK / Havárie, posádka OK
Info 25. 08. 11:20 RZ 9 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) Right rear wheel ripped off/ Utržené pravé zadní kolo
Info 25. 08. 11:18 RZ 9 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) Stopped, continuing / Stál, pokračuje
Info 25. 08. 11:15 RZ 9 Hirvonen and Atkinson whole car on hard compound reported / Auta Atkinsona a Hirvonena jedou kompletní obutí s tvrdou směsí
Info 25. 08. 10:52 RZ 9 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 25. 08. 09:43 RZ 8 2 ARZENO M. / JAMOUL R. (st. č. 52) "We had a good tyre choice." / "Udělali jsme dobrou volbu gum."
Info 25. 08. 09:42 RZ 8 2 WIEGAND S. / GOTTSCHALK T. (st. č. 24) "It's really slippery, but I like it." / "Je to opravdu kluzké, ale mám to rád."
Info 25. 08. 09:40 RZ 8 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 23) "This stage is hard. We were struggling with understeering." / "Tahle zkouška je těžká. Zápasili jsme s nedotáčivostí."
Info 25. 08. 09:37 RZ 8 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "It's quite slippy. We don't push on the limit." / "Je to docela kluzké. Netlačíme na limitu."
Info 25. 08. 09:36 RZ 8 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "It's really difficult for me. I had good choice, because I have two soft tires." / "Je to pro mě velmi těžké. Udělal jsem doboru volbu, Mám dvě měkké gumy."
Info 25. 08. 09:34 RZ 8 M wrc NOVIKOV E. / KLINGER N. (st. č. 6) "Everything is fine. It's quite slippery." / "Všechno je fajn. Je to docela kluzké."
Info 25. 08. 09:31 RZ 8 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) "Very very dificult. We need to find pace now." / "Velmi těžké. Musíme najít správné tempo."
Info 25. 08. 09:28 RZ 8 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "Not easy stage. We didn't make best choice with tires. We had to drive carefully." / "Nebyla to lehká vložka. neudělali jsme nejlepší volbu s gumami. Museli jsme jel opatrně."
Info 25. 08. 09:26 RZ 8 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 15) "I had feeling that I was very slow, but time isn't so bad." / "Měl jsem pocit, že jsem velmi pomalý, ale čas není špatný."
Info 25. 08. 09:25 RZ 8 wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 12) "Car is working really well. We want to keep this position only." / "Auto funguje velmi dobře. Chceme jen udržet pozici."
Info 25. 08. 09:22 RZ 8 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "It was really difficult. Soft tires would be the best." / "Bylo to velmi těžké. Měké pneu by byly nejlepší."
Info 25. 08. 09:21 RZ 8 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "It was ok." / "Bylo to dobré."
Info 25. 08. 09:18 RZ 8 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "It's better, I try to do no mistakes." / "Je to lepší. Snažím se nechybovat."
Info 25. 08. 09:16 RZ 8 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "It was ok. I could have done it better. I didn't risk, I just drive normal." / "V pořádku. Mohl jsem to udělat lépe. Ale neriskoval jsem, normální jízda."
Info 25. 08. 09:15 RZ 8 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "It was really good stage, but in one hairpin I made spin again." / "Bylo to opravdu dobré, ale v jedné vracečce jsem opět udělal hodiny."
Info 25. 08. 09:12 RZ 8 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "We made a mistake, I lost the brake in one very wet place. We need to concentrate for my third position." / "Udělali jsme chybu, jednou mi to ujelo na brzdách. Musíme se koncentrovat na mojí třetí pozici."
Info 25. 08. 09:11 RZ 8 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "It's really difficult. There are very tricky places." / "Je to opravdu těžké. Jsou tam opravdu zrádná místa."
Info 25. 08. 09:09 RZ 8 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was really difficult, you can't push hard on the brake pedal. We have good lead, but we don't know what can happened." / "Bylo to pravdu náročné, nemůžetze jít tvrdě na brzdy. Máme dobré vedení, ale nevíme co se ještě může stát."
Info 25. 08. 08:42 RZ 7 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "It was like in Monte Carlo, it was unbelievable slippery. Dry is difficult, wet is terrible difficult." / "Bylo to jako v Monte Carlu, neuvěřitelně kluzké. Suché je obtížné, mokré je strašně obtížné."
