Vodafone Rali de Portugal

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Odstup 01. 04. 23:00 RZ 22 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) Excluded / Vyloučen
Info 01. 04. 16:07 RZ 22 S 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 31) "We must finish first and we managed it. Point count for the championship." / "Hlavně bylo třeba dojet do cíle a to jsme zvládli. Body se počítají."
Info 01. 04. 16:05 RZ 22 S 2 OLEKSOWICZ M. / OBREBOWSKI A. (st. č. 35) "I'm very happy. On New Zealand we'll be even faster." / "Jsem moc šťastný. Na Novém Zélandu budeme ještě rychlejší."
Info 01. 04. 15:58 RZ 22 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Very difficult conditions on Friday, but we made it without problem. I'm very happy, my first victory for Citroen." / "V pátek byly hodně těžké podmínky a my to zvládli bez problémů. Jsem moc rád, moje první vítězství pro Citroen."
Info 01. 04. 15:55 RZ 22 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "I'm very happy. Rally was almost settled on Friday. I'm very pleased with another podium." / "Jsem moc rád. Rally se skoro rozhodla v pátek. Jsem hodně spokojený, že jsme opět na stupních vítězů."
Info 01. 04. 15:52 RZ 22 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "I was waiting for this moment for very long time. I'm very happy!" / "Na tenhle moment jsem čekal hodně dlouho. Jsem moc šťastný!"
Info 01. 04. 15:49 RZ 22 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "I was flat out, lot of risk. We lost time with flat tyre on last one. Fantastic!" / "Jel jsem naplno, hodně riskoval. Ztratili jsme na předchozí zkoušce kvůli defektu. Fantastické!"
Info 01. 04. 15:46 RZ 22 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I was little bit worrying, rain started very hard. unbeliavable slippy. Quite good day, lot of points." / "Trochu jsem měl obavy, začalo hrozně pršet a neuvěřitelně to klouzalo. Opravdu dobrý den, spousta bodů."
Info 01. 04. 15:43 RZ 22 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 15) "Good event for us, good experience and point again." / "Pro nás dobrá soutěž, dobrá zkušenost a další bod."
Info 01. 04. 15:40 RZ 22 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Really good, we started with big problem and now good result. Tight fight today. I'm happy like hell!" / "Opravdu dobré, začali jsme s velkými problémy a teď máme dobý výsledek. Dnes to byl těsný souboj. Jsem strašně šťastný."
Info 01. 04. 15:37 RZ 22 wrc KUIPERS D. / BUYSMANS R. (st. č. 18) "It went well, no mistakes. Very difficult rally, I'm happy to be here." / "Šlo to dobře, bez chyb. Moc těžká rally, Jsem rád, že jsme tady."
Info 01. 04. 15:35 RZ 22 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "My front driveshaft broken on last stage. Otherwise it was great weekend." / "Na dlouhé zkoušce mi praskla přední poloosa. Jinak to byl skvělý víkend."
Info 01. 04. 15:31 RZ 22 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) "I just enjoyed rest of the weekend." / "Jen jsem si užíval zbytek víkendu."
Info 01. 04. 15:28 RZ 22 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Really difficult event for us." / "Pro nás to byla opravdu těžká soutěž."
Info 01. 04. 15:26 RZ 22 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "On last stage after 22 km we got FR puncture, then RL and I had only one spare. Hope I'll reach the service." / "Na předchozí zkoušce jsem po 22ti km dostal defekt PP pneu, pak LZ a měl jen jednu rezervu. Snad dojedeme do servisu."
Info 01. 04. 15:22 RZ 22 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "It was difficult at the beginning as rain alot, then I pushed hard." / "Na začátku to bylo těžké, hodně pršelo, pak jsem do toho šel naplno."
Info 01. 04. 15:19 RZ 22 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "It was very tough rally. Good thing we were able to fight back. I hope for podium in Argentina." / "Byla to hodně těžká rally. Dobré je, že jsme se mohli vrátit do hry. Doufám, že v Argentině budeme na pódiu."
Info 01. 04. 15:16 RZ 22 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) "It was like a big test. I'm quite happy." / "Bylo to jako velký test. Jsem opravdu šťastný."
Info 01. 04. 15:14 RZ 22 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Very difficult event for me, lot of problems." / Pro mě moc těžká soutěž, spousta potíží."
Info 01. 04. 15:10 RZ 22 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 01. 04. 15:09 RZ 21 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) Two punctures / Dva defekty
Info 01. 04. 15:04 RZ 21 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) Front left tyre puncture / Defekt levé přední pneu
Info 01. 04. 14:52 RZ 21 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) Was off the road. / Byl mimo trať.
Info 01. 04. 14:51 RZ 21 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) Was changing wheel on the stage. / Měnil kolo.
Odstup 01. 04. 14:25 RZ 21 wrc SANDELL P. / ANDERSSON M. (st. č. 52) Rolled. / Šel přes střechu.
Info 01. 04. 14:06 RZ 20 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "No problem for me. I try to survive." / "Pro mě bez problémů. Snažím se to přežít."
Info 01. 04. 14:04 RZ 20 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "It was OK. Novikov loosing so much time, hopefully they fix it, as they deserve podium." / "Bylo to OK. Novikov hodně ztratil, doufám, že to opraví, zaslouží si být na bedně."
Info 01. 04. 14:02 RZ 20 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Broken throttle cable 500 mtrs after start. Fucking hell!" / "500 m po startu nám prasklo lanko plynu. Doprdele!"
Info 01. 04. 13:59 RZ 20 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "Very important will be long one, short one is very tricky. I'm happy with my performance." / "Moc důležitá bude ta dlouhá zkouška, krátká je hodně zrádná. Jsem spokojen se svým výkonem."
Info 01. 04. 13:57 RZ 20 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "It was raining, bit tricky. More muddy than I expected." / "Pršelo, bylo to trochu zrádné. Víc bláta než jsem čekal."
Info 01. 04. 13:55 RZ 20 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "We have no choice with tyres. Next stage I want to just pass through and don't let Denis pass me over." / "Nemáme možnost volby pneu. Další zkoušku jen projet a nedovolit Denisovi, aby se dostal před nás."
Info 01. 04. 13:53 RZ 20 wrc KUIPERS D. / BUYSMANS R. (st. č. 18) "So far I'm happy." / "Zatím jsem spokojený."
Info 01. 04. 13:51 RZ 20 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "I'm much faster than this morning so I'm happy." / "Jsem o dost rychlejší než ráno, takže jsem spokojený."
Info 01. 04. 13:49 RZ 20 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) "Some corners very slippy, some had good grip. It was really tricky." / "Některé zatáčky hodně klouzaly, v některých to drželo. Bylo to hodně zrádné."
Info 01. 04. 13:47 RZ 20 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Everything OK now. Stage OK, no problem." / "Vše je teď OK. Zkouška OK, žádný problém."
Info 01. 04. 13:45 RZ 20 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "I'm very happy. Good stage, I started slow but then pushed." / "Jsem moc spokojený. Dobrá zkouška. Začal jsem pomalu, ale pak jsem zabral."
Info 01. 04. 13:43 RZ 20 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "First part started rain alot, it was very slippery. Good stage, but very tricky." / "V první části moc pršelo, hodně to klouzalo. dobrá zkouška, ale zrádná."
