Rally Sweden

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 12. 02. 14:54 RZ 24 S 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 31) "I am learning the car, conditions were very difficult. I hope on gravel it will be better." / "Učím se s autem, podmínky byly hodně náročné. Doufám, že na šotolině to bude lepší."
Info 12. 02. 14:52 RZ 24 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "I am very happy for the team which was working very hard on it." / "Jsem šťastný za svůj tým, který na tom hodně pracoval."
Info 12. 02. 14:50 RZ 24 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "Second place in SWRC is good for me, it was difficult rally, no chance to catch PG." / "Druhé místo v SWRC je pro mě dobré, byla to náročná šance, bez šance chytit PGho."
Info 12. 02. 14:45 RZ 24 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I am very happy. After bad start in Monte this is very good for me and the team. It is fantastic to win this rally again. " / "Jsem hodně šťastný. Po špatném začátku na Monte je to dobré pro mě i tým. Je to fantastické vyhrát znova tuhle soutěž."
Info 12. 02. 14:44 RZ 24 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I am satisfied. It was very nice figth with Jari-Matti, he was very strong." / "Jsem spokojený. Byl to pěkný souboj s Jari-Mattim, byl hodně silný."
Info 12. 02. 14:43 RZ 24 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "With the puncture I am very disappointed, but I am happy for Jari-Matti and the team." / "Kvůli defektu jsem hodně zklamaný, ale jsem šťastný za Jari-Mattiho a tým."
Info 12. 02. 14:40 RZ 24 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "I am very happy, it was great weekend, nice fight with Petter. It is very good result for me, it was no chance to catch Jari and Mikko." / "Jsem šťastný, byl to pro mě super víkend, pěkný souboj s Petterem. Na Jariho ani Mikka letos šance nebyla."
Info 12. 02. 14:37 RZ 24 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "I am very happy to finish on 6th place and especially in front of Loeb." / "Jsem šťasný, že jsem v cíli na šestém místě a speciálně ještě před Loebem."
Info 12. 02. 14:35 RZ 24 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I tried to push, so we will see if it will be enough." / "Snažil jsem se tlačit, tak uvidíme, jestli to bude stačit."
Info 12. 02. 14:34 RZ 24 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "It was very slippery with lot of stones. We should push more, but it was better to be in finish without problems." / "Hodně to klouzalo, navíc byla spousta kamenů. Mohl jsem jet rychleji, ale bylo lepší dojet do cíle bez problémů."
Info 12. 02. 14:31 RZ 24 wrc SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "It was lot of stones on the stage, I was sliding a lot. But it was great rally for me with perfect car. Next event for me should be some European WRC round." / "Bylo tu hodně kamenů, navíc jsem jel hodně bokem. Byla to pro mě skvělá na perfektním autě. Další soutěží pro mě by měl být některý z evropských závodů MS."
Info 12. 02. 14:30 RZ 24 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Last week I was very sick, so I am happy with my performance, it wasnt so bad as I expected." / "Minulý týden jsem byl nemocný, takže jsem spokojený. Neudělali jsme žádnou větší chybu a výsledek není tak špatný."
Info 12. 02. 14:28 RZ 24 wrc BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 64) "This rally was really good for me, I would like to thanks to M-Sport and Adapta and congratulate to Mads." / "Tato soutěž pro mě byla skutečně dobrá. Chtěl bych poděkovat Adaptě i M-Sport a poblahopřát Madsovi."
Info 12. 02. 14:26 RZ 24 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 60) "I am happy to be at the end, it was difficult rally with strong fight. I am very happy with my speed." / "Jsem rád, že jsem v cíli, byla to náročná soutěž s napínavými souboji. Se svou rychlostí jsem spokojený."
Info 12. 02. 14:24 RZ 24 wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "I enjoyed the rally, I have learnt a lot. Now we need to find a speed, but it was my first rally on snow." / "Užil jsem si soutěž, hodně jsem se naučil. Teď potřebujeme najít rychlost, ale byla to moje první soutěž na sněhu."
Info 12. 02. 14:21 RZ 24 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "It was difficult weekend for us, we were fighting little bit with problems, but ok." / "Byl to těžký víkend, trochu jsme bojovali s problémy, ale ok."
Info 12. 02. 14:19 RZ 24 wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "Really rough stage, but we have enjoyed whole rally, thats why I am rallying. I am very happy to be here." / "Hodně rozbitá zkouška, ale užili jsme si celou rally, to je důvod, proč závodíme. Jsem hodně šťastný, že jsem tady."
Info 12. 02. 14:17 RZ 24 wrc SOLOWOW M. / BARAN M. (st. č. 8) "It was perfect rally." / "Byla to perfektní rally."
Info 12. 02. 14:15 RZ 24 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "It was fantastic rally, I enjoyed. We hadnt speed, but it was my first rally with Citroën." / "Byla to fantastická rally, užil jsem si to. Neměli jsme rychlost, ale byla to moje první soutěž s Citroënem."
Info 12. 02. 14:14 RZ 24 wrc GÖRANSSON R. / FREDRIKSSON A. (st. č. 19) "We are in the finish. It is good memory, maybe we will do more rallies in the future." / "Jsme v cíli. Bude to dobrá vzpomínka, možná pojedeme v budoucnu víc soutěží."
Info 12. 02. 14:11 RZ 24 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 12. 02. 13:35 RZ 23 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "It was very difficult, with some high speeds. But we are in finish." / "Bylo to hodně těžké, s řadou vysokých rychlostí. Ale jsme v cíli."
Info 12. 02. 13:34 RZ 23 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "It was pretty good, I was sliding too much in one corner." / "Bylo to celkem dobré, v jedné zatáčce jsem byl moc široký."
Info 12. 02. 13:33 RZ 23 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 62) "I got a puncture on previous stage. My tyres are really destroyed." / "Na předchozí zkoušce jsem dostal defekt. MOje pneumatiky jsou hodně zničené."
Info 12. 02. 13:31 RZ 23 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I take some more time from Mikko. I was really focusing to this stage, we need the win. I have made one small mistake." / "Sebral jsem Mikkovi nějaký čas. Soustředil jsem se na tuto zkoušku, potřebujeme vítězství. Udělal jsem jednu malou chybu."
Info 12. 02. 13:30 RZ 23 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I had big moments on the beginning of stage, it was very slippery. But I was still trying to push." / "Měl jsem velké momenty na začátku zkoušky, hodně to klouzalo. Ale pořád jsem se snažil tlačit."
Info 12. 02. 13:29 RZ 23 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I am very disappointed, we have lost our fight on previous stage due to puncture." / "Jsem hodně zklamaný, ztratili jsme náš boj na předchozí zkoušce kvůli defektu."
Info 12. 02. 13:25 RZ 23 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "We tried to push, as we were saving tyres on previous stage. We are on podium, thats great." / "Snažili jsme se tlačit, na předchozí zkoušce jsme pošetřili pneumatiky. Jsme na podiu, je to dobré."
Info 12. 02. 13:23 RZ 23 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "It was ok, I was driving easier, I have seen the splits, so there was big gap. I will will try to go flat out on powerstage." / "Bylo to dobré, jel jsem opatrně, protože jsem viděl mezičasy, byly tam velké mezery. Pokusím se jet naplno na powerstage."
Info 12. 02. 13:22 RZ 23 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We will see what we can do on powerstage, but we will push there." / "Uvidíme, co dokážeme udělat na powerstage, ale budeme tam tlačit."
Info 12. 02. 13:20 RZ 23 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "I had no grip, no steer." / "Neměl jsem přilnavost, nezatáčelo to."
Info 12. 02. 13:17 RZ 23 wrc SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "It was ok, I made one small mistake, I was little bit too late on brakes, but nothing serious, good stage for us." / "Bylo to pro nás dobré, udělal jsem jednu drobnou chybu, byl jsem trochu pozdě, ale nic vážného. Bylo to dobré."
Info 12. 02. 13:16 RZ 23 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "I was trying to improve on stage. I had one big moment, but stage was more clean than first time." / "Snažil jsem se na zkoušce zlepšit. Měl jsem jeden velký moment, ale zkouška byla mnohem čistější, než při prvním průjezdu."
Info 12. 02. 13:13 RZ 23 wrc BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 64) "I am happy I was able to drive this car, I have enjoyed it. It was good rally." / "Jsem šťastný, že jsem mohl řídit toto auto, užíval jsem si to. Byla to dobrá soutěž."
Info 12. 02. 13:11 RZ 23 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 60) "It was good stage for us, but it starts to be hard for tyres, there is lot of gravel on the road." / "DObrá zkouška pro nás, ale začíná to být náročné na pneumatiky, na cestě je moc šotoliny."
Info 12. 02. 13:10 RZ 23 wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "I tried to push a little bit more, but I made few small mistakes and one spin." / "Snažil jsem se tlačit trochu víc, ale udělal jsem několik menších chyb a jedny hodiny."
Info 12. 02. 13:08 RZ 23 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "I am quite happy, car is working well today. We are still improving, I am learning. It will be better next year." / "Jsem celkem spokojený, auto dneska funguje dobře. Pořád se zlepšujeme, učím se. Příští rok to bude lepší."
Info 12. 02. 13:06 RZ 23 wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "I am happy, I made finally no mistake. It is good to be in finish. I will no win the powerstage, so I will enjoy it." / "Jsem šťastný, konečně jsem neudělal chybu. Je dobré být v cíli. Powerstage nevyhraju, tak si ji aspoň budu užívat."
Info 12. 02. 13:04 RZ 23 wrc SOLOWOW M. / BARAN M. (st. č. 8) "It is lot of fun, we are really fast, very close to win the rally :-)" / "Je to spousta zábavy, jsme skutečně rychlí, jenom kousek od vítězství v soutěži :-)"
Info 12. 02. 13:02 RZ 23 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "It is very special rally, I am learning a lot. I am happy and I am sure on next rally I will be better." / "Je to hodně specifická rally, hodně jsem se naučil. Jsem šťastný a jsem si jistý, že na další soutěži to bude lepší."
Info 12. 02. 12:59 RZ 23 wrc GÖRANSSON R. / FREDRIKSSON A. (st. č. 19) "It was quite rocky, but OK. We want to be in finish." / "Bylo tam celkem dost kamenů, ale OK. Chceme dojet do cíle."