Info 25. 08. 08:40 RZ 7 M wrc NOVIKOV E. / KLINGER N. (st. č. 6) "We want to gain experience." / "Chceme získat zkušenosti."
Info 25. 08. 08:39 RZ 7 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) "We had a big moment in one corner." / "Měli jsme velkou krizi v jedné zatáčce."
Info 25. 08. 08:36 RZ 7 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "Very very tough, we had information that it will be dry. But it was heavy rain there." / "Velmi, velmi tvrdé, měli jsme informace, že bude sucho. Ale hodně pršelo."
Info 25. 08. 08:34 RZ 7 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 15) "Oh my god. It was slippery. We spun three times." / "Pane Bože. To bylo kluzké. Třikrát jsme dělali hodiny."
Info 25. 08. 08:33 RZ 7 wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 12) "We have hard tires." / "Máme tvrdé gumy."
Info 25. 08. 08:29 RZ 7 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "It's been very tricky. 10s after we had started it started raining." / "Bylo to velmi ošidné. 10 vteřin poté, co jsme odtartovali začalo pršet."
Info 25. 08. 08:27 RZ 7 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Lot of moments, we have hard tires. Heavy rain." / "Hodně chyb, máme tvrdé gumy. Hodně prší."
Info 25. 08. 08:24 RZ 7 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "We lost in one hairpin cca 10 sex. We didn't expect this rain." / "V jedné vlásence jsme ztratili asi 10 sekund. Tenhle déšť jsme neočekávali."
Info 25. 08. 08:23 RZ 7 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Really heavy rain in some places." / "Na některých místech opravdu hodně pršelo."
Info 25. 08. 08:20 RZ 7 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "We had a lot of rain. I spun three times. I was completely lost. It was horrible." / "Hodně pršelo. Třikrát jsem dělal hodiny. Byl jsem totálně ztracen. Bylo to příšerné."
Info 25. 08. 08:19 RZ 7 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I was wide in one place. I have no chance in this weather." / "Byl jsem široký v jednom místě. Nemám v tomhle počasí šanci."
Info 25. 08. 08:17 RZ 7 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Unbelievable. I have few moments in the rain." / "Neuvěřitelné. Měl jsem pár horkých chvilek v tom dešti."
Info 25. 08. 07:58 RZ 7 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We had a heavy rain on the stage, but we have better weather than the others." / "Potkal nás na zkoušce silný déšť, ale měli jsme lepší podmínky než ostatní."
Info 24. 08. 18:38 RZ 6 2 WIEGAND S. / GOTTSCHALK T. (st. č. 24) "It was difficult day. Specially first two stage. But now I feel more comfortable." / "Byl to těžký den. Hlavně první dvě vložky. Ale teď už se cítím příjemněji."
Info 24. 08. 18:37 RZ 6 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 23) Rear right puncture. / Defekt pravé zadní pneu.
Info 24. 08. 18:36 RZ 6 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "Not so bad for us. Good day. We have problem with brakes in the end of the day." / "nebylo to pro nás špatné. Dobrý den. Měli jsme trochu problémy s brzdami ke konci dne."
Info 24. 08. 18:31 RZ 6 wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 12) "We broke the gearshift. It's 100% learning." / "Zlomili jsme řadící páku. Je to 100% učení."
Info 24. 08. 18:30 RZ 6 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 15) "It was really good afternoon. No mistakes, maybe it could be little bit faster, but I'm happy." / "Bylo to opravdu dobré odpoledne. Žádné chyby, možná to mohlo být trochu rychlejší, ale já jsem spokojený."
Info 24. 08. 18:27 RZ 6 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "It was not bad afternoon. We feel the car more well. We made a spin on this stage. But no problem, it's ok." / "Nebylo to špatné odpoledne. Cítíme se s atuem mnohem lépe. Udělali jsme teď hodiny, ale žádný problém, je to v pořádku."
Info 24. 08. 18:25 RZ 6 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "It 's been ok. I made few stupid mistakes, but no dramas. My feeling on tarmac is back." / "Bylo do ok. Udělal jsem pár hloupých chyb, ale žádné drama. Moje cítění pro asfalt je zpět."