Info 01. 04. 13:41 RZ 20 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) "I don't want make any mistake. I'm very happy." / "Nechci udělat chybu. Jsem moc spokojený."
Info 01. 04. 13:39 RZ 20 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Good grip, some parts bit raining, but no problem." / "Dobrá adheze, místy trochu pršelo, ale bez potíží."
Info 01. 04. 13:37 RZ 20 wrc SANDELL P. / ANDERSSON M. (st. č. 52) "Really good stage, superfast. Maybe I was too cautious." / "Opravdu dobrá zkouška, superrychlá. Možná jsem byl moc opatrný."
Info 01. 04. 13:35 RZ 20 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "We had little bit of rain at the beginning, so it was slippy, but rest was dry. Sensible drive." / "Na začátku nám trochu pršelo, tak to klouzalo, zbytek byl na suchu. Jeli jsme s citem."
Info 01. 04. 13:23 RZ 20 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 01. 04. 11:25 RZ 19 S 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 31) "Still long way to go. We broke the alternator cable unfortunatelly now." / "Do cíle je stále daleko. Teď nám prasknul kabel k alternátoru."
Info 01. 04. 11:23 RZ 19 S 2 OLEKSOWICZ M. / OBREBOWSKI A. (st. č. 35) "We drive carefuly, we cannot pass Paddon." / "Jedeme opatrně, Paddona nemůžeme předehnat."
Info 01. 04. 11:20 RZ 19 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 15) "We try to do our best to catch Denis, but it's not easy." / "Děláme co můžeme, abysme porazili Denise, ale není to snadné."
Info 01. 04. 11:18 RZ 19 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "It looks conditions remain the same, so it will be about right tyre choice." / "Zdá se, že podmínky zůstanou stejné, takže to bude o správné volbě pneu."
Info 01. 04. 11:16 RZ 19 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "I've run on road mode, on three cylinders, no power. I cannot push. Horrible, hope nothing big." / "Musel jsem jet v přejezdovém režimu, na tři válce, bez výkonu. Nemohl jsem zabrat. Hrůza, doufám, že to není vážné. "
Info 01. 04. 11:14 RZ 19 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Just trying to keep our positions. Nothing crazy, no pushing." / "Jen se snažím udržet naši pozici. Žádné šílenosti, netlačím."
Info 01. 04. 11:12 RZ 19 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "OK, I'm so happy what we did." / "OK, jsem spokojený s tím, co jsme předvedli."
Info 01. 04. 11:10 RZ 19 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "It worked really well, everything is OK." / "Fungovalo to perfektně, vše je OK."
Info 01. 04. 11:08 RZ 19 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Car is OK, but we made wrong tyre choice and loosing lot on traction." / "Auto je OK, ale špatně jsme zvolili pneu a hodně ztráceli kvůli trakci."
Info 01. 04. 11:06 RZ 19 wrc KUIPERS D. / BUYSMANS R. (st. č. 18) "Soft tyres were good for this morning. I like the stages." / "Měkké pneu byly na tohle ráno dobrou volbou. Zkoušky se mi líbily."
Info 01. 04. 11:04 RZ 19 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "I know Thierry and Daniel catch me, but still I have good rally." / "Vím, že mě Thierry a Daniel dostanou, ale pořád jedu dobrou soutěž."
Info 01. 04. 11:02 RZ 19 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) "I just try improve car setup." / "Jen se snažím vylepšit nastavení auta."
Info 01. 04. 11:00 RZ 19 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Rear wheel link is broken." / "Máme prasklou spojovačku zadního kola."
Info 01. 04. 10:58 RZ 19 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Very big moment, we went into hole. Bad pacenotes." / "Měli jsme pěknou krizi, vletěli jsme do díry. Špatný rozpis."
Info 01. 04. 10:56 RZ 19 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "This stage was more flowing." / "Tahle zkouška byla plynulejší."
Info 01. 04. 10:42 RZ 19 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 01. 04. 10:48 RZ 18 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Very very long stage. I took it carefully, but difficult to stay concentrated." / "Hodně hodně dlouhá zkouška. Jel jsem opatrně, ale bylo těžké udržet soustředění."
Info 01. 04. 10:46 RZ 18 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "I went for last three kms to road mode, on three cylinders. We have no power." / "Poslední tři km jsme jeli v přejezdovém režimu, motor šel na tři válce. Nemáme výkon."
Info 01. 04. 10:44 RZ 18 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Quite slippery, I'm keeping the same speed." / "Hodně to klouzalo, jedu si svoje."
Info 01. 04. 10:42 RZ 18 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) FL tyre off the rim "I feel the vibration for last ten kms. Our pacenotes were not good." / LP pneu z ráfku "Na posledních deseti km jsem cítil vibrace. Náš rozpis nebyl dobrý."
Odstup 01. 04. 10:39 RZ 18 S 2 AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 36) Front left suspension damage reported / Poškozené zavěšení levého předního kola
Info 01. 04. 10:38 RZ 18 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "No problem, it went OK. Very tricky, very muddy at some places." / "Žádný problém, šlo to OK. Hodně zrádné, místy moc bláta."
Info 01. 04. 10:36 RZ 18 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Wrong with tyres, understeering all the time. Big mistake." / "Špatná volba pneu, po celou dobu je to nedotáčivé. Velká chyba."
Info 01. 04. 10:34 RZ 18 wrc KUIPERS D. / BUYSMANS R. (st. č. 18) "This one is really tricky, slippy, narrow." / "Tahle zkouška je opravdu zrádná, uklouzaná, úzká."
Info 01. 04. 10:32 RZ 18 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "My best stage ever, I'm happy." / "Moje vůbec nejlepší zkouška, jsem spokojený."
Info 01. 04. 10:30 RZ 18 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) "Now we don't have any mechanical problem, but I have no confidence for the car." / "Teď už nemáme žádné technické potíže, ale nevěřím autu."
Info 01. 04. 10:28 RZ 18 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Quite OK, but at the end we had small problem with car, fire detected, but no fire." / "Celkem dobré, ale ke konci jsme měli malý problém s autem, hlásilo nám ohěň, ale nic nehořelo."
Info 01. 04. 10:26 RZ 18 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Everything was OK, really long stage. I take it little bit carefuly." / "Všechno OK, opravdu dlouhá zkouška. Jel jsem trochu opatrněji."
Info 01. 04. 10:23 RZ 18 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) Drivivng with damaged suspension reported / Jede s poškozeným podvozkem
Info 01. 04. 10:22 RZ 18 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) Puncture / Defekt
Info 01. 04. 10:20 RZ 18 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Only small spin on one junction." / "Jen malé přetočení v jedné odbočce."
Info 01. 04. 10:18 RZ 18 wrc SANDELL P. / ANDERSSON M. (st. č. 52) "Good stage, althought still slippery on hard tyres." / "Dobrá zkouška, i když to na tvrdých pneu pořád klouzalo."
Info 01. 04. 10:16 RZ 18 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Great stage, I really enjoyed driving." / "Skvělá zkouška, jízdu jsem si opravdu užíval."
