Acropolis Rally

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 27. 05. 12:02 RZ 21 P 3 FUCHS N. / MUSSANO F. (st. č. 32) Is standing on the road section with broken wheel from SS20. / Stojí na přejezdu s ulomeným kolem z RZ20.
Info 27. 05. 12:01 RZ 21 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "On the powerstage we will continue like this." / "Budeme takto pokračovat i na powerstage."
Info 27. 05. 11:58 RZ 21 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I knew that we have good lead, so we changed the puncture in the stage." / "Věděli jsme, že máme dobrý náskok, tak jsme měnili defekt na RZ."
Info 27. 05. 11:56 RZ 21 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Sebastian has big gap." / "Sebastian má velký náskok."
Info 27. 05. 11:53 RZ 21 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "It was good for us. Nothing special to report." / "Byl to pro nás dobré. Nic zvláštního."
Info 27. 05. 11:52 RZ 21 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "Very hard event. It was quite rough." / "Velmi těžký podnik. Bylo to docela drsné."
Info 27. 05. 11:50 RZ 21 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "We just try to go into the finish." / "Jen chceme dojet do cíle. Není s kym bojovat už, to je všechno."
Info 27. 05. 11:48 RZ 21 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "I really enjoyed this stage, it's nice." / "Opravdu jsem si tuhle RZ užíval, je moc pěkná."
Info 27. 05. 11:45 RZ 21 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Nothing special. Still a bit loose, but no problem for us." / "Nei zvláštního. Stále trochu uvolněné šotoliny, ale žádný problém pro nás."
Info 27. 05. 11:44 RZ 21 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "We are still following our strategy." / "Držíme se naší taktiky."
Info 27. 05. 11:42 RZ 20 P 3 FUCHS N. / MUSSANO F. (st. č. 32) Broken wheel. / Zlomené kolo.
Info 27. 05. 11:32 RZ 20 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "A lot of dust in the beginning, because Seb was close to us." / "Na začátku bylo hodně prachu, protože Seb byl nedaleko před námi."
Info 27. 05. 11:30 RZ 20 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We had a puncture on third kilometr." / "Na třetím kilometru jsme měli defekt."
Info 27. 05. 11:26 RZ 20 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I don't know about Sebastian. I saved tyres for Powerstage." / "Nevím o Sebastianovi. Šetřil jsem gumy na powerstage."
Info 27. 05. 11:24 RZ 20 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "We want to keep tyres in good condition for powerstage" / "Chceme pošetřit gumy na powerstage."
Info 27. 05. 11:22 RZ 20 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "We try to find rhythm and keep it. It's quite hard, but not so bad." / "Snažíme se najít rytmus a udržet si ho. Je to celkem těžké, ale není to špatné."
Info 27. 05. 11:20 RZ 20 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Quite close to the finish, it's really rough. We need to be concentrated for sure." / "Už je to kousek do cíle, ale je to opravdu tvrdé. Musíme se soustředit."
Info 27. 05. 11:18 RZ 20 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "I was quite careful, it was rough." / "byl jsem dost opatrný, bylo to drsné."
Info 27. 05. 11:17 RZ 20 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) Stopped in the stage. Is moving again. / Zastavil v RZ. Pokračuje.
Info 27. 05. 11:16 RZ 20 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "On the beginning it was really loose. Then it was rough, but ok." / "Na začátku bylo hodně volné šotoliny. Pak to bylo drsné, ale v pořádku."
Info 27. 05. 11:15 RZ 20 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "A lot of rocks, the stage is really destroyed. We try to keep the speed and save car for next stages." / "Hodně kamenů, RZ je hodně rozbitá. Snažíme se držet rychlost a šetřit auto na další vložky."
Info 27. 05. 09:22 RZ 19 2 AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 55) "I enyjoyed this stage. We have more grip." / "Užíval jsem si tuhle RZ. Měli jsme více přilnavosti."
Info 27. 05. 09:21 RZ 19 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "No problem for us, we drove very slowly." / "Žádný problém, jeli jsme pomalu."
Info 27. 05. 09:18 RZ 19 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was ok, it's going well." / "Bylo to dobré, jde to boře."
Info 27. 05. 09:14 RZ 19 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I hit something in first stage this morning, no problem." / "Něco jsem trefil na první ranní vložce, žádný problém."