Info 24. 08. 18:23 RZ 6 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Time is good, but I have problem with gearbox, I can't shift from 6th to 5th gear sometimes. We have to fix it and we will fight tomorrow." / "Čas je dobrý, ale mám problém s převodovkou. Nemohu občas řadit z šestého na pátý rychlostní stupěň. Musíme to zpravit a zítra budeme bojovat."
Info 24. 08. 18:21 RZ 6 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Not bad. I think it can be better, but ok." / "Není to špatné. Myslím, že by to mohlo být lepší, ale ok."
Info 24. 08. 18:19 RZ 6 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "It was big lesson for me the stage in the middle of the section. I lost there a lot, but I learned a lot of." / "Byla to velká lekce ta vložka uprostřed této sekce. Ztratil jsem tam hodně, ale hodně jsem se naučil."
Info 24. 08. 18:17 RZ 6 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "It's good experience from this surface. I'm happy, that we are progressing. I hope, we can fight back in next two days." / "Je to dobrá zkušenost s tímhle povrchem. Jsem rád, že postupujeme dál. Doufám, že budeme moci opět bojovat v dalších dvou dnech."
Info 24. 08. 18:15 RZ 6 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Pace is really good. Car is very well. I just lost little bit in the middle." / "Tempo je opravdu dobré. Auto je velmi dobré. Jen jsem teď trochu ztratil uprostřed vložky."
Info 24. 08. 18:13 RZ 6 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "It's better. It's going in good direction. I will try it in the morning." / "Je to lepší. Jde to správným směrem. Ráno to zkusíme."
Info 24. 08. 18:11 RZ 6 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "For sure I'm happy, We are leading. This stage is bit easier than the others." / "Samozřejmě jsme spokojen, vedenem. Tahle RZ je trochu snažší než ostatní."
Info 24. 08. 17:34 RZ 5 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "I'm not happy with brakes anymore. But we managed it without missing the junction, big victory for us." / "Už nejsem spokojený s brzdami. Ale tentokrát jsme neminuli jedinou odbočku, to je pro nás velké vítězství."
Info 24. 08. 17:32 RZ 5 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Little bit better, but I pushed really hard with lot of risk." / "Je to trochu lepší, ale šel jsem do toho opravdu naplno a hodně riskoval."
Info 24. 08. 17:30 RZ 5 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "I stalled engine in hairpin, but othertwise clean run. Still gearshifting troubles, shame." / "Zhasnul mi motor ve vracáku, ale jinak čistá jízda. Škoda potíží s řazením."
Info 24. 08. 17:28 RZ 5 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Maybe I backed too much, too careful. I don't understand, but I was slow." / "Možná jsem ubral až moc, moc opatrné. Nechápu to, ale byl jsem pomalý."
Info 24. 08. 17:20 RZ 5 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I want to keep my lead. I tried, but time was not here. Maybe the lines were wrong." / "Chci se udržet na čele. Snažil jsem se, ale čas není takový. Možná ty stopy byly špatné."
Info 24. 08. 17:04 RZ 4 P 3 LIGATO M. / GARCIA R. (st. č. 33) "I went straight on two junctions." / "Šel jsem dvakrát rovně v odbočkách."
Info 24. 08. 17:02 RZ 4 P 3 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 31) "We lost brakes once again, quite dissapointing. It's quite hard here." / "Zase jsme přišli o brzdy, opravdové zklamání. Je to tu fakt těžké."
Info 24. 08. 17:00 RZ 4 P 3 GUERRA B. / ROZADA B. (st. č. 38) "Bit better, we lost brakes just 3 km befor finish. But this is heavy gr. N car, it's expectable." / "Trochu lepší , brzdy odešly 3 km před cílem. Ale je to těžké auto sk. N, tak se to dá čekat."
Info 24. 08. 16:58 RZ 4 2 WIEGAND S. / GOTTSCHALK T. (st. č. 24) "Now I feel the car better. We made changes on dumpers." / "Teď se cítím s autem mnohem lépe. Udělali jsme změny na tlumičích."
Info 24. 08. 16:57 RZ 4 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 23) "Clean run, I had good rhythm. I'm happy enough." / "Čistá jízda, měl jsem dobrý rytmus. Jsem dostatečně spokojený."
Info 24. 08. 16:56 RZ 4 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "It was better than on morning. We try to do best we can." / "Bylo to lepší než ráno. Sanžíme se jak to nejlíp umíme."