Info 01. 04. 09:44 RZ 17 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 15) "OK, still quite humid. Good stage for us." / "OK, pořád je to dost vlhké. Pro nás dobrá zkouška."
Info 01. 04. 09:42 RZ 17 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Little bit slippier than yesterday, but no panic. Right tyre choice again." / "Trochu víc uklouzané než včera, ale v klidu. Zase jsme dobře obuli."
Info 01. 04. 09:40 RZ 17 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "I need some push, I backed quite a lot. Still long day to go." / "Musím trochu přidat, ubral jsem až moc. Pořád je daleko do cíle."
Info 01. 04. 09:38 RZ 17 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Everything is fine. I'm driving carefuly, just for the podium." / "Vše je v pohodě. Jedu opatrně, jenom na bednu."
Info 01. 04. 09:36 RZ 17 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "I think hard tyres will good for long one. I'm happy, without mistake." / "Myslím, že tvrdé pneu budou dobré na dlouhou zkoušku. Jsem spokojený, bez chyb."
Info 01. 04. 09:34 RZ 17 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "It was good stage, very muddy some places. No risk at all." / "Byla to dobrá zkouška, místy hodně bláta. Neriskoval jsem."
Info 01. 04. 09:32 RZ 17 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Tyre choice was not so clever. It's muddy like hell." / "Volba pneu nebyla šťastná. Je tam hrozně bláta."
Info 01. 04. 09:30 RZ 17 wrc KUIPERS D. / BUYSMANS R. (st. č. 18) "It was proper stage. Bit slippery, we made good tyre choice." / "Tohlke byla správná zkouška. Trochu to klouzalo, měli jsme dobře obuto."
Info 01. 04. 09:28 RZ 17 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "We on hard tyres, so it was quite difficult. I'll change with two soft spares for next stage." / "Jedeme tvrdé pneu, takže to bylo opravdu náročné. Na další zkoušku použijeme dvě měkké rezervy."
Info 01. 04. 09:26 RZ 17 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) "So far everything is OK." / "Zatím je všechno OK."
Info 01. 04. 09:24 RZ 17 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "I was not driving well. We took good tyre choice." / "Nejel jsem nejlíp. Dobře jsme zvolili pneumatiky."
Info 01. 04. 09:21 RZ 17 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "It was humid. I have problem with handbrake, like only on front wheels. I lost a little bit." / "Bylo to ovlhlé. Mám problém s ruční brzdou, jako by brzdila jen na přední kola. Trochu jsem ztratil."
Info 01. 04. 09:19 RZ 17 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "It was damp and some slippy places. During recce was very dusty so I was not sure about my pacenotes." / "Bylo to vlhké a nějaká kluzká místa. V tréninku se hodně prášilo, a tak jsem si nebyl jist rozpisem."
Info 01. 04. 09:17 RZ 17 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) "Good run." / "Dobrá jízda."
Info 01. 04. 09:15 RZ 17 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "No problems, good grip." / "Žádné potíže, dobrá přilnavost."
Info 01. 04. 09:13 RZ 17 wrc SANDELL P. / ANDERSSON M. (st. č. 52) "I'm on hard tyres, so it was slippery. But no dramas." / "Jedu na tvrdých pneu. takže to klouzalo. Ale žádné drama."
Info 01. 04. 09:11 RZ 17 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Soft tyres were definitely right choice as it's damp. Quite good run, couple of mistakes." / "Měkké pneu byly rozhodně dobrou volbou, protože je to vlhké. Celkem dobrá jízda, pár chyb."
Info 01. 04. 08:59 RZ 17 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 31. 03. 18:23 RZ 16 3 MOURA R. / COSTA A. (st. č. 55) "Today we did good job for Portugese championship. But we made mistake with tyre choice on this afternoon." / "Dnes jsme odvedli dobrou práci z pohledu portugalského mistrovství. Ale odpoledne jsme vyrobili chybu při volbě pneu."
Info 31. 03. 18:21 RZ 16 S 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 31) "We had two hard on the front, but we punctured one. Not such great afternoon." / "Měli jsme na předku dvě tvrdé pneu, ale jednu jsme píchli. Odpoledne tedy nic moc."
Info 31. 03. 18:19 RZ 16 S 2 OLEKSOWICZ M. / OBREBOWSKI A. (st. č. 35) "Good, just lot of stones here." / "Dobré, jen hodně kamení na této zkoušce."
Info 31. 03. 18:18 RZ 16 S 2 MEIRELES P. / CASTRO M. (st. č. 49) "Tyres completely destroyed, I came carefuly to finish." / "Pneumatiky jsou úplně zničené, jel jsem opatrně do cíle."
Info 31. 03. 18:14 RZ 16 S 2 AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 36) "I made big mistake with soft tyre choice. I'm happy to be here." / "Udělal jsem velkou chybu volbou měkkých pneu. Jsem rád, že jsem tu."
Info 31. 03. 18:11 RZ 16 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 15) "For us very good afternoon, no problems at all, maybe the tyre choice." / "Pro nás moc dobré odpoledne, zcela bez problémů, snad jen volba pneu."
Info 31. 03. 18:09 RZ 16 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Good, we managed this afternoon. Steady drive. Luckilly conditions and grip were consistent." / "Dobré, odpoledne jsme zvládli. Klidná jízda. Podmínky a přilnavost byly naštěstí konstantní."
Info 31. 03. 18:07 RZ 16 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "It was really good day. Unfortunatelly we can't push in the first loop because misfire. One day to go." / "Byl to opravdu dobrý den. Bohužel jsme v první sekci nemohli zabrat kvůli potížím se zapalováním. Ještě je jeden den."
Info 31. 03. 18:05 RZ 16 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) sumpguard on the ground. "After watersplash it was worst and worst. Like proper rock concert." / Táhne lyžinu po zemi "Po průjezdu brodem to bylo horší a horší. Jako pořádný rockový koncert."
Info 31. 03. 18:03 RZ 16 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Like on snow without studs. I'm happy to be here. Car working now, it was electrical problem." / "Bylo to jako na sněhu bez hřebíků. Jsem rád, že jsem tady. Auto teď funguje, bylo to v elektrice."
Info 31. 03. 17:59 RZ 16 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "Not good tyre choice, but we don't want to take any risk. Just keep our position." / "Volba pneu nebyla dobrá, ale neriskovali jsme. Jen držet svou pozici."
Info 31. 03. 17:57 RZ 16 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "This one I had no grip anymore, happy to be here." / "na téhle jsme neměli přilnavost, jsem rád, že jsme tady."
Info 31. 03. 17:56 RZ 16 wrc KUIPERS D. / BUYSMANS R. (st. č. 18) "We improved alot this afternoon. Looking forward to tomorrow." / "Dnes odpoledne jsme se hodně zlepšili. Těším se na zítřek."
Info 31. 03. 17:55 RZ 16 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) "Anything can happened, it's like this. Tomorrow is another day." / "Stát se může cokoliv, tak to je. Zítra je další den."
Info 31. 03. 17:50 RZ 16 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) "On last stage we broke suspension, so no oil in dampers." / "Na poslední zkoušce jsme poškodili zavěšení, takže bez oleje v tlumičích."
Info 31. 03. 17:47 RZ 16 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "It was OK, no problem for us. But on this one I was really struggling to turn." / "Bylo to OK, pro nás bez problémů. Ale teď jsem se trápil při zatáčení."