Info 27. 05. 09:12 RZ 19 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Petter is out. We don't take any risk." / Petter je venku. Neriskujeme."
Info 27. 05. 09:10 RZ 19 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "No problem at all. I'm enjoying it." / "Žádný problém. Užívám si to."
Info 27. 05. 09:08 RZ 19 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "I try to stay off the stone and control position." / "Snažím se vyhýbat kamenům a kontrolovat pozici."
Info 27. 05. 09:06 RZ 19 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "I try to find good line, we just want to finish." / "Snažím se najít dobrou stopu. Chceme tuto soutěž už jen dokončit."
Info 27. 05. 09:03 RZ 19 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "No problem. Just finish the rally." / "Žádný problém, jen dokončit soutěž."
Info 27. 05. 08:55 RZ 19 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "Very narrow stage, very twisty, too slippery." / "Velmi úzké zkouška, hodně klikaté, příliš kluzké."
Odstup 27. 05. 18:15 RZ 18 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 23) Retired after SS due to broken wheel. / Odstoupil po RZ kvůli ulomenému kolu.
Info 27. 05. 09:00 RZ 18 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 23) Broken wheel. / Ulomené kolo.
Info 27. 05. 08:54 RZ 18 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "We were little bit careful in last part, it was rough there." / "Byli jsme torchu opatrní v poslední části, bylo to tam drsné."
Info 27. 05. 08:51 RZ 18 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I do my best, I was pushing very hard. It will be difficult now to keep the concentration." / "Dělám co mohu, tlačil jsem velmi tvrdě. Teď to bude těžké udržet koncentraci."
Odstup 27. 05. 08:47 RZ 18 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) Rip the rear wheel of. / Urval zadní kolo.
Info 27. 05. 08:47 RZ 18 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Ok, still four stages to go." / "Ok, stále ještě 4 Rz do cíle."
Info 27. 05. 08:45 RZ 18 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "It's the main target to keep our fourth position." / "Hlavním cílem je idržet čtvrtou pozici."
Info 27. 05. 08:43 RZ 18 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "We want to push little bit. I made a little mistake, but it's ok. We want to keep fifth position." / "Chceme trochu tlačit. Udělal jsem malou chybu, ale v pořádku. Chceme udržet pátou pozici."
Info 27. 05. 08:42 RZ 18 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Very nic stage. In last part it was rough." / "Velmi pěkná zkouška. V poslední části to bylo drsné."
Info 27. 05. 08:39 RZ 18 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Very difficult stage. It's very rough, not easy. Nasser went off in narrow section." / "Opravdu náročná zkouška. Velmi drsné, není to snadné. Nassser šel ven v úzké části RZ."
Odstup 27. 05. 08:37 RZ 18 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) Stopped in the stage. / Zastavil v RZ.
Odstup 27. 05. 08:37 RZ 18 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) Went off road. / Mimo trať.
Info 27. 05. 08:35 RZ 18 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Last part in downhill was really slippy." / "Poslední část ve sjezdu je opravdu kluzká."
Info 27. 05. 08:34 RZ 18 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "It was pitty yesterday. Now no pushing, we want bring the car into the finish." / "Včera to byla škoda. Teď žádné tlačení, chceme jen auto dovézt do cíle."
Info 27. 05. 08:28 RZ 18 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "Much better than yesterday. Very technical twisty stage. It's nice." / "Mnohem lepší než včera. Velymi technická klikatá RZ. Je to nádhera."
Odstup 27. 05. 08:25 RZ 18 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) Accident. / Havárie.
Info 26. 05. 15:08 RZ 14 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) Puncture, changed wheel / Defek, měnil kolo
Info 25. 05. 12:10 RZ 5 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 23) "No grip on the rear on last 10 kms. I was too careful then." / "Neměli jsme grip na zadku posledních 10 km. Bylo to pak příliš opatrné."
Info 25. 05. 12:08 RZ 5 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "Second part was quite slippy." / "Druhá část byla celkem kluzká."
Info 25. 05. 12:04 RZ 5 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "We took two spares, Citroen only one." / "Vzali jsme dvě rezervy, Citroen jen jednu."
Info 25. 05. 12:02 RZ 5 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I'm not happy with the car on hard surface. I lost there to much time." / "Nejsem spokojen s autem na tvrdém povrchu. Ztratil jsem tam příliš mnoho času."