Info 12. 02. 13:06 RZ 22 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 62) Puncture / defekt
Info 12. 02. 12:52 RZ 22 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "We have front right puncture, it was rock on a wide road, which I have never seen before. I must go flat out on next stage." / "Máme defekt pravé přední pneumatiky, bylo to na široké cestě, trefili jsme kámen, který tam nikdy předtím nebyl. Na další zkoušce holt budeme muset jet naplno."
Info 12. 02. 12:51 RZ 22 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "It was very tricky, with lot of gravel. We are happy with the car." / "Bylo to hodně zrádné, se spoustou šotoliny. Jsme spokojeni s autem."
Info 12. 02. 12:49 RZ 22 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "We have front right puncture, we hit something. I am disappointed." / "Máme defekt pravé přední pneumatiky, něco jsme trefili. Jsem zklamaný."
Info 12. 02. 12:46 RZ 22 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "I was little bit careful to save my tyres for next stage. Time is good, I am happy." / "Snažil jsem se jet opatrněji, abych pošetřil pneumatiky na další zkoušku. Čas je dobrý, jsem šťastný."
Info 12. 02. 12:44 RZ 22 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "I am not pushing at all, I am trying to save tyres for powerstage." / "Netlačím naplno, snažím se pošetřit pneumatiky na powerstage."
Info 12. 02. 12:43 RZ 22 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We will see what we can do powerstage, it is quite bad stage." / "Uvidíme, co budeme schopni udělat na powerstage, je to celkem špatná zkouška."
Info 12. 02. 12:41 RZ 22 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "It is not easy, but it was OK." / "Není to jednoduché, ale bylo to OK."
Info 12. 02. 12:39 RZ 22 wrc SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "It was quite difficult stage, but quite good for us." / "Byla to náročná zkouška, ale pro nás celkem dobrá."
Info 12. 02. 12:37 RZ 22 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "It is crazy stage, really incredible. We had two times big luck, we have hit something also, I am happy I am in finish." / "Je to šílená zkouška, neskutečné. Dvakrát jsme měli velké štěstí, navíc jsme něco trefili. Jsem rád, že jsme v cíli."
Info 12. 02. 12:35 RZ 22 wrc BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 64) "I was trying to be more cautions. I think it will be interesting for drivers who are pushing more." / "Snažil jsem se jet opatrněji. Myslím, že žo bude hodně zajímavé pro ty, co se snaží tlačit."
Info 12. 02. 12:33 RZ 22 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 60) "Conditions were better than in morning, there is more snow, it is easier for us." / "Podmínky byly lepší, než ráno, je tam víc sněhu, je to pro nás jednodušší."
Info 12. 02. 12:31 RZ 22 wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "It was very good, I tried to push a little bit more, but I lost 10 secs due to spin." / "Bylo to dobré, snažil jsem se trochu víc tlačit, ale ztratil jsem 10 vteřin kvůli hodinám."
Info 12. 02. 12:30 RZ 22 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Car is little bit better, now everything is OK." / "Auto je trochu lepší, ale teď už je všechno OK."
Info 12. 02. 12:27 RZ 22 wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "I spun and got stuck, but spectators helped. I think I am just tired as we wake up too early in the weekend." / "Dělal jsem hodiny a zasekl se ve sněhu, ale diváci pomohli. Myslím, že jsem unavený, celý víkend vstáváme moc brzo."
Info 12. 02. 12:25 RZ 22 wrc SOLOWOW M. / BARAN M. (st. č. 8) "It was slippery, but nice, much better than in the morning." / "Bylo to hodně uklouzané, ale pěkné, o hodně lepší, než ráno."
Info 12. 02. 12:24 RZ 22 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "It is not easy stage, there is more cutting and bigger lines. We want to make better time on next stage." / "Není to jednoduchá zkouška, hodně se katuje a jsou vyjeté stopy. Na další zkoušce chceme zajet lepší čas."
Info 12. 02. 12:20 RZ 22 wrc GÖRANSSON R. / FREDRIKSSON A. (st. č. 19) "Paulo is off. It was right two minus, he was in the ditch on exit. It was better than first time, but we want to reach the finish." / "Paulo je venku. Byla to pravá dva minus, byl venku na výjezdu. Bylo to lepší, než při prvním průjezdu, ale chci dojet do cíle."
Odstup 12. 02. 12:16 RZ 22 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) Went off / Mimo trať
Odstup 12. 02. 12:12 RZ 22 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) Stopped with engine problem / Zastavil kvůli poruše motoru
Info 12. 02. 12:08 RZ 22 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 12. 02. 10:52 RZ 21 S 2 McRAE A. / HAYES B. (st. č. 34) "Quite bumpy stage. But we drive just to finish." / "Opravdu uskákané. Ale jedeme prostě do cíle."
Info 12. 02. 10:51 RZ 21 S 2 AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 36) "I made a spin, had to reverse." / "Dělal jsem hodiny a musel couvat."
Info 12. 02. 10:49 RZ 21 3 GRØNDAL A. / SVENDSEN T. (st. č. 65) "If my grandma behind me, I should be warned. So tricky. We broke jack, can't change tyres." / "Kdyby za mnou jela babička, musel bych se mít na pozoru. Bylo to hodně zrádné. Zničili jsme zvedák a nemohli vyměnit kola."
Info 12. 02. 10:48 RZ 21 S 2 TIDEMAND P. / BERGSTEN G. (st. č. 49) "Quite tricky stage." / "Hodně zrádná zkouška."
Info 12. 02. 10:46 RZ 21 2 PAJUNEN M. / LINDSTRÖM K. (st. č. 68) "Difficult, this car is hard to drive in slow corners. Rocks and ruts, you have to be careful." / "Náročné, tohle auto se v pomalých zatáčkách těžko ovládá. Kamení a koleje, bylo třeba dávat pozor."
Info 12. 02. 10:45 RZ 21 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "Dangerous with big stones, very tricky." / "S těmi velkými kameny to bylo nebezpečné, hodně zrádné."
Info 12. 02. 10:44 RZ 21 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Not nice stage at all. Not enough snow for this kind of stages." / "Nebyla to vůbec pěkná zkouška. Na tenhle typ zkoušek není dost sněhu."
Info 12. 02. 10:43 RZ 21 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 62) "Very rough this one, very difficult. I hit the stone." / "Tahle je moc rozbitá, moc těžká. Trefil jsem kámen."
Info 12. 02. 10:42 RZ 21 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Lot of rocks visible, I try to take it easy." / "Bylo vidět hodně kamenů, snažil jsem se jet v klidu."
Info 12. 02. 10:40 RZ 21 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Stage is absolutelly terrible. I try to avoid hit anything. Very tricky." / "Naprosto hrozná zkouška. Snažil jsem se nic netrefit. Hodně zrádné."
Info 12. 02. 10:38 RZ 21 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I don't know, I'm trying. It will be very rough for Powerstage." / "Nevím, snažím se. Na Powerstage to bude hodně rozbité."
Info 12. 02. 10:36 RZ 21 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "It's already very bad condiditons. Lot of snow, massive rocks, easy to get puncture. Downhil on slope is nothing special." / "Podmínky jsou už hodně špatné, spousta sněhu a velkých kamenů, snadno lze přijít k defektu. Závěr po sjezdovce není nic moc."
Info 12. 02. 10:34 RZ 21 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "I try to push a bit, but maximum I want to do on Powerstage, rest I want took it easy. Here was easy to make puncture." / "snažil jsem se trochu zabrat, ale na maximum chci jet na Powerstage, zbytek v klidu. Tady se dal lehce udělat defekt."
Info 12. 02. 10:32 RZ 21 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's OK, but I never drive shit like this one. Not only slippery, but big stones as well." / "Je to OK, ale nikdy jsem nejel takovou hrůzu jako je tahle. Klouzalo to, ale taky velké kameny."
Info 12. 02. 10:30 RZ 21 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "I just to go flat out, still too much snow." / "Snažil jsem se jet naplno, pořád je hodně sněhu."
Info 12. 02. 10:28 RZ 21 wrc SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "Nice jump. Lot of big stones. Bit tricky. " / "Dobrý skok. Spousta velkých kamenů. Bylo to trochu zrádné."
Info 12. 02. 10:26 RZ 21 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Very very slippy, full ice under the snow. I had big moment and happy to be here." / "Moc moc uklouzané, celé na ledu pod sněhem. Měl jsem velkou krizi a jsem rád, že jsme tady."
Info 12. 02. 10:24 RZ 21 wrc BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 64) "That was slippy! Most tricky one, but again, I enjoed it." / "Tahle klouzala! Nejzrádnější zkouška, ale zase mě to bavilo."
Info 12. 02. 10:22 RZ 21 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 60) "Not easy on the slope." / "Na sjezdovce to nebylo snadné."
Info 12. 02. 10:20 RZ 21 wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "Very narrow, in the last corners I was bit wide. Very slippery." / "Hodně úzké, v posledních zatáčkách jsem byl trochu široký. Hodně to klouže."
Info 12. 02. 10:18 RZ 21 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Last part was so slippery, small mistake and we went out." / "Poslední část byla hodně uklouzaná, malá chyba a šli jsme ven."
Info 12. 02. 10:16 RZ 21 wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "It's not my day. I stucked already." / "Nemám svůj den. Zůstal jsem v závěji."
Info 12. 02. 10:14 RZ 21 wrc SOLOWOW M. / BARAN M. (st. č. 8) "The car is good, but driver is not too good today." / "Auto je dobré, ale řidič dnes tak dobrý není."
Info 12. 02. 10:12 RZ 21 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "OK, we are here and just three stages remain." / "OK, jsme tu a zbývají jen tři zkoušky."
Info 12. 02. 09:59 RZ 21 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 12. 02. 10:06 RZ 20 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "Quite lot of knowledge. Some part very quick, but no excuses." / "Opravdu hodně zkušeností. Některá místa jsou hodně rychlá, ale nevymlouvám se."
Info 12. 02. 10:04 RZ 20 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "It was OK, no problem. Bit wide at the beginning." / "Bylo to OK, bez problémů. Na začátku jsem byl trochu široký."
Info 12. 02. 10:03 RZ 20 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 62) "Good enough morning. This one was much better." / "Docela dobré ráno. Tahle zkouška byla lepší."