Info 31. 03. 17:45 RZ 16 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) Sumpguard hanging on rear "We lost powersteering just before stage." / Ochranná lyžina vlaje za autem "Před zkouškou nám odešel posilovač řízení."
Info 31. 03. 17:43 RZ 16 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I'm very brown, but it's a dust. I'm happy with the car and everything." / "Jsem hnědý, ale od prachu. Jsem spokojen s autem a vším."
Info 31. 03. 17:41 RZ 16 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "We had fuel pressure problem, everything is OK now. We took some water into engine also." / "Měli jsme potíže s tlakem paliva, teď už je vše OK. Taky se nám dostala voda do motoru."
Info 31. 03. 17:39 RZ 16 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "We had nothing to lose today, so I pushed." / "Dnes jsme neměli co ztratit, tak jsem přidal."
Info 31. 03. 17:23 RZ 16 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 31. 03. 17:20 RZ 15 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I'm pretty comfortable, having very good rhythm. No panic at all." / "Jsem naprosto v pohodě, mám moc dobrý rytmus. Žádná křeč."
Info 31. 03. 17:18 RZ 15 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "I'm trying to push, but times not so good. But we trying as we can." / "Snažím se tlačit, ale časy nejsou dobré. Ale snažíme se jak to jde."
Info 31. 03. 17:14 RZ 15 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "It's just fel very strange in left hand corners. I don't know. Not a fight with Mikko anymore, just driving on Novikov's splits." / "Je to nějaké divné v levých zatáčkách. Nevím. S Mikkem už nebojujeme, jedu podle splitů Novikova."
Info 31. 03. 17:12 RZ 15 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Soft tyres, bad choice. Sliding a lot on the rear." / "Měkké pneu, špatná volba. Zadek strašně klouže."
Info 31. 03. 17:10 RZ 15 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "Strange, because everything is dry now. We have hard tyres on front only." / "Divné, protože vše je teď na suchu. Tvrdé pneu máme jen na předku."
Info 31. 03. 17:08 RZ 15 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "It's getting better and better. Just tyres." / "Jde to lépe a lépe. Jen pneumatiky."
Info 31. 03. 17:06 RZ 15 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) "No brake disc on the rear left at the moment, fun to drive. But trying do my best." / "Nemáme zadní levý brzdový kotouč, je to srandovní jízda. Ale snažím se."
Info 31. 03. 17:00 RZ 15 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) "There is something with diff." / "Máme něco s diferenciálem."
Info 31. 03. 16:58 RZ 15 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "It's completely dry. I have hard tyres but soft setup." / "Je to úplně suché. Mám tvrdé pneu, ale měkké nastavení."
Info 31. 03. 16:56 RZ 15 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Perfect stage, although some big rock. Car is perfect." / "Skvělá zkouška, i když jsou tam nějaké velké kameny. Auto je perfekntí."
Odstup 31. 03. 16:55 RZ 15 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) Reported lost wheel / Urazil kolo
Info 31. 03. 16:54 RZ 15 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Really hard to concentrate. Car is full of dust as co-driver's windows broken." / "Je těžké se soustředit. Auto je plné prachu, protože nám chybí spolujezdcovo okno."
Info 31. 03. 16:52 RZ 15 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I can't get you any comment now, speak you later please." / "Teď nechci nic komentovat, později prosím."
Info 31. 03. 16:50 RZ 15 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "I pushed little bit hard, but I made wrong tyre choice. Hard on front and soft on rear, rear completely dead now." / "Tlačil jsem, ale úplně špatně jsem obul. Na předek tvrdé a zadek měkké pneu, ty měkké jsou totálně hotové."
Info 31. 03. 16:28 RZ 14 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 15) "Perfect conditions. Just soft tyres on rear. I'm happy with my stage." / "Skvělé podmínky. Jen ty měkké pneu vzadu. Jsem spokojený s tím jak jsem jel."
Info 31. 03. 16:26 RZ 14 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "It was allright, no problems. Lot more nicer, we have good feeling and more confidence." / "V naprostém pořádku, žádné potíže. Je to o hodně hezčí, máme dobrý pocit a větší jistotu."
Info 31. 03. 16:24 RZ 14 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "I'm happy. Trying to push as grip is good." / "Jsem spokojený. Snažím se zabrat, protože to drží."
Info 31. 03. 16:22 RZ 14 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "I saw some lines in different corner, think Sandell hit tree. For me it was OK, grip level was high." / "V těžké zatáčce jsem viděl stopy ven, myslím, že Sandell trefil strom. Pro mě to bylo OK, přilnavost byla velká."
Info 31. 03. 16:18 RZ 14 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "We had same problem on road section. We have no power here again. We cannot push more." / "Na přejezdu stejný problém. Teď zase nemáme výkon. Nemůžeme jet víc."
Info 31. 03. 16:16 RZ 14 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "We had a big spin, but time is good." / "Dělali jsme hodiny, ale čas je dobrý."
Info 31. 03. 16:14 RZ 14 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "I have soft tyres on back. Good fun. I'm happy." / "Mám vzadu měkké pneu. Dobrá zábava. Jsem spokojený."
Odstup 31. 03. 16:13 RZ 14 wrc SANDELL P. / ANDERSSON M. (st. č. 52) Went off / Mimo trať
Info 31. 03. 16:12 RZ 14 wrc KUIPERS D. / BUYSMANS R. (st. č. 18) "It's completelly dry. So far it's going well." / "Je to naprosto suché. Zatím to jde dobře."
Info 31. 03. 16:11 RZ 14 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) "Before end we lost brakes, something broken on rear, we have to retire. Driveshaft or something maybe." / "Před koncem jsme přišli o brzdy, něco na zadku se pokazilo, budeme muset skončit. Možná poloosa nebo tak."
Info 31. 03. 16:10 RZ 14 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) Looks very angry / Vypadal velmi rozezlen
Info 31. 03. 16:09 RZ 14 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Everything right, just some vibrations on front right." / "Vše v pořádku, jen nějaké vibrace na pravém předním kole."
Info 31. 03. 16:08 RZ 14 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) "We starting enjoy it more." / "Začíná nás to bavit."
Info 31. 03. 16:06 RZ 14 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I had to broke and remove rear bumper. Exhaust was broken." / "Musel jsem dát pryč zadní nárazník. Výfuk je poškozený."
Info 31. 03. 16:04 RZ 14 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Good, stage is dry." / "Dobré, trať je suchá."
Info 31. 03. 16:02 RZ 14 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I went too hard. Lot of cleaning. But OK." / "Šel jsem do toho. Hodně jsem čistil trať. Ale OK."
Info 31. 03. 15:56 RZ 14 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Conditions are good. But I had soft tyres on rear, sliding too much." / "Podmínky jsou dobré. Ale zadní pneumatiky jsou měkké, strašně to klouzalo."
Info 31. 03. 15:52 RZ 14 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) Reported stopped, fuel pressure / Stojí, tlak paliva
Info 31. 03. 15:47 RZ 14 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) Reported stopped, moving again, lost over 2 min / Stál, pokračuje se ztrátou přes 2 min
Info 31. 03. 15:39 RZ 14 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 31. 03. 13:32 RZ 13 S 2 OLEKSOWICZ M. / OBREBOWSKI A. (st. č. 35) "We just had front diff problem, but otherwise it's clean, no problems." / "Měli jsme jen potíže s předním diferenciálem, ale jinak v klidu, bez problémů."