Info 24. 08. 16:52 RZ 4 wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 12) "Good run throug there. I can't complain. I'm learning, taking no risk." / "Zvládli jsme to dobře. Nemůžu si stěžovat. Učím se, neriskuji."
Info 24. 08. 16:50 RZ 4 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 15) "It's unbeliavable hot. Stage goes quite well." / "Je hrozné horko. Zkouška byla docela dobrá."
Info 24. 08. 16:48 RZ 4 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "The grip is better now. Also our pacenotes better." / "Teď to líp drží. A taky náš rozpis je lepší."
Info 24. 08. 16:46 RZ 4 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "I missed the junction again." / "Zase jsem minul odbočku."
Info 24. 08. 16:44 RZ 4 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Little bit better, but still not happy enough." / "Je to trochu lepší, ale pořád nejsem dost spokojený."
Info 24. 08. 16:42 RZ 4 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "For me no problem, just gearbox troubles like the morning." / "Pro mě bez potíží, jen trable s převodovkou stejně jako ráno."
Info 24. 08. 16:40 RZ 4 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I'm very happy with the time. We can keep pressure on Loeb." / "Jsem moc spokojený s časem. Můžeme držet Loeba pod tlakem."
Info 24. 08. 16:38 RZ 4 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "It feels quite OK. I tried to be careful with brakes, use braking bit less." / "Zdá se to být OK. Snažil jsem se dávat pozor na brzdy a trochu míň je používat."
Info 24. 08. 16:36 RZ 4 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I took some time back again, so it's good. Car is working well, no problem." / "Zase jsme se trochu zrychlili, to je dobré. Auto funguje dobře, žádný problém."
Info 24. 08. 16:34 RZ 4 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "We stalled on start line and lost about three seconds. So still lot time in the stage." / "Zhaslo nám to na startu a ztratili jsme asi tři vteřiny. Takže i tak ve vložce pořád moc."
Info 24. 08. 16:32 RZ 4 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Not so much gravel. Generally not bad. I was pushing hard." / "Šotoliny nebylo tolik. Celkově to nebylo špatné. Šel jsem do toho naplno."
Info 24. 08. 16:17 RZ 4 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Odstup 24. 08. 16:16 RZ 3 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) Broken FL suspension / Poškozené zavěšení LP kola
Info 24. 08. 13:08 RZ 3 Stage stopped due to fire of Prokop's car / Zkouška stojí kvůli požáru Prokopova vozu
Info 24. 08. 13:06 RZ 3 wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 12) "I'm not pushing. Trying to get right feeling." / "Netlačím. Snažím se získat správný pocit."
Info 24. 08. 13:04 RZ 3 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 15) "No mistakes, it's getting better and better." / "Bez chyb, je to pořád lepší a lepší."
Info 24. 08. 13:02 RZ 3 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "It's very tough, lot of dirt. Long rally, very difficult." / "Je to moc náročné, spousta nečistot. Dlouhá rally, moc obtížná."
Info 24. 08. 13:00 RZ 3 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "I went into wrong junction, then Prokop was in big fire and I stopped there. We lost lot due these things." / "Špatně jsem odbočil, pak Prokopovi hodně hořelo auto a zastavoval jsem tam. Kvůli tomu všemu jsme hodně ztratili."
Info 24. 08. 12:58 RZ 3 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "We are not really fast, I'm not happy." / "Nejsme dost rychlí, nejsem spokojený."
Info 24. 08. 12:56 RZ 3 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "We went straight in first junction so lost 4 seconds. Prokop's car is burning, but they OK." / "Šli jsme rovně na první odbočce, ztratili čtyři vteřiny. Prokopovi hoří auto, jsou OK."
Odstup 24. 08. 12:54 RZ 3 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) Car in the fire, crew OK / Auto hoří, posádka OK
Info 24. 08. 12:50 RZ 3 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "We improved car little bit. Now into the service and change setup." / "Trochu jsme vylepšili auto. Teď do servisu a změnit nastavení."
Info 24. 08. 12:48 RZ 3 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "I start loosing brakes very early on. I pumped out all the time. Very difficult, dissapointing." / "Hned zkraje jsem přišel o brzdy. Pořád jsem musel našlapávat. Bylo to moc těžké, zklamání."