Info 12. 02. 10:02 RZ 20 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Good feeling, after first few corners I got good rhythm." / "Mám dobrý pocit, po pá prvních zatáčkách jsem chytl dobrý rytmus."
Info 12. 02. 10:00 RZ 20 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I want secure my position. We made some changes on the car, now in slow corners difficult to drive. I have no confidence." / "Chci si pojisti svoji pozici. Udělali jsme nějaké změny na autě, teď to nefunguje v pomalých zatáčkách. Nemám jistotu."
Info 12. 02. 09:58 RZ 20 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I'm trying everything I can. He's driving well, I made couple of mistakes." / "Snažím se dělat vše co umím. Jede dobře, já jsem udělal pár chyb."
Info 12. 02. 09:56 RZ 20 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "We are pushing quite hard, it's going well." / "Opravdu hodně tlačíme, jde to dobře."
Info 12. 02. 09:54 RZ 20 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Not so many kms yet to go, I controlled my speed." / "Už nezbývá tolik kilometrů, kontroluji svoji rychlost."
Info 12. 02. 09:52 RZ 20 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's OK. Just try to stay front of Henning." / "Je to OK. Jenom se budeme snažit zůstat před Henningem."
Info 12. 02. 09:50 RZ 20 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "I push like hell, but too much snow on the road." / "Tlačím jak hrom, ale na trati je moc sněhu."
Info 12. 02. 09:48 RZ 20 wrc SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "I'm happy." / "Jsem spokojený."
Info 12. 02. 09:46 RZ 20 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Not best stage for me. I made few mistakes in high speed. For Patrik is not enough. He is very good, it's not possible to catch him." / "Nebyla to pro mě nejlepší RZ. Udělal jsem nějaké chyby ve velké rychlosti. Na Patrika to nestačí. Je velmi dobrý, není možné ho chytit."
Info 12. 02. 09:44 RZ 20 wrc BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 64) "It's good. I want to bring home some points." / "Je to dobré. Chci domů přivést nějaké body."
Info 12. 02. 09:42 RZ 20 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 60) "Very fast stage." / "Hodně rychlá zkouška."
Info 12. 02. 09:41 RZ 20 wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "It's not bad. We just going." / "Není to špatné. Prostě jedeme."
Info 12. 02. 09:39 RZ 20 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Car is ok now. It's too difficult for us in this condition." / "Auto je v pořádku. Je to pro nás příliš těžké v těchto podmínkách."
Info 12. 02. 09:38 RZ 20 wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "No problem. Just to make no any mistakes." / "Bez problémů. Teď jen neudělat nějaké chyby."
Info 12. 02. 09:36 RZ 20 wrc SOLOWOW M. / BARAN M. (st. č. 8) "Stage is perfect, but I'm not driving properly. Car is perfect." / "Zkouška je skvělá, ale já nejedu dobře. Auto je perfektní."
Info 12. 02. 09:34 RZ 20 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "Nice stage, but we had lot of problems with distance in pacenotes. Early braking and so." / "Pěkná zkouška, ale měli jsme spoustu potíží s metry v rozpisu. Brzo jsme brzdili a tak."
Info 12. 02. 09:32 RZ 20 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Too much cleaning today, drive through." / "Dnes je hodně čištění, jen projíždíme."
Info 12. 02. 09:30 RZ 20 wrc GÖRANSSON R. / FREDRIKSSON A. (st. č. 19) "We still have problem with the car, cutting all the time. Some electrical stuff." / "Pořád máme problém s autem, zhasíná nám motor. Něco v elektrice."
Info 12. 02. 09:28 RZ 20 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "Be honest, I was afraid. Some parts narrow and twisty and grip was not like yesterday. So slippy." / "Upřímně, bál jsem se. Místy to bylo úzké a klikaté, přilnavost nebyla jako včera. Moc to klouzalo."
Info 12. 02. 09:21 RZ 19 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 62) "Very tricky stage, but nice. Lot of different lines." / "Hodně zrádná zkouška, ale pěkná. Spousta nejrůznějších stop."
Info 12. 02. 09:20 RZ 19 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Bit more relax feeling now. It was difficult stage, especially in the middle. Lot of loose snow, lines going into ditches." / "Teď jsem trochu klidnější. Byla to těžká zkouška, hlavně uprostřed. Spousta čerstvého sněhu, stopy vedoucí do příkopů."
Info 12. 02. 09:18 RZ 19 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I was not confident at all. Very slippy, narrow, I took it steady. I don't want risk it." / "Neměl jsem vůbec jistotu. Moc uklouzané, úzké, jel jsem v klidu. Nechtěl jsem to riskovat."
Info 12. 02. 09:16 RZ 19 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Not bad. Keep on pushing." / "Není to zlé. Je potřeba tlačit."
Info 12. 02. 09:14 RZ 19 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "I try to push now, but very difficult conditions. Just basically no lines to follow, direction to every bank." / "Snažil jsem se zatáhnout, ale podmínky jsou těžké. Nejsou tam stopy, kterých by se dalo držet, lítá se po závějích."
Info 12. 02. 09:12 RZ 19 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "I don't let him catch us today. I was flat out. I want to keep our position." / "Nenechám ho aby nás dnes porazil. Jel jsem naplno. Chci udržet naši pozici."
Info 12. 02. 09:10 RZ 19 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Too much snow in the stage, so slippery. We are not fast, just try stay on the road." / "Na zkoušce je spousta sněhu, moc to klouže. Nebyli jsme rychlí, jen se snažili udržet na trati."
Info 12. 02. 09:08 RZ 19 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "Not easy." / "Není to lehké."
Info 12. 02. 09:06 RZ 19 wrc SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "Nice stage, no problems, just very tricky in the middle, lot of loose snow." / "Pěkná zkouška, bez problémů, jen uprostřed to bylo hodně zrádné, spousta čerstvého sněhu."
Info 12. 02. 09:04 RZ 19 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Lot of snow, sometimes we were close to went off." / "Spousta sněhu, párkrát jsme byli málem z cesty."
Info 12. 02. 09:02 RZ 19 wrc BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 64) "Very very difficult. Snow comes over all night, so much loose snow." / "Moc moc těžké. Sněžilo celou noc, takže je tam teď spousta prašanu."
Info 12. 02. 09:00 RZ 19 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 60) "Lot of fresh snow, but OK. Lot of fun, less grip." / "Sposta čerstvého sněhu, ale OK. Velká zábava, menší přilnavost."
Info 12. 02. 08:58 RZ 19 wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "Very tricky stage, lot of snow on the road. We didn't made mistake." / "Hodně zrádná zkouška, na cestě je spousta sněhu. Nechybovali jsme."
Info 12. 02. 08:56 RZ 19 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Car is OK againg, no problem with turbo. We have power again. Middle part of stage is very tricky." / "Auto je zase OK, bez problémů s turbem. Zase máme výkon. Prostřední část zkoušky je moc zrádná."
Info 12. 02. 08:54 RZ 19 wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "Lucky moment, I almost stucked in snow." / "Měl jsem kliku, málem jsem zůstal ve sněhu."
Info 12. 02. 08:52 RZ 19 wrc SOLOWOW M. / BARAN M. (st. č. 8) "Very very slippery stage, especially middle part. Lot of loose snow." / "Hodně hodně uklouzaná zkouška, hlavně prostřední část. Hodně prašanu."
Info 12. 02. 08:50 RZ 19 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "Difficult stage. Last part is really very narrow." / "Těžká zkouška. Konec je opravdu hodně úzký."
Info 12. 02. 08:48 RZ 19 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Narrow part in forrest is crazy, so much snow. Just sliding." / "Úzká pasáž v lese je šílená, hrozně sněhu. Jen jsme klouzali."
Info 12. 02. 08:46 RZ 19 wrc GÖRANSSON R. / FREDRIKSSON A. (st. č. 19) "Yesterday 4 mm stone broken flywheel. Today is very very slippery." / "Včera nám 4 mm kámen poničil setrvačník. Dnes to hodně hodně klouže."
Info 12. 02. 08:44 RZ 19 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "It so slippy. Nightmare, so twisty." / "Strašně to klouže. Noční můra, je to moc klikaté."
Info 12. 02. 08:34 RZ 19 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 11. 02. 17:35 RZ 17 S 2 McRAE A. / HAYES B. (st. č. 34) "We lost studs." / "Přišli jsme o hřeby."
Info 11. 02. 17:34 RZ 17 S 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 31) "Quite difficult, but I want to finish this rally." / "Je to těžké, ale chci tuhle rally dojet."
Info 11. 02. 17:33 RZ 17 3 GRØNDAL A. / SVENDSEN T. (st. č. 65) "We had really good day, nothing to complain." / "Byl to dobrý den, nemám si na co stěžovat."
Info 11. 02. 17:32 RZ 17 2 PAJUNEN M. / LINDSTRÖM K. (st. č. 68) "It was OK, sliding little bit." / "Bylo to OK, trochu to klouzalo."
Info 11. 02. 17:31 RZ 17 S 2 TIDEMAND P. / BERGSTEN G. (st. č. 49) "Not so easy, but lot of fun." / "Nebylo to snadné, ale velká zábava."
Info 11. 02. 17:30 RZ 17 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "We have front brake disc problem, it was bad on braking." / "Máme problém s předním brzdovým diskem, na brzdy to bylo špatné."
Info 11. 02. 17:29 RZ 17 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "It's going well, more fun this afternoon." / "Jde to dobře, odpoledne to byla větší zábava."
Info 11. 02. 17:26 RZ 17 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Let's see at the end of the day after Hagfors, it's full f ice. But I'm quite confident at the moment." / "Uvidíme na konci dne po Hagfors Sprintu, je to plné ledu. Ale jsem naprosto v pohodě."
Info 11. 02. 17:24 RZ 17 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "We'll see. My tyres gone, I have no studs at all." / "Uvidíme. Moje pneumatiky jsou v tahu, nemám žádné hřeby."
Info 11. 02. 17:22 RZ 17 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "We lost lot of time." / "Ztratili jsme hodně času."
Info 11. 02. 17:20 RZ 17 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "We had some electrical problems in the stage. We went into launch mode, it was cuting the engine all the time. Real shame." / "Měli jsme problém s elektronikou. Přehodilo se nám to do startovacího režimu a pořád nám zhasínal motor. Fakt škoda."