Info 31. 03. 13:28 RZ 13 S 2 MEIRELES P. / CASTRO M. (st. č. 49) "Conditions are rough. But I'm thinking about Portugese championship and have big lead, so have to be careful." / "Podmínky jsou náročné. Musím myslet na portugalský šampionát, máme velký náskok, tak musím jet opatrně."
Info 31. 03. 13:26 RZ 13 S 2 AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 36) "Nice, I'm leading. I drove slowly, very cautious." / "Je to pěkné, vedeme. Jedu pomalu, hodně opatrně."
Info 31. 03. 13:24 RZ 13 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 15) "We had problem on second one, maybe fuel pressure as engine was cutting." / "Na druhém testu jsme měli problém, možná tlak paliva, motor vynechával."
Info 31. 03. 13:22 RZ 13 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "It was slippy. But OK, good stage." / "Klouzalo to. Ale OK, dobrá zkouška."
Info 31. 03. 13:20 RZ 13 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Nothing special, no big moments. Just the misfire." / "Žádný problém, žádné krize. Jen potíže se zapalováním."
Info 31. 03. 13:18 RZ 13 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "We have engine problem, car dropped down on three cylinders. Just try to get through." / "Máme potíže s autem, jede na tři válce. Jen jsme se to snažili projet."
Info 31. 03. 13:16 RZ 13 wrc SANDELL P. / ANDERSSON M. (st. č. 52) "Think starting position is advantage. Now it was more fair. I don't want any stupid mistake." / "Myslím, že dnes je startovní pořadí výhodou. Teď to bylo víc férové. Nechci udělat nějakou hloupou chybu."
Info 31. 03. 13:14 RZ 13 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Hope we will fix it now. We don't know what to expect about conditions." / "Doufám, že to teď vyřešíme. Nevím, jaké podmínky máme čekat."
Info 31. 03. 13:12 RZ 13 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "Better than last stage. Not easy day, we must think about tyres." / "Lepší než předchozí zkouška. Není to lehký den, musíme dávat pozor na pneumatiky."
Info 31. 03. 13:10 RZ 13 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "I pushed bit harder, but it's more slippery. Lot of spectators, I've enjoyed it." / "Trochu jsem yabral, ale víc to klouzalo. Spousta diváků, užívali jsme si to."
Info 31. 03. 13:08 RZ 13 wrc KUIPERS D. / BUYSMANS R. (st. č. 18) "For us it's going really well. Conditions better than yesterday." / "Z našeho pohledu je do opravdu dobré. Podmínky jsou lepší než včera."
Info 31. 03. 13:06 RZ 13 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) "I made some changes on road section but it worst now." / "Na přejezdu jsem udělal nějaké změny, ale je to horší."
Info 31. 03. 13:03 RZ 13 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Mini is working well. We try find out more speed." / "Mini funguje dobře. Budeme se snažit zrychlovat."
Info 31. 03. 13:01 RZ 13 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) "We try to finish in good position." / "Snažíme se dojet na dobrém místě."
Info 31. 03. 12:58 RZ 13 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Car is turning very strange now." / "Auto teď moc divně zatáčí."
Info 31. 03. 12:56 RZ 13 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Very difficult on braking in the mud. But OK, good morning." / "V blátě to bylo moc těžké na brzdy. Ale OK, dobré ráno."
Info 31. 03. 12:54 RZ 13 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I tried to keep tyres well, but it was difficult. More damaged on rear as car was sliding lot." / "Snažil jsem se pošetřit pneumatiky, ale bylo to těžké. Zadní jsou víc poničené, protože to hodně klouzalo."
Info 31. 03. 12:52 RZ 13 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Towards the end I started back off as tyres finished." / "Ke konci zkoušky jsem ubral, protože odešly pneumatiky."
Info 31. 03. 12:48 RZ 13 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Little bit better now, I tried. Not much understeering. I lost a bit close to end, more slippery." / "Teď to bylo trochu lepší, zkusil jsem to. Nebylo to tak nedotáčivé. Ke konci jsem trochu ztratil, víc to klouzalo."
Info 31. 03. 12:33 RZ 13 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 31. 03. 12:32 RZ 12 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Very slippy on this stage, but consistent grip. Everything goes well. Really tricky stage." / "Na téhle zkoušce to hodně klouzalo, ale přilnavost byla stejná. Šlo to dobře. Hodně zrádná zkouška."
Info 31. 03. 12:30 RZ 12 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "I'm keep going with same strategy. But on the tarmac car nearly stalled, some misfire." / "Udržuji stejnou strategii. Ale na asfaltu nám to málem zhaslo, nějaký problém se zapalováním."
Info 31. 03. 12:28 RZ 12 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "Not easy with Mr.Hirvonen. I hope we'll not make mistake. No big risk." / "S panem Hirvonenem to není snadné. Doufám, že neuděláme chybu. Žádní velké riskování."
Info 31. 03. 12:26 RZ 12 wrc SANDELL P. / ANDERSSON M. (st. č. 52) "Very tricky stage. Still a long rally, at the moment we driving like this, maybe speed up on the afternoon." / "Moc zrádná zkouška. Rally je pořád dlouhá, momentálně jedeme takhle a odpoledne možná zrychlíme."
Info 31. 03. 12:24 RZ 12 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Still not so much power, shame. This stage was tricky, so muddy." / "Pořád nemáme výkon, škoda. Tahle RZ byla zrádná, spousta bláta."
Info 31. 03. 12:22 RZ 12 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "Bit better as stage is wet and damp. But not easy." / "Je to lepší, protože je mokro a vlhko. Ale není to snadné."
Info 31. 03. 12:20 RZ 12 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "I can improve my times. But I need experience." / "Můžu se zlepšovat. Ale potřebuji zkušenost."
Info 31. 03. 12:18 RZ 12 wrc KUIPERS D. / BUYSMANS R. (st. č. 18) "More slippery, but we have good feeling." / "Víc to klouzalo, ale máme dobrý pocit."
Info 31. 03. 12:16 RZ 12 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) "Not very easy, just trying to get used to the car. Not very confident, car is understeering." / "Není to moc lehké, musím si zvyknout na auto. Nemám moc jistoty, auto je nedotáčivé."
Info 31. 03. 12:14 RZ 12 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Conditions changed a lot, car is too soft." / "Podmínky se hodně změnily, auto je příliš měkké."
Info 31. 03. 12:13 RZ 12 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) "Totally fogged inside, I didn't see the road." / "Byli jsme úplně zmalžení a nebyla vidět trať."
Info 31. 03. 12:11 RZ 12 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) Reported stopped, moving again / Stál, pokračuje
Info 31. 03. 12:10 RZ 12 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Still bit slippery, but not too bad. We have damage on sumpguard, not easy to drive." / "Pořád to trochu klouže, ale není to zlé. Máme poškozenou lyžinu, nejede se snadno."