Info 25. 05. 12:00 RZ 5 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Tricky stage with hard tyres. But ok, no problems." / "Náročná vložka s tvrdou směsí pneu. Ale ok, žádný problém."
Info 25. 05. 11:59 RZ 5 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "We are happy, but not in this stage, we made few mistakes, we had bad pacenotes." / "Jsme spokojení, ale ne na téhle zkoušce, udělali jsme pár chyb, měli jsme špatný rozpis."
Info 25. 05. 11:57 RZ 5 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "It's very equal with Sebastian. It was very muddy in the end. It's tricky." / "Je to velmi těsné se Sebastianem. Bylo to hodně zablácené ke konci. Náročné."
Info 25. 05. 11:55 RZ 5 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Not so bad. We made some changes on the differential." / "Není to špatné. udělali jsme nějaké změny na diferenciálu."
Info 25. 05. 11:53 RZ 5 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "Very bad stage now. Very slippery conditions, very difficult to drive. Bad driving for my site." / "Hodně špatná zkouška. Hodně kluzké, těžké na řízení. Z mé strany to bylo špatné."
Info 25. 05. 11:51 RZ 5 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "It was ok. It was very muddy in some places." / "V pořádku. Na některých místech to bylo hodně blátivé."
Info 25. 05. 11:49 RZ 5 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Conditions are still the same, sometimes there is a lot of mud, we'll make some changes in the servis park. We try to find more traction." / "Podmínky jsou stále stejné, občas je tam hodně bláta, uděláme nějaké změny na autě v servisu. Zkusíme získat více trakce."
Info 25. 05. 11:47 RZ 5 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "The stage is not bad. But we have still problems with intercom." / "Tohle není špatná zkouška. Ale máme stále problémy s interkomem."
Info 25. 05. 11:46 RZ 5 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Everything is ok. No problem on the stage. We try to find better setup." / "Všechno v pořádku. Žádný problém během vložky. Snažíme se najít lepší nastavení."
Info 25. 05. 11:43 RZ 5 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "One of the famous stage, good fun. But we are cleaning a lot." / "Jedna z nejznámějších zkoušek, dobrá zábava. Ale hodně čistíme."
Info 25. 05. 10:09 RZ 4 P 3 GUERRA B. / ROZADA B. (st. č. 38) Stopped in the stage. / Zastavil v RZ.
Info 25. 05. 10:03 RZ 4 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "This time is very good. Quite slippy stage." / "Čas je velmi dobrý. Docela kluzká zkouška."
Info 25. 05. 10:01 RZ 4 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "It was very muddy, but car was working very well. We were width in few corners, but it's alright." / "Bylo to hodně zablácené, ale auto fungovalo velmi dobře. Byli jsme trochu širocí v některých zatáčkách, ale to je v pořádku."
Info 25. 05. 09:59 RZ 4 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "We drove very good, but there was one junction in the middle of the stage, there was a lot of mud and I made a mistake there. I lost cca 5sec." / "Jeli jsme velmi dobře, ale pak uprostřed RZ bylo jedno odbočení na bahně a já tam udělal chybu a ztratil asi 5s."
Info 25. 05. 09:56 RZ 4 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I don't know why I'm too slow, I was pushing really hard." / "Nevím proč jsem tak pomalý, tlačil jsem opravdu tvrdě."
Info 25. 05. 09:55 RZ 4 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "I'm very happy, good times. Car is ok. This stage was little bit slippy." / "Jsem velmi spokojen, dobré časy. Auto je v pořádku. Tahle vložka byla trochu kluzká."
Info 25. 05. 09:53 RZ 4 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Last part is very slippy. We overshoot one corner." / "Poslední část je velmi kluzká. Přestřelili jsme jednu zatáčku."
Info 25. 05. 09:52 RZ 4 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "We enjoyed the stage." / "Užívali jsme si to."
Info 25. 05. 09:49 RZ 4 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "We try make a car little bit understeer." / "Snažíme se udělat auto trochu nedotáčivé."
Info 25. 05. 09:47 RZ 4 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "There was some muddy place and we gone straight on in one junction. But ok, no damage." / "Bylo tam nějaké blátivé místo a šli jsme rovně na odbočení. Ale ok, žádné poškození."