Info 24. 08. 12:46 RZ 3 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Not a bad day so far. I'm trying to be careful about brakes, but lot of junctions and downhils." / "Zatím to není špatný den. Sanžím se být opatrný na brzdy, ale je tu hodně odboček a sjezdů."
Info 24. 08. 12:44 RZ 3 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Just my confidence. Maybe some car changes helps, but I have to reset myself." / "Je to jen o mojí jistotě. Možná pomůže nějaká změna na autě, ale potřebuju se zresetovat."
Info 24. 08. 12:42 RZ 3 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) ""Lot of long straigh, hard braking. But three good stages. / "Hodně dlouhých rovin s tvrdým bržděním. Ale tři dobré zkoušky."
Info 24. 08. 12:34 RZ 2 P 3 TRIVINO R. / HARO A. (st. č. 42) "We have no power." / "Nemáme výkon."
Info 24. 08. 12:25 RZ 2 2 WIEGAND S. / GOTTSCHALK T. (st. č. 24) "Really difficult. So much dirt on the road." / "Hodně těžké. Na trati je hodně nečistot."
Info 24. 08. 12:24 RZ 2 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 23) "Clean stage. But I'm struggling with the brakes. Something is strange." / "Zkouška v klidu. Ale trápím se s brzdami. Je to nějaké divné."
Info 24. 08. 12:23 RZ 2 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "It's OK, no problem for us. Just start was too dirty, I was careful." / "Je to OK, pro nás bez problémů. Jen na začátku to bylo hodně špinavé, byl jsem opatrný."
Odstup 24. 08. 12:20 RZ 2 P 3 KARLSSON R. / WALFRIDSSON M. (st. č. 44) Stopped, broken suspension / Stojí, poškozený podvozek
Info 24. 08. 12:18 RZ 2 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) "The notes was not so good, I made mistakes." / "Rozpis není dobrý, chyboval jsem."
Info 24. 08. 12:14 RZ 2 wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 12) "Just trying to keep pretty steady rhythm." / "Snažím se jet solidní a rozumné tempo."
Info 24. 08. 12:12 RZ 2 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 15) "On last kms my brakes were too hot." / "Na posledních km jsem měl moc horké brzdy."
Info 24. 08. 12:11 RZ 2 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) Reported stopped / Stojí
Info 24. 08. 12:08 RZ 2 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "It's really tricky. We try to be more cautious and make no mistakes. Car is working well." / "Je to hodně zrádné. Sanžíme se být opatrnější a nechybovat. Auto funguje dobře."
Info 24. 08. 12:06 RZ 2 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "We have two spares, car is too heavy and not too agile." / "Mámě dvě rezervy, auto je moc těžké a není moc hbité."
Info 24. 08. 12:04 RZ 2 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Not too bad. I was not sure in the brakes from the beginning, but then it was better and better." / "Není to zlé. Zpočátku jsem si nebyl jist brzdami, ale pak to bylo lepší a lepší."
Info 24. 08. 12:02 RZ 2 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "I'm driving too carefuly, not braking too much to not overheate brakes." / "Jedu hodně opatrně, moc nebrzdím, abych nepřehřál brzdy."
Info 24. 08. 11:58 RZ 2 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I didn't expect to fight with Sebastien here. I'm little bit down on times, car is too soft. I made mistake with setup." / "Nečekal jsem, že bych tu bojoval se Sebastienem. Ale trochu ztrácím, auto je hodně měkké. Udělal jsem chybu v jeho nastavení."
Info 24. 08. 11:56 RZ 2 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "I've been pumping a lot and was careful about brakes." / "Hodně jsem našlapával a musel dávat moc pozor na brzdy."
Info 24. 08. 11:54 RZ 2 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "We had some brakes problem, lost lot of time. But it can happened." / ""Měli jsme nějaký problém s brzdami a ztratili. Ale to se stává.
Info 24. 08. 11:52 RZ 2 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I don't have good feeling, really struggling." / "Nemám dobrý pocit, trápím se."
Info 24. 08. 11:50 RZ 2 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was OK. Good drive, no mistakes. But difficult, really tricky, very narrow." / "Bylo to OK. Dobrá jízda, žádné chyby. Ale náročné, hodně zrádné, hodně úzké."
