Rally of Great Britain

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Odstup 16. 09. 13:31 RZ 17 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) Stopped. Broken wheel. / Stojí. Ulomené kolo.
Info 16. 09. 08:52 RZ 14 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) Engine misfire problems / Potíže se zapalováním válců
Info 16. 09. 08:51 RZ 14 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) Had a spin after hit a bank / Dělal hodiny poté co trefil mez
Info 16. 09. 08:50 RZ 14 M wrc NOVIKOV E. / MINOR I. (st. č. 6) Stalled engine close to the end / Ke konci vložky mu zhasnul motor
Info 16. 09. 08:49 RZ 14 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) Engine misfire problems / Potíže se zapalováním válců
Info 15. 09. 18:01 RZ 12 S 2 FISHER A. / BARRIT D. (st. č. 49) "First half was slippy under trees." / "První polovina pod stromy byla uklouzaná."
Info 15. 09. 17:59 RZ 12 S 2 AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 36) "Everything is OK untill now. Hope there will be no rain." / "Zatím je všechno OK. Doufám, že nebude pršet."
Info 15. 09. 17:57 RZ 12 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Tyres choice was not bad. I lost in muddy section, but then it was OK." / "Volba pneu nebyla špatná. Ztratil jsem na blátě, ale pak už to bylo OK."
Info 15. 09. 17:55 RZ 12 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Seb had two new tyres compare to us." / "Seb měl oproti nám dvě nové pneu."
Info 15. 09. 17:53 RZ 12 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We've done what we could. It will be difficult tomorrow." / "Dělali jsme co se dalo. Zítra to bude hodně těžké."
Info 15. 09. 17:51 RZ 12 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "We just very frustrating. We pushed very hard, but I have no confidence. We are not happy." / "Jsme hodně frustrovaní. Moc jsme se snažili, ale neměl jsem jistotu. Nejsme spokojení."
Info 15. 09. 17:49 RZ 12 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "It was really slippy at the end. But rest was OK, I'm happy with that." / "Na konci to opravdu klouzalo. Ale zbytek byl OK, s tím jsem spokojený."
Info 15. 09. 17:47 RZ 12 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Tyres really bad, especially on the rear. I destroyed them. But I think it was right choice to take two spares." / "Pneu jsou opravdu špatné, hlavně vzadu. Zničil jsem je. Ale myslím si, že dvě rezervy byly dobrou volbou."
Info 15. 09. 17:45 RZ 12 M wrc NOVIKOV E. / MINOR I. (st. č. 6) "Quite fast stage. I did small mistake, but still enjoying it." / "Opravdu rychlá zkouška. Udělal jsem malou chybu, ale pořád se mi to líbí."
Info 15. 09. 17:43 RZ 12 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "I start to slide alot at the end. But good stage, clean run. We tried to push." / "Ke konci to začalo hodně klouzat. Ale dobrá zkouška, čistá jízda. Skusili jsme zatáhnout."
Info 15. 09. 17:41 RZ 12 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "It still has got the grip. We really enjoy it. Flat out for so long." / "Pořád to drželo. Fakt nás to bavilo. Dlouho naplno."
Info 15. 09. 17:39 RZ 12 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Right front was feel like puncture. But I was more confident on this afternoon." / "Pravá přední byla jako na defektu. Ale odpoledne jsem měl mnohem víc jistoty."
Info 15. 09. 17:37 RZ 12 wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 12) Broken window / Rozbité okno
Info 15. 09. 17:35 RZ 12 M wrc AL-ATTIYAH N. / BRNACCHINI G. (st. č. 7) "Little bit dust on last five kms. I'm happy with the afternoon, just soft tyres were bit too soft." / "Na posledních pěti km jsme jeli trochu v prachu. S odpolednem jsem spokojený, jen měkké pneu byly trochu moc měkké."