Info 31. 03. 12:08 RZ 12 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "For this one setup was working perfect. We happy now. We have to focused." / "Na tuhle zkoušku bylo nastavení auta perfektní. Jsme teď spokojení, musíme se soustředit."
Info 31. 03. 12:06 RZ 12 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Now the conditions very bad for the car. Very slippery, sliding in the mud." / "Teď jsou podmínky hodně špatné pro auto. Moc to klouže, plaveme v blátě."
Info 31. 03. 12:04 RZ 12 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "We have to score points. Driving on 95 per cent." / "Musíme bodovat. Jedeme na 95 procent."
Info 31. 03. 12:00 RZ 12 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "This one bit little bit better then first one. Bit muddy, tricky stage, lot of crests and blind corners." / "Tahle byla trochu lepší. Víc bláta, zrádná, hodně horizontů a nepřehledných zatáček."
Info 31. 03. 11:56 RZ 12 Rain over the stage reported / Na trati prší
Info 31. 03. 11:40 RZ 11 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 15) "Conditions much better than yesterday. No fog, good grip, much better fun to drive." / "Podmínky jsou mnohem lepší než včera. Žádná mlha, dobrá přilnavost, jízda je mnohem zábavnější."
Info 31. 03. 11:38 RZ 11 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "It's very hard for tyres, cvar was moving alot. But no worries." / "Bylo to moc těžké na pneumatiky, auto se hodně smýkalo. Ale bez obav."
Info 31. 03. 11:36 RZ 11 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Plan was to push, but only when raining. So I took no risk. I don't know stages so well." / "Plán byl zatáhnout, ale pokud by pršelo. Takže jsem neriskoval. Neznám tyto zkoušky tak dobře."
Info 31. 03. 11:34 RZ 11 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "I try to push a bit, but no big risk. Some corners were muddy. Everything went smooth." / "Snažil jsem se trochu zatáhnout, ale žádné velké riskování. V některých zatáčkách bylo bláto. Vše v pohodě."
Info 31. 03. 11:32 RZ 11 wrc SANDELL P. / ANDERSSON M. (st. č. 52) "More dry then I expected. I didn't push to not destroy the tyres." / "Bylo to sušší než jsem čekal. Jel jsem opatrně, abych nezničil pneumatiky."
Info 31. 03. 11:30 RZ 11 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "We had problem with engine on road section, we have not so much power." / "Na přejezdu jsme měli potíže s motorem, nemám dost výkonu."
Info 31. 03. 11:28 RZ 11 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "Stage completely dry and car was soft. Not so good, we'll see." / "Trať je úplně suchá a auto měkké. Není to dobré, uvidíme."
Info 31. 03. 11:26 RZ 11 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "Much nicer to drive, but I hit something on the front, think I had puncture, it cost me a time." / "Je to lepší jízda, ale něco jsem trefil na předek a myslel, že mám defekt, stálo mě to nějaký čas."
Info 31. 03. 11:24 RZ 11 wrc KUIPERS D. / BUYSMANS R. (st. č. 18) "It's dry now. Conditions not so good for the tyres." / "Je to teď na suchu. Podmínky nejsou moc dobré pro pneumatiky."
Info 31. 03. 11:22 RZ 11 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) "Car is better now, but I'm not good in steering. Still have no confidence." / "Auto je teď lepší, ale nejde mi zatáčení. Pořád nemám jistotu."
Info 31. 03. 11:20 RZ 11 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "I expected mud, but conditions better. Tyres are too soft." / "Čekal jsem déšť, ale podmínky jsou mnohem lepší. Pneu jsou moc měkké."
Info 31. 03. 11:18 RZ 11 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) "Stage much better now, but tyre choice not good. So soft." / "Trať je o hodně lepší, ale volba pneu ne. Moc měkké."
Info 31. 03. 11:16 RZ 11 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "We had propshaft problems. We hit some big rock so then I took it easy." / "Měli jsme potíže s kardanem. Trefil jsem nějaký velký kámen a pak jsem jel opatrně."
Info 31. 03. 11:14 RZ 11 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Sometimes really muddy, but we did it without problem. We are struggling with understeering." / "Místy bylo hodně bláta, ale zvládli jsme to bez problémů. Potýkáme se s nedotáčivostí."
Info 31. 03. 11:12 RZ 11 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I'm very happy with the car, not pushing." / "Jsem moc spokojený s autem, netlačím."
Info 31. 03. 11:10 RZ 11 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I just try to do sensible drive." / "Snažil jsem se jet s rozumem."
Info 31. 03. 11:08 RZ 11 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Conditions OK, no water on the road. But sometimes very slippery, no grip, we were careful." / "Podmínky jsou dobré, na trati není voda. Ale občas to hodně klouže, chybí přilnavost, byli jsme opatrní."
Info 31. 03. 11:00 RZ 11 Stage is in good conditions, soft surface, but no mud / Trať je ve dobrém stavu, měkká, ale není bláto
Info 31. 03. 10:55 RZ 11 Reported late from SP - propshaft change / Pozdní výjezd z SZ - výměna kardanu
Info 31. 03. 10:49 RZ 11 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 30. 03. 17:55 RZ 10 SS 8,9 and 10 cancelled / RZ 8,9 a 10 byly zrušeny
Info 30. 03. 17:55 RZ 9 SS 8,9 and 10 cancelled / RZ 8,9 a 10 byly zrušeny
Info 30. 03. 17:55 RZ 8 SS 8,9 and 10 cancelled / RZ 8,9 a 10 byly zrušeny
Info 30. 03. 16:34 RZ 8 Start will be delayed. / Start bude opožděn.
Info 30. 03. 16:52 RZ 7 SS7 cancelled for WRC academy due to a blockage on the preceding road section. / RZ 7 zrušena pro akademii kvůli zácpě na předchozím úseku.
Info 30. 03. 15:18 RZ 7 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 15) "On first stage we had problem with engine after water splash. We lost cca 1 minute there." / "Na první zkoušce jsme měli problém s motorem po brodu. Ztratili jsme tam asi minutu."
Info 30. 03. 15:08 RZ 7 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Very foggy, very muddy. Very difficult. We drove very slow." / "Hodně mlhy, hodně bahnité. Velmi náročné. Jeli jsme pomalu."
Info 30. 03. 15:02 RZ 7 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "No problem. There was heavy fog." / "Žádný problém. Byla tam těžké mlha."
Info 30. 03. 15:00 RZ 7 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "I was pushing little bit on this stage. But it was still slippery." / "Trochu jsem teď tlačil. Ale pořád to bylo hodně kluzké."
Info 30. 03. 14:59 RZ 7 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) "We are here, but we have some engine problems." / "Jsem tady, ale máme problém s motorem."
Info 30. 03. 14:57 RZ 7 wrc KUIPERS D. / BUYSMANS R. (st. č. 18) "So difficult, so slippery, we lost a lot of time." / "Hodně náročné, hodně kluzké, ztratili jsme hodně času."
Info 30. 03. 14:54 RZ 7 wrc SANDELL P. / ANDERSSON M. (st. č. 52) "I try to stay on the road and go 100% on the pacenotes." / "Snažím se zůstat na cestě a jet na 100% na rozpis."