Info 25. 05. 09:45 RZ 4 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "No problem at all. Our start position isn't best. No grip." / "Bez problému. Naše startovní pozice není nejlepší, nemáme grip."
Info 25. 05. 09:43 RZ 4 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "Last part is very muddy. We have problem with intercom, I don't hear giovani." / "Posldní část je hodně blátivá.. Máme problém s interkomem, nesylším Giovaniho."
Info 25. 05. 09:39 RZ 4 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "It was ok, last part was little bit muddy and slippery, but ok. We are working on the setup stage by stage." / "Bylo to v pořádku, poslední částo byla trochu klužká a blátivá, ale ok. Pracujeme na nastavení zkoušku po zkoušce."
Info 25. 05. 09:37 RZ 4 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "Very hard stages. We are cleaning the rocks. But it was a lot of fun on this stage." / "Velmi těžké zkoušky. Čistíme kameny z cesty. Ale užili jsme si hodně zábavy na této zkoušce."
Info 25. 05. 08:35 RZ 3 P 3 LINARI G. / FORTUNATO M. (st. č. 40) Stopped in the stage. / Zastavil v RZ.
Info 25. 05. 08:29 RZ 3 P 3 LIGATO M. / GARCIA R. (st. č. 33) Stopped in the stage. / Zastavil v RZ.
Info 25. 05. 08:18 RZ 3 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 23) "Grip was much more better than I expected. I'm quite happy with this time." / "Přilnavost byla mnohem lepší než jsem očekával. Jsem docela spokojený s tímhle časem."
Info 25. 05. 08:17 RZ 3 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "Not bad for us, but not so nice stage." / "Není to pro nás špatné, ale tahle vložka není moc pěkná."
Info 25. 05. 08:15 RZ 3 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "It's not very good. Car is now ok. I try my best." / "Není to moc dobré. Auto je v pořádku. Dělám, co můžu."
Info 25. 05. 08:13 RZ 3 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "It was ok. On few last kilometers it was little raining, but no problem." / "V pořádku. Na pár posledních kilometrech trochu pršelo, ale žádný problém."
Info 25. 05. 08:11 RZ 3 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) 4 hard tyres "Feeling was ok." / 4 pneu s tvrdou směsí "Mám dobrý pocit"
Info 25. 05. 08:08 RZ 3 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "It was ok. No problems. Car is good, everything is fine." / "V pořádku. Auto je dobré, všechno je fajn."
Info 25. 05. 08:07 RZ 3 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) 2 soft, 2 hard tyres "Very difficult." / 2 měkké, 2 tvrdé gumy "Velmi náročné."
Info 25. 05. 08:05 RZ 3 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "We had crossed soft tyres and hard tyres. Untill know we made what we need." / "Máme do kříže tvrdou a měkkou směs. Děláme, co potřebujeme."
Info 25. 05. 08:02 RZ 3 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) FL puncture. "I don't know where it cames." / PP defekt. "Mevím, kde jsme k němu přišli."
Info 25. 05. 08:01 RZ 3 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Some places were very muddy. We are dropping the cylinder on few places." / "Některá místa byla velmi blátivá. Vynechává nám jeden válec."
Info 25. 05. 07:59 RZ 3 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Road conditions were crazy, there were changing every corner. This one was very slippy." / "Podmínky byly šílené, měnily se každou zatáčkou. Bylo to hodně kluzké."
Info 25. 05. 07:57 RZ 3 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "We enjoyed the stage, not bad grip. We want to make good race today without problem." / "Užili jsme si tuhle vložku, nebyla španá přilnavost. Chceme si dnes dobře zazávodit bez problémů."
Info 25. 05. 07:54 RZ 3 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Not so bad for us. It's raining only little bit." / "Není to pro nás špatné. Prší jen trochu."
Info 25. 05. 07:51 RZ 3 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "This SS is very fast, but it was a lot of fun, nice stage. / "Tahle RZ je velmi rychlá, ale byla to zábava, krásná zkouška."
Info 25. 05. 07:47 RZ 3 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) Co-driver doesn't feel good, they are driving into the service park. / Spolujezdec se necítí dobře, jedou do servisu.
Info 25. 05. 07:44 RZ 3 It's raining. / Prší.
toplist