Info 11. 02. 17:18 RZ 17 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "We trying to do what we can, pushing alot." / "Dělali jsme co se dalo, hodně jsme tlačili."
Info 11. 02. 17:16 RZ 17 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "Very difficult." / "Bylo to moc těžké."
Info 11. 02. 17:14 RZ 17 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) FR tyre puncture "I had a puncture, continued on it." / Defekt PP pneu "Dostal jsem defekt a pokračoval na něm."
Info 11. 02. 17:12 RZ 17 wrc SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "On this stage we forgot take away air intake protection and had to stop to remove it as engine overheated." / "Zapomněli jsme sundat kryt sání vzduchu a museli zastavit a sundat ho, protože se motor přehříval."
Info 11. 02. 17:10 RZ 17 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "No power at all." / "Vůbec nemáme výkon."
Info 11. 02. 17:08 RZ 17 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Not bad, but yesterday was better, today I'm not competitive to Patrik." / "Nebylo to zlé, ale včera to bylo lepší, dneska nedržím krok s Patrikem."
Info 11. 02. 17:06 RZ 17 wrc BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 64) "I can describe how was it slippy." / "Nemůžu ani popsat, jak to klouzalo."
Info 11. 02. 17:04 RZ 17 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "Day full of emotions. To kill us not easy." / "Den plný emocí. Není snadné zabít nás."
Info 11. 02. 17:02 RZ 17 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 60) "Good, but not easy, quite tricky stage." / "Dobré, ale nebylo to snadné, opravdu zrádná zkouška."
Info 11. 02. 16:58 RZ 17 wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "Was not so easy as night is coming, but I like it." / "Nebylo to snadné, protože padá tma, ale líbilo se mi to."
Info 11. 02. 16:56 RZ 17 wrc SOLOWOW M. / BARAN M. (st. č. 8) "We went off, thanks to the spectators we went back." / "Byli jsme mimo trať a díky divákům jsme zpět."
Info 11. 02. 16:54 RZ 17 wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "I'm happy to be here. It's terrible, I don't like this stage." / "Jsem rád, že jsem tu. Je to hrozné, tuhle zkoušku nemám rád."
Info 11. 02. 16:52 RZ 17 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "some corners very difficult." / "Některé zatáčky jsou hodně těžké."
Info 11. 02. 16:50 RZ 17 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Still quite a lot snow on the road, but OK, part of experience." / "Na cestě je pořád moc sněhu, ale OK, je to zkušenost."
Info 11. 02. 16:34 RZ 17 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 11. 02. 16:32 RZ 16 S 2 McRAE A. / HAYES B. (st. č. 34) Went off / Mimo trať
Info 11. 02. 16:27 RZ 16 S 2 TIDEMAND P. / BERGSTEN G. (st. č. 49) "Now I'm happy with the car." / "Teď jsem spokojený s autem."
Info 11. 02. 16:26 RZ 16 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "We have problem with front diff or something." / "Máme problém s předním diferenciálem nebo tak něco."
Info 11. 02. 16:25 RZ 16 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "After service car feels much better. We changed dampers." / "Po servisu je auto mnohem lepší. Vyměnili jsme tlumiče."
Info 11. 02. 16:24 RZ 16 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 62) "Little bit scary. Quite bit sideways some places." / "Bylo to trošku děsivé. Místy hodně bokem."
Info 11. 02. 16:22 RZ 16 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "We had very very good feeling. Hopefully tyres will be OK." / "Měli jsme moc dobrý pocit. Doufám, že pneumatiky budou OK."
Info 11. 02. 16:20 RZ 16 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "very slippy again. OK, one stage to go, let's see." / "Opět to hodně klouzalo. OK, ještě jedna zkouška, uvidíme."
Info 11. 02. 16:18 RZ 16 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Very good. Much more grip, I can push harder." / "Moc dobré. Větší přilnavost, mohl jsem víc zabrat."
Info 11. 02. 16:16 RZ 16 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "I was careful, saving my tyres for next one." / "Byl jsem opatrný, šetřil jsem kola na další zkoušku."
Info 11. 02. 16:14 RZ 16 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Lot of fun, trying to push. Quite difficult to fight with experienced drivers." / "Spousta zábavy, snažíme se zabrat. je opravdu těžké jet proti zkušeným jezdcům."
Info 11. 02. 16:12 RZ 16 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "I try my best, still long way tomorrow. I'm not give up." / "Snažíme se, zítra to bude ještě dlouhé. Nevzdávám to."
Info 11. 02. 16:10 RZ 16 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "No problem, no mistakes, good rhythm. Our objective is catch Henning." / "Bez problémů, bez chyb, dobrý rytmus. Náš cíl je dostat Henninga."
Info 11. 02. 16:08 RZ 16 wrc SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "Much more difficult, lot of snow on the track. Quite tricky." / "O hodně těžší než ráno, hodně sněhu na trati. Opravdu zrádné."
Info 11. 02. 16:06 RZ 16 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "We have no engine power, trying to survive." / "Motor nemá výkon, snažíme se to přežít."
Info 11. 02. 16:04 RZ 16 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Much better than in the morning, some ruts we can follow. But lot of ice." / "O hodně lepší než ráno, byly tam koleje, ve kterých jsme mohli jet."
Info 11. 02. 16:02 RZ 16 wrc BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 64) "Lot harder to drive, lot of loose snow. Tricky corners." / "Jelo se mnohém hůře, spousta naprášeného sněhu. V zatáčkách to bylo zrádné."
Info 11. 02. 16:00 RZ 16 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "My god, lot of emotions during this rally! Thank you so much to Swedish peoples!" / "Bože, tolik emocí během této rally! Velké díky Švédům!"
Info 11. 02. 15:56 RZ 16 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 60) "OK, but I can't be faster on this road conditions now. So slippy." / "OK, ale v těchto podmínkách nemůžu jet rychleji. Moc to klouže."
Info 11. 02. 15:54 RZ 16 wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "Very nice, I love this stage. No mistakes." / "Moc pěkné, tahle zkouška se mi líbí. Bez chyb."
Info 11. 02. 15:52 RZ 16 wrc SOLOWOW M. / BARAN M. (st. č. 8) "We were lucky, we went off and into ditch, 30 mtrs." / "Měli jsme kliku, šli jsme ven a do příkopu, 30 metrů."
Info 11. 02. 15:50 RZ 16 wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "We made some changes on the car and it seems better." / "Udělali jsme nějaké změny na autě a vypadá to lépe."
Info 11. 02. 15:48 RZ 16 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "I just want to finish and improve." / "Chci dojet a zlepšit se."
Info 11. 02. 15:46 RZ 16 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "I was trying to go fast, but it's difficult when you first on the road. Very slippery." / "Snažil jsem se jet rychle, ale je to těžké, když jste první na trati. Moc to klouzalo."
Info 11. 02. 14:35 RZ 15 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I don't want destroy the tyres." / "Nechci zničit gumy."
Info 11. 02. 14:33 RZ 15 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Car is absolutely perfect." / "Auto je perfektní."
Info 11. 02. 14:32 RZ 15 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "It was ok. Not bad time." / "Bylo to ok. Není to špatný čas."
Info 11. 02. 14:30 RZ 15 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "We made few changes on the car and it works nice now." / "Udělali jsme pár změn na autě a teď pracuje parádně."
Info 11. 02. 14:27 RZ 15 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Not so bad. But it's hard for me, because it was known stage for other drivers." / "Nebylo to špatné. Ale je to pro mě těžké, protože tohle byla známá RZ pro ostatní jezdce."
Info 11. 02. 14:26 RZ 15 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "Flat out." / "Naplno."
Info 11. 02. 14:25 RZ 15 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Good stage. But we are care about the studs." / "Dobrá vložka. Ale mám starost o hřeby."
Info 11. 02. 14:23 RZ 15 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Wa have problem with engine. We were too long in service park. So I pushed then hard and went off road." / "Měli jsme problém s motorem, takžen jsme se zdrželi v servisu. Pak jsem tlačil, ale šel jsem ven."
Info 11. 02. 14:22 RZ 15 wrc SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "I really like this stage. I lost maybe 5 sec because the Araujo was out of the stage." / "Tuhle vložku mám opravdu rád. Ztratil jsem možná 5 sekund, protože Araujo byl mimo trať."
Info 11. 02. 14:20 RZ 15 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "We had some big moments in fast section. It's not possible to catch Patrik." / "Měli jsme nějaké horké chvilky v rychlé části. Patrika nejde chytit."
Info 11. 02. 14:18 RZ 15 wrc BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 64) "I'm enjoying it a lot." / "Hodně si to užívám."
Info 11. 02. 14:16 RZ 15 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 60) "Good stage for us. I happy with my drive." / "Pro nás dobrá zkouška. Jsme spokojen s mojí jízdou."
Info 11. 02. 14:12 RZ 15 wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "Quite good, I had more confidence. Grip was better, I pushed more." / "Opravdu dobré, měl jsem víc jistoty. Líp to drželo, zatáhnul jsem."
Info 11. 02. 14:10 RZ 15 wrc SOLOWOW M. / BARAN M. (st. č. 8) "Nice to drive, flying road. More cleaner." / "Pěkná jízda, letecká dráha. Bylo to čistší."
Info 11. 02. 14:08 RZ 15 wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "I had problem in slow corners. And what a massive jump!" / "Měl jsem problém v pomalých zatáčkách. A pěkně jsem skočil!"
Info 11. 02. 14:06 RZ 15 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "We improved 30 seconds, but still learning alot. Nobre stucked in one place." / "Zlepšili jsme se o 30 sekund, ale pořád se hodně učíme. Nobre zůstal viset v jednom místě."
Info 11. 02. 14:04 RZ 15 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Nobre stopped on the road. Still lot of snow on the road, but clean run." / "Nobre zůstal stát na trati. Pořád je tam hodně sněhu, ale čistá jízda."
Info 11. 02. 14:02 RZ 15 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) Stopped / Stojí
Info 11. 02. 14:01 RZ 15 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) Penalty for 7 min late from service / Penalizace za 7 min pozdní výjezd ze servisu
Info 11. 02. 13:46 RZ 15 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 11. 02. 11:39 RZ 13 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "Very tricky. Some rocks on places. PiGi has good lead." / "Velmi ošidné. Na některých místech jsou kameny. PiGi má dobrý náskok ve vedení."