Info 30. 03. 14:52 RZ 7 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "We made few mistakes. Sometimes we had good grip, sometimes we were without. But we have good position. It's a big challenge." / "Udělali jsme několik chyb. Někdy je přilnavost dobrá, někdy ne. Ale máme dobrou pozici. Je to výzva."
Info 30. 03. 14:51 RZ 7 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "I'm happy to be here. No risk at all." / "Jsem rád, že jsem tady. Žádné riskování."
Info 30. 03. 14:46 RZ 7 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "It's most incredible day. I didn't see anything. I had again few big moments. It's maybe to much. Car is very good today." / "Tohle je nejneuvěřitelnější den. Nic jsem neviděl. Opět jsem měl několik krizí. je to možná trochu moc. Auto je dnes perfektní."
Info 30. 03. 14:44 RZ 7 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Very slippery, it's easy to make mistake." / "Velmi kluzké, je jednoduché udělat chybu."
Info 30. 03. 14:41 RZ 7 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Really difficult conditions, very slippery. We have a good start position." / "Opravdu náročné podmínky, hodně kluzké. Máme dobrou startovní pozici."
Info 30. 03. 14:25 RZ 6 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) Went of the road. / Šel z trati.
Info 30. 03. 14:24 RZ 6 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "It's most difficult conditions when I was driving." / "Nejtěžší podmínky ve kterých jsem kdy jel."
Info 30. 03. 14:18 RZ 6 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) "We have problem with engine. No power." / "Máme problém s motorem. Bez výkonu."
Info 30. 03. 14:18 RZ 6 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "It's really hard, very slippery, lot of water, lot of fog, mud." / "Je to opravdu tvrdé. Hodně kluzké, hodně vody na trati, mlha, bláto."
Info 30. 03. 14:16 RZ 6 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "I overtake Ketomaa. He drove very slow." / "Předjel jsem Ketomu. Jel velmi pomalu."
Info 30. 03. 14:14 RZ 6 wrc KUIPERS D. / BUYSMANS R. (st. č. 18) It's like in the Wales. Mud and fog." / "Je to jako ve Walesu. Bláto a mlha."
Info 30. 03. 14:11 RZ 6 wrc SANDELL P. / ANDERSSON M. (st. č. 52) "Mini is good. But I'm too careful." / "Mini je dobré, ale já jsem příliš opatrný."
Info 30. 03. 14:10 RZ 6 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "Really hard. I want to enjoy it." / "Velmi těžké. Chci si to užít."
Info 30. 03. 14:07 RZ 6 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "I drove few rallies this year, just for fun. But now I don't know what to say. It's crazy." / "Jel jsem letos pár rally jen pro zábavu. Ale teď nevím co říct. Je to šílené."
Info 30. 03. 14:05 RZ 6 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) "We made a lot of mistakes. For me it's really difficult to drive in fog." / "Udělali jsme hodně chyb. Je pro mě hodně těžké jet v mlze."
Info 30. 03. 14:02 RZ 6 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Crazy conditions. Maybe like in Argentina. It's hard to find the road." / "Šílené podmíky. Možná jako v Argentíně. Je těžké najít cestu."
Info 30. 03. 14:00 RZ 6 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "The weather changed completely. We must to find new setup." / "Počasí se naprosto změnilo. Musíme najít nové nastavení."
Info 30. 03. 13:57 RZ 6 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Really tough conditions. I had problem with windscreen. But I'm happy with the car performance." / "Opravdu tvrdé podmínky. Měl jsem teď problém s čelním sklem. Ale jsem spokojený s výkonem auta."
Info 30. 03. 13:51 RZ 5 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) Went off the road. / Šel z trati.
Info 30. 03. 13:49 RZ 5 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "We went of the road in right hand corner. It was unbelievable slippery. But ok." / "Šli jsme z trati v pravé zatáčce. Bylo to neuvěřitelně kluzké. Ale v pořádku."
Info 30. 03. 13:47 RZ 5 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "That was slippy. Really difficult. Everything can happen in this conditions." / "Tohle bylo kluzké. Opravdu náročné. V těchto podmínkách se může stát cokoliv."
Info 30. 03. 13:42 RZ 5 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 15) Stopped in the stage reported. / Stojí v RZ.
Info 30. 03. 13:41 RZ 5 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "It's incredible to drive. It was heavy rain there, I could not see anything sometimes." / "Neuvěřitelné teď řídit. Opravdu prudký déšť. Občas jsem neviděl nic."
Info 30. 03. 13:40 RZ 5 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) Stopped in the stage reported. / Stojí v RZ.
Info 30. 03. 13:39 RZ 5 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "For me it was really difficult. It was rainning a lot. I just want to keep the car on the road." / "Pro mě to bylo opravdu náročné. Hodně pršelo. Chci jen udržet auto na cestě."
Info 30. 03. 13:37 RZ 5 S 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 31) Stopped in the stage reported. / Stojí v RZ.
Info 30. 03. 13:37 RZ 5 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) "It's terrible. So slippery. No grip at all." / "Příšerné. Tak kluzké. Úplně bez gripu."
Info 30. 03. 13:35 RZ 5 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) Stopped in the stage reported. / Stojí v RZ.
Info 30. 03. 13:35 RZ 5 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) Off the road. / Šel z trati.
Info 30. 03. 13:35 RZ 5 wrc KUIPERS D. / BUYSMANS R. (st. č. 18) "So difficult, so wet, a lot of fog, really difficult." / "Tak náročné, tak mokré, hodně mlhy, opravdu náročné."
Info 30. 03. 13:33 RZ 5 wrc SANDELL P. / ANDERSSON M. (st. č. 52) "It was really difficult stage. In some corners I had not grip absolutely." / "Opravdu těžké zkouška. V některých zatáčkách jsem absolutně neměl přilnavost."
Info 30. 03. 13:31 RZ 5 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "It's completely different. Rain, fog, mud." / "Je to úplně jiné. Déšť, mlha, bláto."
Info 30. 03. 13:29 RZ 5 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "It was not what I expected. A lot of water. The water splash was maybe half meter deep." / "Nebylo to to, co jsem očekával. Hodně vody. Brod byl snad půl metru hluboký."
Info 30. 03. 13:27 RZ 5 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) "Really difficult. I was afraid little bit." / "Opravdu náročné. Trochu jsem se bál."
Info 30. 03. 13:24 RZ 5 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "It was crazy. We had two big moments. We are lucky that we are here. Tricky conditions." / "Bylo to šílené. Měli jsme dvě horké chyvilky. Můžeme být rádi, že jsme tu. Složité podmínky."
Info 30. 03. 13:23 RZ 5 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "It was very slippery. I made half spin. I lost time, I know, but car is ok. We have soft tyres." / "Bylo to hodně kluzké. Udělal jsem poloviční hodiny. Ztratil jsem čas, vím, ale auto je v pořádku. Jedeme měkké gumy."
Info 30. 03. 13:19 RZ 5 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) Soft tyres. "Very difficult, very slippery. A lot of mud. There is some fog on some places." / Měkká směs pneu. "Velmi náročné, velmi kluzké. Hodně bahna.Na některých místech je mlha."
Info 29. 03. 23:35 RZ 4 S 2 OLEKSOWICZ M. / OBREBOWSKI A. (st. č. 35) "Previous stage was worst stage of my life. So heavy rain." / "Předchozí RZ byla nejhorší v mém životě. Velmi silný déšť."