Info 15. 09. 17:25 RZ 11 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "This one is OK. We know this stage is very fast." / "Tahle zkouška je OK. Věděli jsme, že je hodně rychlá."
Info 15. 09. 17:24 RZ 11 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "We went on new tyres, seems hard tyre is good in dry conditions." / "Dali jsme nové pneu, zdá se, že tvrdá směs funguje na suchu dobře."
Info 15. 09. 17:22 RZ 11 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I backed off at the last part, it was quite rough for tyres." / "Trochu jsem ubral v poslední části, na pneumatiky to bylo moc rozbité."
Info 15. 09. 17:20 RZ 11 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We try to fight hard, but we destroyed tyres completelly." / "Snažíme se bojovat naplno, ale úplně jsme zničili pneumatiky."
Info 15. 09. 17:18 RZ 11 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "Just struggling so much with two spares. Car feels strange, I'm not able to drive it." / "S dvěma rezervami se trápím. Auto se chová divně, nemůžu ho řídit."
Info 15. 09. 17:16 RZ 11 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "No problem when it's dry, then we can push." / "Na suchu není problém, můžeme zatáhnout."
Info 15. 09. 17:14 RZ 11 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Just loosing little bit with the weight." / "Jen trochu ztrácíme kvůli váze."
Info 15. 09. 17:12 RZ 11 M wrc NOVIKOV E. / MINOR I. (st. č. 6) "We enjoying alot, but I'm not sure about tyre choice." / "Hodně nás to baví, ale nejsem si jistý volbou pneumatik."
Info 15. 09. 17:10 RZ 11 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "This stage I like little bit. Not so difficult and i tried to push. Car is quite soft." / "Tahle zkouška se mi trochu líbila. Nebyla tak těžká a snažil jsem se zabrat. Auto je fakt měkké."
Info 15. 09. 17:08 RZ 11 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "Fantastic stage, I love it." / "Fantastická zkouška, miluju ji."
Info 15. 09. 17:06 RZ 11 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "It was good, but not enough." / "Bylo to dobré, ale nestačí to."
Info 15. 09. 17:04 RZ 11 wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 12) "We are surviving." / "Jedeme v klidu."
Info 15. 09. 17:02 RZ 11 M wrc AL-ATTIYAH N. / BRNACCHINI G. (st. č. 7) "Much better, we made setup harder." / "Je to mnohem lepší, přitvrdili jsme nastavení."
Info 15. 09. 17:01 RZ 11 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "Some corners really destroyed, so we have to take care." / "Některé zatáčky jsou opravdu rozbité, takže musíme být opatrní."
Info 15. 09. 16:52 RZ 10 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I'm quite happy with the tyres, they amazing. They seems to be good for next of the loop." / "Jsem fakt spokojený s pneumatikami, jsou úžasné. Vypadá to, že pro zbytek sekce budou dobré."
Info 15. 09. 16:50 RZ 10 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "It's OK. It will be very interesting." / "Je to OK. Bude to hodně zajímavé."
Info 15. 09. 16:48 RZ 10 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I pushed hard, but feel little bit soft on tyres. But not bad." / "Šel jsem do toho, ale zdálo se to být trochu měkčí na pneumatikách. Ale nebylo to zlé."
Info 15. 09. 16:46 RZ 10 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "I really tried, but running two spares now. I try to do something with the car now, the balance." / "Opravdu se snažím, ale jedu dvě rezervy. Pokusím se teď udělat něco s autem, vyvážením."
Info 15. 09. 16:44 RZ 10 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I try. Not so bad. Slippy, but could be slippy to everybody." / "Snažím se. Není to nejhorší. Klouže to, ale klouzat by to mělo všem."
Info 15. 09. 16:42 RZ 10 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "I have two spares, Jevgeny only one. But I still try to do our best." / Mám dvě rezervy, Jevgenij jen jednu. Ale pořád se snažím jet co nejlíp umím."