Info 11. 02. 11:38 RZ 13 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Really good stage. But I have problem with the rear." / "Pěkná vložka. Ale mám problém se zadkem."
Info 11. 02. 11:37 RZ 13 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 62) "Really technical stage. Some stones are coming up. But ok." / "Opravdu technická zkouška. Nějaké kameny vylézají ven. Ale ok."
Info 11. 02. 11:36 RZ 13 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I didn't had comfortable feeling. It was very slippy, I had no grip and took it steady." / "Neměl jsem dobrý pocit. Hodně to klouzalo, chyběla přilnavost a jel jsem v klidu."
Info 11. 02. 11:34 RZ 13 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "It's very very close, but I love it." / "Je to hodně hodně těžké, ale líbí se mi to."
Info 11. 02. 11:32 RZ 13 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I missed traction, it was very slippy." / "Chyběla mi trakce, strašně to klouzalo."
Info 11. 02. 11:30 RZ 13 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "Not that bad. But I've struggled at the end to keep the car in right-hand corners." / "Nebylo to zlé. Ale před koncem jsem měl problém udržet auto v pravých zatáčkách."
Info 11. 02. 11:28 RZ 13 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Our windscreen was misting, hard to see anything. Not easy to drive." / "Mlžilo se mi čelní sklo, skoro nic jsem neviděl. Nejelo se snadno."
Info 11. 02. 11:26 RZ 13 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "I'm quite happy." / "Jsem spokojený."
Info 11. 02. 11:24 RZ 13 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "This one was OK, correct line. Don't want to make another mistake." / "Tahle byla OK, správná stopa. Nechci udělat další chybu."
Info 11. 02. 11:22 RZ 13 wrc SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "I feel struggling to find perfect rhythm. But step by step, OK." / "Pořád nenacházím perfektní rytmus. Ale krok za krokem, OK."
Info 11. 02. 11:20 RZ 13 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "We did few mistakes, so time is not best." / "Udělali jsme pár chyb, takže čas není nejlepší."
Info 11. 02. 11:18 RZ 13 wrc BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 64) "Too much sideways now." / "Teď to bylo hodně zeširoka."
Info 11. 02. 11:16 RZ 13 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 60) FR tyre puncture "Not so far from here. Rock in the line." / Defekt LP pneu "Nedaleko odsud. Kámen ve stopě."
Info 11. 02. 11:14 RZ 13 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "We are fighting little bit wit the car. I'm not able to make any big improvement." / "Trochu bojujeme s autem. Nejsem schopný udělat nějaké větší zlepšení."
Info 11. 02. 11:12 RZ 13 wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "Fine, but think this is one of most difficult stages. Lot of changes in pacenotes." / "Dobré, ale jedna z nejtěžších zkoušek. Hodně změn v rozpisu."
Info 11. 02. 11:10 RZ 13 wrc SOLOWOW M. / BARAN M. (st. č. 8) "Nice, but still difficult." / "Pěkné, ale pořád obtížné."
Info 11. 02. 11:08 RZ 13 wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "It was tricky, one of the most difficult stages of the rally. Narrow, then high speed." / "Tohle byla jedna z nejtěžších zkoušek rally. Úzké, pak hodně rychlé."
Info 11. 02. 11:06 RZ 13 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "I really enjoy it today. But still difficult, we try stay on the road. Lot of loose snow." / "Dnes si to opravdu užíváme. Ale pořád je to náročné, snažíme se udržet na trati. Spousta prašanu."
Info 11. 02. 11:00 RZ 13 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Quite deep snow on the road." / "Na trati je hodně hluboký sníh."
Info 11. 02. 10:58 RZ 13 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "We surviving. This stage is really very tricky." / "Přežíváme. Tahle zkouška je opravdu hodně zrádná."
Odstup 11. 02. 10:45 RZ 12 S 2 OLEKSOWICZ M. / OBREBOWSKI A. (st. č. 35) Engine failure after SS 11 / Porucha motoru po RZ 11
Info 11. 02. 10:41 RZ 12 S 2 McRAE A. / HAYES B. (st. č. 34) "Great to be back. Dissapointed by yesterday, we made small mistake and went into ditch at place without spectators." / "Je skvělé být zpět. Jsem zklamaný včerejškem, udělali jsme malou chybu a skončili v příkopu v místě, kde nebyli diváci."
Info 11. 02. 10:39 RZ 12 3 GRØNDAL A. / SVENDSEN T. (st. č. 65) "Great weekend for us, no problems. Yesterday we had understeering problems." / "Pro nás dobrý víkend, žádné problémy. Včera jsme měli potíže s nedotáčivostí."
Info 11. 02. 10:38 RZ 12 2 PAJUNEN M. / LINDSTRÖM K. (st. č. 68) "We hit snowbank 500 m before end, had to slow down." / "500 metrů před cílem jsme trefili závěj a museli zpomalit."
Info 11. 02. 10:37 RZ 12 S 2 TIDEMAND P. / BERGSTEN G. (st. č. 49) "Not that right pace now, understeering, oversteering, car maybe too soft." / "Teď nemáme dobré tempo, přetáčivé, nedotáčivé, auto je možná moc měkké."
Info 11. 02. 10:36 RZ 12 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "Lot of confidence, very good times this morning." / "Mám hodně jistoty, dnes ráno moc dobré časy."
Info 11. 02. 10:35 RZ 12 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Sliding a lot, still struggling to find grip." / "Hodně to klouzalo, pořád se potýkáme s přilnavostí."
Info 11. 02. 10:34 RZ 12 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 62) "Everything is good, this stage was little bit better." / "Vše je dobré, tahle zkouška byla trochu lepší."
Info 11. 02. 10:32 RZ 12 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Nice conditions, but some places really slippy and I was wide into snowbank. I had to be clever." / "Pěkné podmínky, ale místy to opravdu klouzalo a byl jsem široký až do závějí. Musel jsem být rozumný."
Info 11. 02. 10:30 RZ 12 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Just wait and see for Jari-Matti's response. I'm very happy with the car at the moment, just more speed from myself." / "Musíme počkat na odpověď od Jari-Mattiho. Momentálně jsem moc spokojený s autem, jen musím sám přidat."
Info 11. 02. 10:28 RZ 12 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Very tricky conditions for me. I stalled on the start line, lot of gravel." / "Pro mě hodně zrádné podmínky. Zhaslo mi to na startu, hodně šotoliny."
Info 11. 02. 10:26 RZ 12 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "Was quite OK. Just struggling with left rear wheel, because in opposite direction." / "Celkem dobré. Jen se potýkám s levým zadním kolem, protože je otočený záběr."
Info 11. 02. 10:24 RZ 12 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Trying to push and save my position." / "Snažím se tlačit a udržet svoji pozici."
Info 11. 02. 10:22 RZ 12 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "I try my best, going as faster as I can." / "Dělám co můžu, jel jsem tak rychle, jak to jen dokážu."
Info 11. 02. 10:20 RZ 12 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I had a spin, lost some time." / "Dělal jsem hodiny a něco ztratil."
Info 11. 02. 10:18 RZ 12 wrc SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "Now the car is perfect, but still I missed little bit of feeling." / "Teď je auto perfetní, ale pořád mi chybí trochu jistoty."
Info 11. 02. 10:16 RZ 12 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Slippy like hell. I slowed down when saw Tanak. Crazy stage, very fast." / "Hrozně to klouzalo. Zpomalil jsem, když jsem viděl Tanaka. šílená zkouška, hodně rychlá."
Info 11. 02. 10:14 RZ 12 wrc BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 64) "Good fun, I enjoyed every minute and every corner. Again loosing preload in diff." / "Dobrá zábava, užíval jsem si každou minutu a každou zatáčku. Opět ztrácíme předpětí v diferenciálu."
Info 11. 02. 10:12 RZ 12 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 60) "Another good stage, good drive. Beautiful stage, less cleaning." / "Další dobrá zkouška, dobrá jízda. Nádherná erzeta, méně čištění."
Info 11. 02. 10:10 RZ 12 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "No problem, everything was OK." / "Žádný problém, všechno bylo OK."
Info 11. 02. 10:08 RZ 12 wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "One of the most beautiful stages. We had good rhythm, although bit off when see Tanak." / "Jedna z nejhezčích zkoušek. Měli jsme dobrý rytmus, i když jsme ho trochu ztratili při spatření Tanaka."
Info 11. 02. 10:06 RZ 12 wrc SOLOWOW M. / BARAN M. (st. č. 8) "Really nice stage." / "Opravdu pěkná zkouška."
Info 11. 02. 10:04 RZ 12 wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "Intercom broken and we drove like road section mode. They tryin to pull Tanak out, but he is really deep into ditch." / "Odešel nám intercom, jeli jsme jako na přejezdu. Tanaka tahají ven, ale je opravdu hluboko."
Info 11. 02. 10:02 RZ 12 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "Tanak stucked into ditch. I enjoyed this stage alot, we made changes on suspension." / "Tanak spadl do příkopu. Tuhle zkoušku jsem si hodně užíval, udělali jsme změny na podvozku."
Info 11. 02. 10:00 RZ 12 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) Went off / Mimo trať
Info 11. 02. 08:54 RZ 11 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "Again we come through, some changes in pacenotes." / "Opět jsme to projeli, nějaké změny v rozpisu."
Info 11. 02. 08:53 RZ 11 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "The rear is sliding alot, very difficult to feel balance of the car." / "Zadek hodně klouzal, těžko se odhadovalo vyvážení auta."
Info 11. 02. 08:52 RZ 11 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 62) "We struggling little bit with the pace as fast stage. Couple of changes in pacenotes." / "Trochu jsme se trápili s tempem, je to rychlá zkouška. Pár změn v rozpisu."
Info 11. 02. 08:51 RZ 11 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "From the beginning I was bit stressed, but after first ten kms I get good rhythm." / "Na začátku jsem byl trochu vystresovaný, ale po prvních deseti km jsem chytl dobrý rytmus."
Info 11. 02. 08:49 RZ 11 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I tried really hard, want to keep pressure on him." / "Opravdu hodně jsem se snažil, chci ho udržet pod tlakem."
Info 11. 02. 08:47 RZ 11 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I'm trying, but so tricky conditions. Keep on pushing." / "Snažím se, ale podmínky jsou hodně zrádné. Budu dál tlačit."