Info 29. 03. 23:32 RZ 4 S 2 AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 36) "Very nice stages. I learned a lot. We were careful." / "Krásné RZty. Hodně jsem se naučil. Byli jsme opatrní."
Info 29. 03. 23:29 RZ 4 S 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 31) "We had a soft compound. On first stage it was good, but then it wasn't." / "Měli jsme měkkou směs. Na první vložce to bylo v pořádku, pak ale ne."
Info 29. 03. 23:25 RZ 4 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "We had big problem in first stage. There was big wather splash and our engine drove only on 3 cylinders after." / "Měli jsme velký porblém na první RZ. Byl tam bord a po něm nám auto jelo jen na 3 válce."
Info 29. 03. 23:22 RZ 4 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "End of the stage was quite good. We lost time in the beginning, there it was very slippery." / "Závěr RZ byl celkem dobrý. Ztratil jsme čas na začátku, bylo to tam hodně kluzké."
Info 29. 03. 23:19 RZ 4 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Very very slippy. We had a half spin." / "Velmi velmi kluzké. Dělali jsme poloviční hodiny."
Info 29. 03. 23:17 RZ 4 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "It was quite difficult. I don't want to take any risk now. We will push tomorrow." / "Bylo to docela náročné. Nechtěl jsem teď riskovat. Zítra budeme tlačit."
Info 29. 03. 23:13 RZ 4 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "Heavy rain in the beginning of the stage. It was absolutely horrible." / "Silný déšť na začátku RZ. Bylo to naprosto příšerné."
Info 29. 03. 23:11 RZ 4 wrc SANDELL P. / ANDERSSON M. (st. č. 52) "It's been really difficult. It was hard to find rhythm. Car is absolutely perfect." / ůBylo to opravdu těžké. Bylo těžké najít rytmus. Auto je perfektní."
Info 29. 03. 23:07 RZ 4 wrc KUIPERS D. / BUYSMANS R. (st. č. 18) "It was difficult in the dark. But I really enjoyed it." / "Bylo to ve tmě těžké. Ale užíval jsem si to."
Info 29. 03. 23:05 RZ 4 wrc VAN MERKSTEIJN P. jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "It was good. Good result, good feeling. I'm happy to be here." / "Bylo to dobré. Dobrý výsledek, dobrý pocit. Jsem rád, že tu jsem."
Info 29. 03. 23:02 RZ 4 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) "I'm happy. I really try to make some good times." / "Jsem šťastný. Opravdu chci zajet nějaké dobré časy."
Info 29. 03. 22:59 RZ 4 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "It was really difficult stages, but ok. We are looking forward to tomorrow." / "bylo to opravdu těžké vložky, ale ok. Těšíme se na zítřek."
Info 29. 03. 22:57 RZ 4 It's raining now. / Prší.
Info 29. 03. 22:56 RZ 4 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "We don't know exactly what is it. Maybe something electrical, will see." / "Nevme přesně, co to je. Možná něco s elektrikou, uvidíme."
Info 29. 03. 22:50 RZ 4 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "It was very bad start. Then our speed wasn't good. But it happened." / "Opravdu špatný start. Naše rychlost potom nebyla dobrá. Ale stalo se."
Info 29. 03. 22:47 RZ 4 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) "I drove really really badly." / "Jel jsem opravdu špatně."
Info 29. 03. 22:47 RZ 4 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "This stage was quite ok. But I lost some time in last part of the stage." / "Tahle RZ docela ušla. Ale ztratil jsem nějaký čas v závěru."
Info 29. 03. 22:38 RZ 4 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "On this one it was ok. It's little bit loose, but ok." / "Na téhle to bylo v pořádku. Je trochu volné šotoliny, ale ok."
Info 29. 03. 22:32 RZ 4 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I don't know if it was good decision to start first." / "Nevím jestli to bylo dobré rozhodnutí startovat jako první."
Info 29. 03. 22:40 RZ 3 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) Puncture. / Defekt.
Info 29. 03. 22:28 RZ 3 M wrc OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 9) "We just want to finish this day without problems." / "Chceme jen dokončit tento den bez problémů."
Info 29. 03. 22:25 RZ 3 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "We have no problems. But it's not easy." / "Nemáme problémy. Ale není to snadné."
Info 29. 03. 22:22 RZ 3 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "We tried to change something on the car, but it's not still working." / "Snažili jsme se něco změnit na autě, ale stále to nefunguje."
Info 29. 03. 22:17 RZ 3 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) Didn't start the stage. / Neodstartoval do RZ.
Info 29. 03. 22:16 RZ 3 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "It's bad, because we lost a lot of time on SS2." / "Je to špatné, protože jsme ztratili hodně času na 2.RZ."
Info 29. 03. 22:13 RZ 3 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Car is much better than in Mexico. But my pacenotes is really bad. I don't know why." / "Auto je mnohem lepší než v Mexicu. Ale můj rozpis je hodně špatný. Nevím proč."
Info 29. 03. 22:11 RZ 3 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) "I'm not happy now. I was really struggling with the car. Loeb went off the road." / "Opravdu nejsem poskojen. Hodně bojuji s autem. Loeb šel ven."
Info 29. 03. 22:04 RZ 3 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "I don't know what happened with Loeb. I lost some time, because I made one stupid mistake." / "Nevím ,co se stalo Loebovi. Ztratil jsem nějaký čas, protože jsem udělal hloupou chybu."
Info 29. 03. 21:58 RZ 3 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "It was really dry. We were cleaning a lot." / "Bylo to opravdu suché. Hodně jsme čistili."
Odstup 29. 03. 21:57 RZ 3 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) Went off the road. / Šel z trati.
Info 29. 03. 21:50 RZ 2 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "Really difficult. No dust, but it's really difficult to see into the corners." / "Opravdu náročné. Žádný prach, ale je opravdu těžké vidět do zatáček."
Info 29. 03. 21:49 RZ 2 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "We want off at the begining of the stage. We had a wrong pacenotes. Car is ok." / "Šli jsme ven na začátku RZ. Měli jsme špatně rozpis. Auto je ok."
Info 29. 03. 21:48 RZ 2 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "We lost engine, no power." / "Jsme bez výkonu."
Info 29. 03. 21:41 RZ 2 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Little bit issues with pacenotes. But ok." / "Trochu problémy s rozpisem. Ale ok."
Info 29. 03. 21:39 RZ 2 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) "No dust at all. But it's very difficult in dark." / "Žádný prach. Ale je to obtížné ve tmě."
Info 29. 03. 21:38 RZ 2 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "100m in stage light went off." / "100m po startu zhasly světla."
Info 29. 03. 21:32 RZ 2 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "It was really dry and slippery. But ok, we are thru." / "Bylo to opravdu suché a kluzké. Ale v pořádku, projeli jsme."
Info 29. 03. 21:29 RZ 2 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was ok. No dust at all. Grip was changing all the time." / "Bylo to dobré. Žádný prach. Grip se neustále mění."
Info 29. 03. 21:28 RZ 2 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I didn't have any rhythm, very bad driving from myself." / "Jsem bez rytmu, hodně špatná jízda ode mě."
toplist