Info 15. 09. 16:40 RZ 10 M wrc NOVIKOV E. / MINOR I. (st. č. 6) "I'm pushing, but not taking any risk." / "Tlačím, ale neriskuji."
Info 15. 09. 16:38 RZ 10 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Car was quite OK, maybe little bit soft on tyres." / "Auto bylo celkem OK, možná trošku měkčí díky pneumatikám."
Info 15. 09. 16:36 RZ 10 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "Gernerally was stage dry, but where muddy it was so slippy." / "Bylo to celkem oschlé, ale kde bylo bláto, tam to moc klouzalo."
Info 15. 09. 16:34 RZ 10 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Much more slippy than I expected. I had big moment at the beginning, big slide, but I stayed on the road. But happy with the tyres." / "Klouzalo to víc než jsem čekal. Na začátku jsem měl krizi, velký smyk, ale zůstal jsem na cestě. Ale s pneumatikami jsem spokojený."
Info 15. 09. 16:32 RZ 10 wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 12) "Hard tyres were not perfect, it was much more muddy than I expect." / "Tvrdé pneu nebyly nejlepší, bylo mnohem víc bláta než jsem čekal."
Info 15. 09. 16:30 RZ 10 M wrc AL-ATTIYAH N. / BRNACCHINI G. (st. č. 7) "Some places really damp. Soft tyres works really well." / "Místy to bylo hodně vlhké. Měkké pneu fungovaly opravdu dobře."
Info 15. 09. 16:22 RZ 10 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "Much easier without fog." / "Bez mlhy to bylo mnohem jednodušší."
Odstup 15. 09. 11:48 RZ 9 2 ABBRING K. / MICLOTTE F. (st. č. 23) Broken FR suspension / Poškozené zavěšení PP kola
Info 15. 09. 11:46 RZ 9 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "Everything is good. We have no reason to fight." / "Všechno je v pořádku. Nemáme důvod bojovat."
Info 15. 09. 11:44 RZ 9 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "We have no difference on tyres to Citroen." / "Nevidím rozdíl v pneumatikách mezi námi a Citroenem."
Info 15. 09. 11:42 RZ 9 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I'm pushing hard, couple of small mistakes. Maybe car is too low." / "Jdu do toho, pár malých chyb. Auto je možná moc nízko."
Info 15. 09. 11:40 RZ 9 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) Two unused new spares "Dry, but in forest is really muddy. Not enough for hard compound." / Dvě nové nepoužité rezervy "Sucho, ale v lese je hodně bláta. Není to na tvrdou směs."
Info 15. 09. 11:38 RZ 9 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "I used the tyres properly." / "Teď jsem šel do pneumatik."
Info 15. 09. 11:36 RZ 9 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "We have some grip now, it's bit dry. We need to push like hell, lucky we stay on the road." / "Teď jsme měli nejakou adhezi, trochu to oschlo. Musíme hodně tlačit, naštěstí jsme se udrželi na cestě."
Info 15. 09. 11:32 RZ 9 M wrc NOVIKOV E. / MINOR I. (st. č. 6) "I tried to push, but have no confidence." / "Snažil jsem se zatlačit, ale neměl jsem jistotu."
Info 15. 09. 10:40 RZ 7 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Couple of moments at the beginning, it was very very slippy." / "Na začátku jsme měli pár krizí, bylo to moc moc uklouzané."
Info 15. 09. 10:38 RZ 7 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Really tricky conditions. So muddy. Fuck." / "Podmínky byly hodně zrádné. Hodně bláta. Kruci."
Info 15. 09. 10:36 RZ 7 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Again very slippy, very difficult. I tried, but ... Absolutelly no grip. Really tricky." / "Zase to moc klouzalo, hodně těžké. Snažil jsem se, ale ... Totálně bez přilnavosti. Moc zrádné."