Info 11. 02. 08:45 RZ 11 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "We had a puncture after tyre marking. I was bit angry, pushed quite hard." / "Za značením pneumatik jsme měli defekt. Byl jsem trochu naštvaný, opravdu hodně jsem tlačil."
Info 11. 02. 08:43 RZ 11 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Trying to push, but quite difficult to drive, fast stage." / "Snažím se tlačit, ale jízda je hodně těžká, rychlá zkouška."
Info 11. 02. 08:41 RZ 11 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "It's so slippery! But car is perfect." / "Strašně to klouže! Ale auto je perfektní."
Info 11. 02. 08:39 RZ 11 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Just try to catch Henning. We will see. Difficult to find rhythm, grip was changing alot." / "Jen se snažím dohonit Henninga. Uvidíme. Těžko se hledal rytmus, hodně se měnila přilnavost."
Info 11. 02. 08:37 RZ 11 wrc SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "I didn't find any rhythm, not a good stage." / "Nemohl jsem chytit rytmus, nebyla to dobrá zkouška."
Info 11. 02. 08:35 RZ 11 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Very good stage, very good traction, although tricky on the snow." / "Moc dobrá zkouška, moc dobrá trakce, i když na sněhu to bylo zrádné."
Info 11. 02. 08:33 RZ 11 wrc BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 64) "It's working fine, I should be happy." / "Vše funguje dobře, měl bych být spokojený."
Info 11. 02. 08:31 RZ 11 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 60) "Very good drive, I'm happy. But still slippy." / "Moc dobrá jízda, jsem spokojený. Ale pořád to klouže."
Info 11. 02. 08:29 RZ 11 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Very bad, changes we did are not OK. We working on the dampers only." / "Moc špatné, změny, které jsme udělaly, nejsou OK. Měníme jen nastavení tlumičů."
Info 11. 02. 08:27 RZ 11 wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "Very difficult stage, we have to change pacenotes a lot." / "Moc těžká zkouška, museli jsme hodně měnit rozpis."
Info 11. 02. 08:25 RZ 11 wrc SOLOWOW M. / BARAN M. (st. č. 8) "Very nice. I have new car so learning since the morning." / "Moc pěkné. Mám nové auto, takže se od rána učím."
Info 11. 02. 08:23 RZ 11 wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "Quite good, it was fun to drive. Steady, but went OK." / "Celkem dobré, jízda byla zábavná. V klidu, ale šlo to dobře."
Info 11. 02. 08:21 RZ 11 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "We found the way how to start the day. I'm happy to return without mistakes. I think Goransson have engine problem." / "Našli jsme způsob, jak den zahájit. Jsem rád, že jsme se vrátili bez chyb. Goransson má asi problém s motorem."
Info 11. 02. 08:15 RZ 11 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "It was bit snowy, bit of cleaning. Feeling is OK." / "Bylo to trochu zasněžené, trochu jsme čistili. Pocitově je to OK."
Info 11. 02. 08:13 RZ 11 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "Fantastic. We did a Colin's crest, it was a dream to me. I'm so happy, but sad what happened yesterday." / "Fantastické. Projeli jsme Colinův skok, to je sen. Jsem šťastný, ale smutný kvůli včerejšku."
Odstup 11. 02. 08:12 RZ 11 wrc GÖRANSSON R. / FREDRIKSSON A. (st. č. 19) Engine failure / porucha motoru
Info 11. 02. 07:58 RZ 11 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 10. 02. 16:58 RZ 9 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 62) "Good day, but I think I was little bit too agressive on tyres and thus lost on this one." / "Dobrý den, ale myslím, že jsem byl trochu moc agresivní na pneumatiky a teď jsem kvůli tomu ztratil."
Info 10. 02. 16:55 RZ 9 S 2 AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 36) "I learned a lot. First time on conditions like this." / "hodně jsem se naučil. V takových podmnínkách jedu poprvé."
Info 10. 02. 16:54 RZ 9 S 2 OLEKSOWICZ M. / OBREBOWSKI A. (st. č. 35) "First time on large spikes. Hope we improve tomorrow." / "Jedeme poprvé velké hřeby. Doufám, že to zítra bude lepší."
Info 10. 02. 16:53 RZ 9 S 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 31) "I made some changes, but it's not quite working." / "Udělal jsem nějaké změny, ale moc to nefungovalo."
Info 10. 02. 16:52 RZ 9 S 2 TIDEMAND P. / BERGSTEN G. (st. č. 49) "OK, we have good speed, but lost when changed wheel. Pity." / "OK, byli jsme rychlí, ale pak přišel defekt. Škoda."
Info 10. 02. 16:50 RZ 9 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "We have really good day, enjoying a lot. Good start. Car handles very well on snow." / "Zažili jsme opravdu dobrý den, hodně nás to bavilo. Dobrý začátek. Auto je na sněhu moc dobře ovladatelné."
Info 10. 02. 16:49 RZ 9 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "We had big spin on fifth gear." / "Dělali jsme velké hodiny na pětku."
Info 10. 02. 16:48 RZ 9 wrc BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 64) "Preload on rear diff is gone, I had no chance drive the car, so dangerous." / "Svornost na zadním diferenciálu odešla, neměl jsem šanci řídit auto, moc nebezpečné."
Info 10. 02. 16:46 RZ 9 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "Very difficult afternoon, nothing else to say." / "Odpoledne to bylo hodně těžké, není co dodat."
Info 10. 02. 16:44 RZ 9 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Strange, big difference. For me normal drive." / "Divné, velké rozdíly. Z mého pohledu normální jízda."
Info 10. 02. 16:42 RZ 9 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Just the tyres, completelly finished." / "Je to jen o pneumatikách, prostě odešly."
Info 10. 02. 16:40 RZ 9 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "No big mistakes, but very difficult to have grip." / "Bez velkých chyb, ale těžko se hledala přilnavost."
Info 10. 02. 16:38 RZ 9 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Everything was OK till this stage. Now front tyres completelly finished. I'm very dissapointed." / "Až do této zkoušky bylo vše OK. Teď úplně odešly přední pneu. Jsem hodně zklamaný."
Info 10. 02. 16:36 RZ 9 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I want to be placed higher, but couple of mistakes today. Tomorrow I know stages well." / "Chtěl jsem být výš, ale udělal jsem dnes pár chyb. Zítřejší zkoušky znám."
Info 10. 02. 16:34 RZ 9 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "No studs at all." / "Nemáme vůbec žádné hřebíky."
Info 10. 02. 16:32 RZ 9 wrc SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "No studs left in rear wheel, big sideways. Tomorrow we need two spares." / "V zadních kolech nemám hřeby, chodilo to moc bokem. Zítra musíme mít dvě rezervy."
Info 10. 02. 16:30 RZ 9 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Very good, but we made mistake with only one spare, as lost studs. Nice stage." / "Moc dobré, ale udělali jsme chybu když jsme si vzali jen jednu rezervu, protože nám vypadaly hřeby. Pěkná zkouška."
Info 10. 02. 16:28 RZ 9 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "OK, just lot of snow on the road. Very nice stage." / "OK, jen hodně sněhu na trati. Moc pěkná zkouška."
Info 10. 02. 16:26 RZ 9 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 60) "Really beautiful stage, I enjoyed it." / "Opravdu nádherná zkouška, líbila se mi."
Info 10. 02. 16:24 RZ 9 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "We making some changes on shocks and we improving." / "Děláme úpravy v nastavení tlumičů a zlepšujeme se."
Info 10. 02. 16:22 RZ 9 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "Actually not bad, but still not confidence." / "Momentálně to není špatné, ale pořád nemám jistotu."
Info 10. 02. 16:20 RZ 9 wrc SOLOWOW M. / BARAN M. (st. č. 8) "Perfect day. Difficult driving, but we enjoyed it. We drive without fifth and partially six gear." / "Perfektní den. Náročná jízda, ale užívali jsme si to. Jedeme bez pátého a částečně šestého stupně."
Info 10. 02. 16:18 RZ 9 wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "I spun and cut little bit of snow." / "Udělal jsem hodiny a trochu seknul do sněhu."
Info 10. 02. 16:16 RZ 9 wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "I go really slowly because last stage of the day. But I enjoyed it, nice stage." / "Jel jsem opravdu pomalu, protože je to poslední zkouška dne. Ale líbilo se mi to, pěkná erzeta."
Info 10. 02. 15:01 RZ 8 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 62) "Perfect stage, no problems." / "Perfektní zkouška, žádný problém."
Info 10. 02. 15:00 RZ 8 S 2 TIDEMAND P. / BERGSTEN G. (st. č. 49) "We had puncture and change it." / "Dostali jsme defekt a měnili kolo."
Info 10. 02. 14:59 RZ 8 S 2 AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 36) "Good. I slowed front of one stopped car, then he waved me go." / "Dobré. Zpomalil jsem u jednoho stojícího auta, pak mi mávl že mám jet."
Info 10. 02. 14:58 RZ 8 S 2 OLEKSOWICZ M. / OBREBOWSKI A. (st. č. 35) "We have gearbox problem, don't cut off, high temperature also." / "Máme potíže s převodovkou, neodpojuje se a má vysokou teplotu."
Info 10. 02. 14:54 RZ 8 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "I did my absolutelly best, no mistakes" / "Zajel jsem naprosto perfektně, bez chyb."
Info 10. 02. 14:52 RZ 8 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "We took it quite cautious." / "Jeli jsme opravdu opatrně."
Info 10. 02. 14:48 RZ 8 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "Quite OK, but towards the end my brakes gone. I don't know what's happened." / "Celkem dobré, ale ke konci mi odešly brzdy. Nevím co se stalo."
Info 10. 02. 14:46 RZ 8 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I took not any big risk. We through, good rhythm." / "Neriskoval jsem. Jsme tu, dobré tempo."
Info 10. 02. 14:44 RZ 8 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Not the best one. I took it bit steady." / "Nebylo to nejlepší. Jel jsem trochu v klidu."
Info 10. 02. 14:42 RZ 8 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Last five km was very icy and slippy." / "Posledních pět km bylo moc zledovatělých a kluzkých."
Info 10. 02. 14:40 RZ 8 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Good fun, but this stage was more difficult than previous one." / "Dobrá zábava, ale tahle zkouška byla těžší než předchozí."