Odstup 24. 08. 12:35 RZ 1 6 TIDEMAND P. / AXELSSON E. (st. č. 105) Broken driveshaft / prasklá poloosa
Odstup 24. 08. 11:40 RZ 1 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 56) Crashed into fences, crew OK / Narazil do svodidel, posádka OK
Info 24. 08. 11:37 RZ 1 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 23) "We had a spin in junction, had turn around." / "V odbočení jsme udělali hodiny, museli jsme se otáčet.
Info 24. 08. 11:35 RZ 1 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "To be honest, it's not easy with this car in hairpins." / "Upřímně, s tímhle autem to ve vracečkách není jednoduché."
Info 24. 08. 11:34 RZ 1 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "I make a lot of mistakes, stalled car for three times." / "Udělal jsem spoustu chyb, třikrát mi zhaslo auto."
Info 24. 08. 11:29 RZ 1 P 3 GORBAN V. / NIKOLAYEV A. (st. č. 39) Reported stopped / Stojí
Info 24. 08. 11:28 RZ 1 wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 12) Water bottle on floor "It kicked me into pedals, I struggled with the rhythm." / Láhev s vodou na podlaze "Mlátilo mi to do pedálů, bojoval jsem s rytmem."
Info 24. 08. 11:26 RZ 1 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 15) "First right hairpin I spun already. Really slippery. Second loop will be awful." / "Udělal jsem hodiny už v prvním pravém vracáku. Moc to klouzalo, druhá runda bude děsná."
Info 24. 08. 11:24 RZ 1 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "Not easy. We just try get the feeling, road is very slippery." / "Není to lehké. Snažíme se do toho dostat, cesta hodně klouže."
Info 24. 08. 11:22 RZ 1 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "We went straight in first corner. It was muddy, we had to reverse." / "Šli jsme v první odbočce rovně ven. Bylo tam bláto, museli jsme couvat."
Info 24. 08. 11:20 RZ 1 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Not best time, but not bad for first time. I try to do my best." / "Snažím se jet co nejlépe. Není to nejlepší čas, ale napoprvé to není zlé."
Info 24. 08. 11:18 RZ 1 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Not bad, but very slippery. Lot of mud after first cars." / "Nebylo to zlé, ale hodně to klouzalo. Po prvních autech bylo hodně bláta."
Info 24. 08. 11:16 RZ 1 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "It was very tricky, surface changing quickly. I was few times out of the road. I had several engine alarms." / "Bylo to hodně zrádné, povrch se často měnil. Párkrát jsem byl venku. Občas nám blikalo varování od motoru."
Info 24. 08. 11:12 RZ 1 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Hard and soft compound. Tyres were good from beginning, but it was too long and then we loosed a bit." / "Tvrdá a měkká směs. Pneumatiky byly zpočátku dobré, ale bylo to dlouhé a ke konci už jsme trochu ztráceli."
Info 24. 08. 11:10 RZ 1 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "I overshoot the junction, started to loosing brakes completelly. We had to turn around, lost 15 at least. Very frustrating." / "Netrefil jsem odbočku, začaly mi kompletně odcházet brzdy. Museli jsme se otočit dokola a ztratili minimálně patnáct. Moc frustrující."
Odstup 24. 08. 11:09 RZ 1 M wrc NOVIKOV E. / KLINGER N. (st. č. 6) Reported stopped, damaged rear suspension / Stojí, poškozené zadní zavěšení
Info 24. 08. 11:08 RZ 1 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Not so bad actually. Very difficult some parts, very muddy and shitty. No risk." / "Nebylo to vůbec zlé. Místy to bylo hodně těžké, moc bláta a sračky. Bez riskování."
Info 24. 08. 11:06 RZ 1 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Not a good start, but not too bad. Some dirt and gravel one the road." / "Nebylo to na začátek nejlepší, ale ani nejhorší. Místy byl na cestě binec a šotolina."
Info 24. 08. 11:04 RZ 1 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK, I had good drive. It was muddy under trees, first kilometers were tricky. I don't want to make any risk. Hard tyres." / "OK, byla to dobrá jízda. Pod stromy bylo torchu bláto, první kilometry byly zrádné. Nechtěl jsem riskovat. Mám tvrdé pneu."
Info 24. 08. 10:48 RZ 1 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
toplist