Info 15. 09. 10:34 RZ 7 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "We took quite a lot to Mikko. It was quite tricky stage, so slippery. Heavy fog." / "Dali jsme Mikkovi hodně. Byla to hodně zrádná zkouška, moc uklouzaná. Velká mlha."
Info 15. 09. 10:32 RZ 7 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "It was so fucking slippy." / "Kurevsky to klouzalo."
Info 15. 09. 10:30 RZ 7 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Steering is OK now. Quite foggy and quite fast some places." / "Řízení je už OK. Místy to bylo hodně v mlze a hodně rychlé."
Info 15. 09. 10:28 RZ 7 M wrc NOVIKOV E. / MINOR I. (st. č. 6) "It's still foggy." / "Je to pořád v mlze."
Info 15. 09. 10:26 RZ 7 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Lot of mud in the car after yesterday. In the fog it was very difficult." / "V autě máme po včerejšku plno bláta. V mlze to bylo hodně těžké."
Info 15. 09. 10:24 RZ 7 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "Some places too wild." / "Pár hodně divokých míst."
Info 15. 09. 10:22 RZ 7 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "It was very foggy from the beginning. But we enjoyed rest of the stage." / "Začátek byl hodně v mlze. Ale zbytek zkoušky jsme si užili."
Info 15. 09. 10:20 RZ 7 wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 12) "Fog cost me few seconds." / "Ztratili jsme pár vteřin díky mlze."
Info 15. 09. 10:18 RZ 7 M wrc AL-ATTIYAH N. / BRNACCHINI G. (st. č. 7) "Stage was good, just little bit fog in last part." / "Dobrá zkouška, jen v závěru byla trochu mlha."
Info 15. 09. 10:10 RZ 7 wrc HABIG J. / DURANT R. (st. č. 16) Went off / Mimo trať
Info 14. 09. 17:12 RZ 6 S 2 AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 36) "I broke front right suspension on previous stage." / "Na předchozí zkoušce jsem poškodil pravý přední závěs."
Info 14. 09. 17:10 RZ 6 S 2 BREEN C. / NAGLE P. (st. č. 32) "I'm quite pleased. I tried to be neat and tidy, avoid the punctures." / "Jsem opravdu spokojený. Snažím se jet čistě a přesně, vyhýbat se defektům."
Info 14. 09. 17:09 RZ 6 2 ABBRING K. / MICLOTTE F. (st. č. 23) "We are in fight with Craig now. But we need car bit softer." / "Bojujeme s Craigem. Ale potřebujeme trochu změkčit auto."
Info 14. 09. 17:06 RZ 6 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "Another good stage for us." / "Pro nás další dobrá zkouška."
Info 14. 09. 16:58 RZ 6 M wrc NOVIKOV E. / MINOR I. (st. č. 6) "Just this stage was difficult with tyres, front were new and rear old, so car was sideways always." / "Tahle zkouška byla těžká kvůli pneumatikám, vepředu byly nové a vzadu staré, takže auto jelo pořád bokem."
Info 14. 09. 16:57 RZ 6 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "I'm happy we are here. Missing 6th gear." / "Jsem rád, že jsme tady. Chybí mi šestka."
Info 14. 09. 16:55 RZ 6 wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 12) "Pretty solid, steady day. Just to get through." / "Dnes na jistotu, v klidu. Jen jsme to projeli."
Info 14. 09. 16:53 RZ 6 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "Two good runs through Hafren. Good afternoon, I really enjoyed it." / "Dvakrát dobře projetý Hafren. Dobré odpoledne, opravdu mě to bavilo."
Info 14. 09. 16:50 RZ 6 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "It's strange, maybe just something loose in powersteering." / "Je to divné, možné se v posilovači jen něco uvolnilo."
Info 14. 09. 16:49 RZ 6 M wrc AL-ATTIYAH N. / BRNACCHINI G. (st. č. 7) "Very tough day for us, as we not get used to these conditions." / "Pro nás to byl těžký den, protože nejsme zvyklí na tyhle podmínky."