Info 10. 02. 14:38 RZ 8 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Sordo was on the track, I had to slow down. Think we had good run." / Sordo byl v cestě, musel jsem zpomalit. Mylsím, že jsme zajeli dobře."
Info 10. 02. 14:34 RZ 8 wrc SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "It started to be understeer like hell. Think tyres gone." / "Začalo to být hrozně nedotáčivé. Myslím, že odešly pneumatiky."
Info 10. 02. 14:32 RZ 8 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Dani had problems with engine, Ketomaa was off into snowbank. For us now better than morning." / "Dani měl problém s motorem, Ketomaa byl v závěji. Pro nás je to teď lepší než ráno."
Odstup 10. 02. 14:31 RZ 8 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) Went off / Mimo trať
Odstup 10. 02. 14:30 RZ 8 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) Engine failure / Porucha motoru
Info 10. 02. 14:29 RZ 8 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) Went off / Mimo trať
Info 10. 02. 13:58 RZ 8 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 10. 02. 14:13 RZ 7 S 2 TIDEMAND P. / BERGSTEN G. (st. č. 49) "Much better than first run." / "O hodně lepší než při prvním průjezdu."
Info 10. 02. 14:12 RZ 7 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "At least better rhythm this time." / "Teď jsme měli aspoň lepší rytmus."
Info 10. 02. 14:09 RZ 7 wrc BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 64) "Lot beter. We changed preload at diff. Quite happy at the moment." / "O hodně lepší. Upravili jsme svornost diferenciálu. Momentálně jsem hodně spokojený."
Info 10. 02. 14:07 RZ 7 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "Not nice. Seb was just front of us. He came out just front of me." / "Nic moc. Seb byl přímo přede mnou. Vyjel na trať hned přede mně."
Info 10. 02. 14:06 RZ 7 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We went into snowbank in second corner." / "Ve druhé zatáčce jsme vletěli do závěje."
Info 10. 02. 14:02 RZ 7 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Lot of gravel, start to be very hard for tyres." / "Hodně šotoliny, začíná to být zlé pro pneumatiky."
Info 10. 02. 14:00 RZ 7 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I was not happy at the morning, but now I am. This stage is really tricky." / "Ráno jsem nebyl spokojený, ale teď jsem. Tahle zkouška je opravdu nevypočitatelná."
Info 10. 02. 13:58 RZ 7 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Second part was better for me. Trying to do my best." / "Druhá polovina mi sedla víc. Snažím se co to jde."
Info 10. 02. 13:56 RZ 7 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "No spin, little bit more careful." / "Žádné hodiny, byl jsem trochu opatrnější."
Info 10. 02. 13:53 RZ 7 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "We had a spin. Driver is the problem." / "Dělali jsme hodiny. Problém je v řidiči."
Info 10. 02. 13:52 RZ 7 wrc SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "Just trying to be in the line, but so difficult." / "Jen se snažím držet ve stopě, ale je to moc těžké."
Info 10. 02. 13:50 RZ 7 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "I did mistake at the beginning, half spin, had to reverse two times." / "Na začátku jsem chyboval, polohodiny a dvakrát jsem musel couvat."
Info 10. 02. 13:48 RZ 7 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "We made mistake in second corner, I did spin and had little bit off. I lost 5-6 seconds maybe." / "Udělali jsme chybu ve druhé zatáčce, vytočil jsem hodiny a byl trochu mimo trať. Možná 5-6 sekund ztráty."
Info 10. 02. 13:46 RZ 7 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "It's better, I'm happy. Still lot of gravel here." / "Je to lepší, jsem spokojený. Pořád je tu hodně šotoliny."
Info 10. 02. 13:42 RZ 7 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 60) "We have good drive on this stage. Some vibration from gearbox, but this is all the day." / "Na téhle zkouškce to byla dobrá jízda. Z převodovky jsou nějaké vibrace, ale to je celý den."
Info 10. 02. 13:40 RZ 7 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Two spins, bad." / "Dvoje hodiny, špatné."
Info 10. 02. 13:37 RZ 6 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "I don't understand anything. We still loosing a lot." / "Ničemu nerozumím. Pořád hodně ztrácíme."
Info 10. 02. 13:35 RZ 6 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Good time, I'm really happy. Feeling was very good, setup is good now. I pushed hard, no real moments." / "Dobrý čas, jsem opravdu spokojený. Pocit byl dobrý, nastavení auta je teď správné. Hodně jsem tlačil, žádné krize."
Info 10. 02. 13:33 RZ 6 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "It's very close. Car feels like understeering, like on gravel, but not too bad." / "Je to hodně těsné. Auto je jako nedotáčivé, jako na šotolině, ale není to zlé."
Info 10. 02. 13:31 RZ 6 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Now it was OK. I'm happy with the car, more grip on rear." / "Teď to bylo OK. Jsem spokojený s autem, větší přilnavost na zadku."
Info 10. 02. 13:29 RZ 6 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Still trying to push. Car is very sideways, difficult to keep it on the road. But fun." / "Pořád se snažím tlačit. Auto jede hodně bokem, je těžké ho udržet na trati. Ale je to zábava."
Info 10. 02. 13:27 RZ 6 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Really tricky conditions, I had to be little bit careful." / "Opravdu zrádné podmínky, musím být trochu opatrný."
Info 10. 02. 13:25 RZ 6 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "We lost maybe ten seconds." / "Ztratili jsme možná deset vteřin."
Info 10. 02. 13:23 RZ 6 wrc SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "Good, but stupid mistake, I lost maybe five seconds." / "Dobré, ale hloupá chyba, ztratil jsem tak pět vteřin."
Info 10. 02. 13:21 RZ 6 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Time is very good. Quite lot of touching in the last part, it was so bumpy." / "Moc dobrý čas. Ke konci to dost třískalo, bylo to hodně hrbaté."
Info 10. 02. 13:19 RZ 6 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I'm happy with my time. I had big moment in fast part. Lot grip in the lot, but outside lot of snow." / "Jsem spokojený s mým časem. Měl jsem velkou krizi v rychlém úseku. Ve stopě to drží, ale mimo ni je spousta sněhu."
Info 10. 02. 13:17 RZ 6 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "Lot cleaner. Car is working well." / "Je to o hodně čistší. Auto funguje dobře."
Info 10. 02. 13:15 RZ 6 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) "Some places was grip better, but some not." / "Místy byla dobrá přilnavost, ale místy ne."
Info 10. 02. 13:13 RZ 6 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 60) "Slippy, out of the line is quite of loose. Big sideways." / "Uklouzané, mimo stopu je to hodně naprášené. Hodně bokem."
Info 10. 02. 13:11 RZ 6 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Richard went off. My car was too soft at the end, touching the ground." / "Richard šel ven. Moje auto bylo ke konci moc měkké, bouchal jsem do země."
Info 10. 02. 13:09 RZ 6 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "I don't want make any mistake and have finish this race." / "Nechci udělat žádnou chybu a potřebuji tenhle závod dojet."
Info 10. 02. 13:07 RZ 6 wrc SOLOWOW M. / BARAN M. (st. č. 8) "Very nice, but still slippery." / "Moc pěkné, ale pořád to klouže."
Info 10. 02. 13:03 RZ 6 wrc GÖRANSSON R. / FREDRIKSSON A. (st. č. 19) Reported stopped / Stojí
Info 10. 02. 13:02 RZ 6 wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "Stupid mistakes. I want to go fast and had two moments. Lucky to finish. I was wide and hit something." / "Hloupé chyby. Chtěl jsem být rychlý a měl jsem dvě krize. Jsem rád, že jsem dojel. Byl jsem široký a něco jsem trefil."
Info 10. 02. 13:00 RZ 6 wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) Stalled at the start / Na startu mu zhasnul motor
Info 10. 02. 12:48 RZ 6 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Odstup 10. 02. 12:02 RZ 5 3 OLIVEIRA D. / MAGALHÃES C. (st. č. 82) Went off / Mimo trať
Info 10. 02. 11:32 RZ 5 wrc BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 64) "So many people on the stage. It's helping us very much." / "Tolik lidí na vložce. Opravdu nám to pomáhá."
Info 10. 02. 11:29 RZ 5 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "Good stage. We try to push back some time." / "Dobrá zkouška. Snažíme se ztlačit zpět nějaký čas."
Info 10. 02. 11:27 RZ 5 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I lost few seconds, because I made litlle mistake." / "Ztratil jsem pár vteřinek, protože jsem udělal malou chybu."
Info 10. 02. 11:25 RZ 5 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I'm really enjoying it." / "Opravdu si to užívám."
Info 10. 02. 11:23 RZ 5 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I'm losing the rear. It's maybe my fault." / "Utíká mi zadek. Možná je to moje chyba."
Info 10. 02. 11:21 RZ 5 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "I'm pushing. We are enjoying a lot. Maximum attack." / "Tlačím. Hodně si to užíváme. Maximální útok."
Info 10. 02. 11:18 RZ 5 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Very tricky stage. It's ok." / "Velmi obtížná zkouška. Ale v pořádku."
Info 10. 02. 11:17 RZ 5 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Ok, good stage. But I'm sad because the first stage." / "Dobrá vložka. Ale jsem smutný kvůli první dnešní zkoušce."
Info 10. 02. 11:15 RZ 5 wrc SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "It was good. I know, where I lost time, it's in very fast corner." / "Bylo to dobré. Vím, kde ztrácím čas, je to ve velmi rychlých zatáčkách."
Info 10. 02. 11:13 RZ 5 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "I did small mistakes in pacenotes. Some corners were so so." / "Udělal jsem pár chybek v rozpisu. Některé zatáčky byly tak tak."
Info 10. 02. 11:11 RZ 5 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I'm happy with the car nad balance. But too much snow on the road." / "Jsem spokojený s autem a vyvážením. Ale na trati je hodně sněhu."
Info 10. 02. 11:09 RZ 5 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "So much snow. I try my best." / "Hodně sněhu. Dělám co můžu."
Info 10. 02. 11:03 RZ 4 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 62) "More Mickey mouse stage, but OK. Car is working fine." / "Byla to taková klikatice, ale OK. Auto funguje dobře."
Info 10. 02. 10:58 RZ 4 S 2 AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 36) "Difficult to me, because I have no handbrake. Very cautious and very slow." / "Pro mě to bylo těžké, protože nemám ruční brzdu. moc opatrné a moc pomalé."
Info 10. 02. 10:57 RZ 4 S 2 OLEKSOWICZ M. / OBREBOWSKI A. (st. č. 35) "Very nice stage, lot of snow, lot of spectators." / "Moc hezká zkouška, spousta sněhu a diváků."
Info 10. 02. 10:56 RZ 4 S 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 31) "We took it easy now. On last stage we went off into snowbank." / "Teď jsme jeli v klidu. Na předchozí zkoušce jsme vyletěli do závěje."
Info 10. 02. 10:54 RZ 4 S 2 TIDEMAND P. / BERGSTEN G. (st. č. 49) "Very tricky, hard to find traction. Slided too much." / "Moc zrádné, těžko se hledala trakce. Moc to klouzalo."
Info 10. 02. 10:52 RZ 4 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "I hate this crap stage. Tricky shit stage, I don't like it all. Car is working really well." / "Nesnáším tuhle blbou zkoušku. Je zrádná, na hovno, vůbec ji nemám rád. Auto funguje opravdu dobře."
Info 10. 02. 10:51 RZ 4 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "Difficult stage, not easy go tidy. We did some setup changes." / "Těžká zkouška, nebylo lehké jet čistě. Udělali jsme pár změn v nastavení."
Info 10. 02. 10:49 RZ 4 wrc BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 64) "Maybe I had to get used on this." / "Možná si na to musím zvyknout."
Info 10. 02. 10:47 RZ 4 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "I'm struggling a bit with understeering. Hope we take some time back now in the forrest." / "Trochu se trápím s nedotáčivostí. Doufám, že teď v lese zase nějaký čas stáhneme."
Info 10. 02. 10:44 RZ 4 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very difficult. We have to push very hard." / "Hodně těžké. Musíme tvrdě bojovat."
Info 10. 02. 10:42 RZ 4 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "This stage was OK. We have to stay in the fight." / "Tahle zkouška byla OK. Musíme se udržet v souboji."
Info 10. 02. 10:40 RZ 4 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Quite twisty, you had to be very precise." / "Hodně klikaté, bylo třeba být naprosto precizní."
Info 10. 02. 10:38 RZ 4 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Really tricky, we almost went off, but nothing serious." / "Opravdu zrádné, byli jsme skoro venku, ale nic vážného."
Info 10. 02. 10:36 RZ 4 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) Had a spin "I got stucked and lost 15 seconds maybe." / Dělal hodiny "Zůstal jsem viset a ztratil možná 15 vteřin."
Info 10. 02. 10:32 RZ 4 wrc SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "I was bit agressive and lost some speed in corners. Not best drive." / "Byl jsem trochu agresivnější a ztratil jsem nějakou rychlost při zatáčení. Nebyla to nejlepší jízda."
Info 10. 02. 10:30 RZ 4 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Completelly different, no high speed, technical. We have not problem at all." / "Úplně jiné, žádná velká rychlost, technické. Nemáme žádné potíže."
Info 10. 02. 10:28 RZ 4 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Was bad, really slow and narrow. But nice stage for spectators, I prefer more in forrest." / "Bylo to zlé, moc pomalé a úzké. Ale pro diváky pěkná zkouška, já mám raději ty víc v lese."
Info 10. 02. 10:26 RZ 4 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "Something is not perfect for me now, I'm really struggling." / "Něco není v pořádku, opravdu se trápím."
Info 10. 02. 10:24 RZ 4 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) "Very hard to have grip on this surface. Some places little bit understeering." / "Na tomhle povrchu se těžko hledala přilnavost. Místy to bylo trochu nedotáčivé."
Info 10. 02. 10:22 RZ 4 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 60) "Not easy stage. I'm not happy with my work." / "Nebyla to lehká zkouška. Nejsem spokojený s mým výkonem."
Info 10. 02. 10:17 RZ 3 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "For me not a good stage. Very tricky conditions, I can't push." / "Pro mě to nebyla dobrá zkouška. Hodně zrádné podmínky, nemohl jsem zabrat."
Info 10. 02. 10:15 RZ 3 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was very good drive, fast, no mistakes. Difficult to be lot faster." / "Byla to velmi dobrá jízda, rychlá, bez chyb. Těžko se dá jet rychleji."
Info 10. 02. 10:13 RZ 3 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "It was much better now in the high speed." / "Teď to bylo ve vysokých rychlostech mnohem lepší."
Info 10. 02. 10:11 RZ 3 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "We were 3x to wide and hit the snowbank." / "3x jsme byli příliš širocí a trefili bariéru."
Info 10. 02. 10:10 RZ 3 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "I pushed. We try to do our best." / "Tlačil jsem. Snažíme se jet co nejlépe."
Info 10. 02. 10:07 RZ 3 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I'm very happy with my performance." / "Jsem velmi spokojený se svým výkonem."
Odstup 10. 02. 10:02 RZ 3 S 2 McRAE A. / HAYES B. (st. č. 34) Stucked into ditch, retired after SS / Spadnul do příkopu, odstoupil po RZ
Info 10. 02. 09:06 RZ 2 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 62) Had a spin / Dělal hodiny
Info 10. 02. 09:00 RZ 2 wrc BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 64) "This is bloody fast, I enjoyed it." / "Je to sakra rychlé, líbilo se mi to."
Info 10. 02. 08:59 RZ 2 wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "Good stage for us. We took it very steady but clean." / "Pro nás dobrá zkouška. Jeli jsme hodně v klidu, ale čistě."
Info 10. 02. 08:58 RZ 2 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "I was bit late on the brakes, went off and we stucked." / "Šel jsem pozdě na brzdy, šel ven a zůstal viset."
Info 10. 02. 08:56 RZ 2 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We had to change something on the car, so we got penalty. We took two spares and had to fix. Conditions on the stage was tricky." / "Museli jsme upravit něco na autě, takže jsme chytli penalizaci. Brali jsme dvě rezervy a museli je zafixovat. Podmínky na trati byly zrádné."
Info 10. 02. 08:54 RZ 2 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Quite happy, but I was little bit cautious, not enough confidence with the car." / "Jsem opravdu spokojený, ale byl jsem trochu opatrný, protože jsem úplně nevěřil autu."
Info 10. 02. 08:52 RZ 2 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Difficult start, very slippy, lot of snow on very first kms." / "Náročný začátek, hodně to klouzalo, na prvních kilometrech spousta sněhu."
Info 10. 02. 08:50 RZ 2 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Trying to push, but much more slippery than I expected. Very easy to make mistake." / "Snažil jsem se zabrat, ale klouže to víc než jsem čekal. Snadno se dá udělat chyba."
Info 10. 02. 08:48 RZ 2 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Fantastic stage. I'm very happy. Tanak went off after one km." / "Fantastická zkouška. Jsem moc spokojený. Tanak byl venku kilometr po startu."
Info 10. 02. 08:46 RZ 2 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) Went off, continuing / Mimo trať, pokračuje
Info 10. 02. 08:44 RZ 2 wrc SANDELL P. / PARMANDER S. (st. č. 52) "Maybe it bit too carefull at some places. But I liked it like hell." / "Možná jsem byl místy moc opatrný. Ale hrozně se mi to líbilo."
Info 10. 02. 08:42 RZ 2 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Very good conditions, but maybe I was too careful. incredible how fast it can be." / "Podmínky jsou moc dobré, ale možná jsem byl moc opatrný. Neuvěřitelné, jak rychle se dá jet."
Info 10. 02. 08:40 RZ 2 wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "This stage was good, because too much snow. It was fast." / "Tahle zkouška byla dobrá, protože bylo hodně sněhu. Bylo to rychlé."
Info 10. 02. 08:38 RZ 2 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "There is lot of snow on the road." / "Na trati je spousta sněhu."
Info 10. 02. 08:36 RZ 2 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 16) "Very good fun." / "Velmi dobrá zábava."
Info 10. 02. 08:34 RZ 2 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 60) "Good stage, quite slippy. It will be faster and faster." / "Dobrá zkouška, opravdu uklouzaná. Bude to pořád rychlejší a rychlejší."
Info 10. 02. 08:32 RZ 2 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Not so bad, no big mistakes. Not pushing over limit, I want keep on the road." / "Nebylo to zlé, žádné velké chyby. Nejedu přes hranu, chci se udržet na cestě."
Info 10. 02. 08:30 RZ 2 M wrc AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 7) "Not easy. I just want to get feeling in the car, because it's so fast. Step by step." / "Nebylo to snadné. Chci získat jistotu, protože je to moc rychlé. Krok za krokem."
Info 10. 02. 08:28 RZ 2 wrc SOLOWOW M. / BARAN M. (st. č. 8) "Difficult start at the morning, 27 kms stage. But I enjoyed it." / "Na ráno docela těžké, 27 km dlouhá zkouška. Ale líbilo se mi to."
Info 10. 02. 08:26 RZ 2 wrc GÖRANSSON R. / FREDRIKSSON A. (st. č. 19) "It was OK, but we have problem with fuel pressure. Really slippery, lot of new snow." / "Bylo to OK, ale máme potíže s tlakem paliva. hodně to klouzalo, moc nového sněhu."
Info 10. 02. 08:24 RZ 2 wrc VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 17) "Quite good, but little bit more oversteer than I expected. Bit slippy." / "Celkem dobré, ale bylo to trochu víc přetáčivé, než jsem čekal. Lehce to klouzalo."
Info 10. 02. 08:22 RZ 2 wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 18) "Nobre went off in fast section into snowbank. For me this stage was big surprise. I was too optimistic during recce, had to slow down and correct pacenotes." / "Nobre vyletěl v rychlém místě do závěje. Pro mě byla tato zkouška velkým překvapením, v tréninku jsem byl moc optimistický, musel jsem zpomalit a opravovat rozpis."
Odstup 10. 02. 08:20 RZ 2 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) Went off / Mimo trať
Info 10. 02. 08:04 RZ 2 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 09. 02. 20:58 RZ 1 S 2 AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 36) overslept on the start / zaspal na startu
Info 09. 02. 20:58 RZ 1 3 GUSTAFSSON M. / KRONBERG L. (st. č. 69) stalled engine on start / zhasnutý motor na startu
Info 09. 02. 20:57 RZ 1 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) hit the barrier / trefil zídku
toplist