Info 14. 09. 16:46 RZ 6 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "We had very good day. Without mistake." / "Zažili jsme moc dobrý den. Bez chyb."
Info 14. 09. 16:44 RZ 6 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I've been trying to push. I'm really pleased with my performance. Car works well and I have great feeling." / "Snažil jsem se zatáhnout. Jsem moc spokojený se svým výkonem. Auto funguje dobře a cítím se skvěle."
Info 14. 09. 16:42 RZ 6 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Think we made right tyre choice and car is OK. I'm very happy with my day." / "Myslím, že jsme dobře obuli a auto je OK. S dneškem jsem spokojený."
Info 14. 09. 16:40 RZ 6 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We had no chance. Grip was so low in second part." / "Neměli jsme šanci. Ve druhé části byla moc malá přilnavost."
Info 14. 09. 16:38 RZ 6 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "We are loosing time. We had no grip. So slippy and now I destroyed my tyres." / "Ztrácíme. Neměli jsme přilnavost. Moc to klouzalo a teď jsem zničil své pneumatiky."
Info 14. 09. 16:36 RZ 6 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "We managed the most difficult stages I hope. I'm quite confident now." / "Zvládli jsme ty nejtěžší zkoušky, doufám. Mám teď opravdu dost jistoty."
Info 14. 09. 16:29 RZ 5 S 2 BREEN C. / NAGLE P. (st. č. 32) "Just driving very steady." / "Jedu hodně v klidu."
Info 14. 09. 16:28 RZ 5 2 ABBRING K. / MICLOTTE F. (st. č. 23) "We doing it quite easily. I didn't expect such a slippery conditions." / "Jedeme opravdu v klidu. Takové uklouzané podmínky jsem nečekal."
Info 14. 09. 16:27 RZ 5 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 22) "OK, good stage for us." / "OK, pro nás dobrá zkouška."
Info 14. 09. 16:18 RZ 5 M wrc NOVIKOV E. / MINOR I. (st. č. 6) "Nothing special, we just enjoying the rally. No risk." / "Nic zvláštního, jen si užíváme rally. Neriskujeme."
Info 14. 09. 16:16 RZ 5 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "It was OK, but very slippy. Sometimes big moments, big slides." / "Bylo to OK, ale hodně to klouzalo. Občas pěkné krize, velká uklouznutí."
Info 14. 09. 16:15 RZ 5 wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 12) "No major problems, we went bit slower. Understeering, but no problem." / "Bez větších potíží, jeli jsme trochu pomaleji. Bylo to nedotáčivé, ale žádný problém."
Info 14. 09. 16:11 RZ 5 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 15) "That stage was fantastic, absolutely awesome. Grip was good." / "Tahle zkouška byla fantastická, naprosto úžasná. Dobře to drželo."
Info 14. 09. 16:08 RZ 5 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Still the same, but it's much more slippy so powersteering is not such a big problem." / "Je to pořád stejné, ale mnohem víc to klouže, takže nefungující posilovač není až takový problém."
Info 14. 09. 16:07 RZ 5 M wrc AL-ATTIYAH N. / BRNACCHINI G. (st. č. 7) "It's like tarmac now, difficult to drive, but we enjoy it." / "Je to teď jako na asfaltu, jede se těžko, ale baví nás to."
Info 14. 09. 16:04 RZ 5 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "Good stage for us, but Jarri and Petter driving well. We not pushing, just some small moments." / "Pro nás dobrá zkouška, ale Jarri a Petter jedou dobře. Netlačíme, jen drobné potíže."
Info 14. 09. 16:03 RZ 5 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I really enjoyed it. It's actually really slippy, but car is going well." / "Opravdu jsem si to užíval. Je to teď hodně uklouzané, ale auto funguje dobře."
Info 14. 09. 16:02 RZ 5 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Nothing special at all. Tricky stage, very slippy at some places. Car is working well." / "Nic zvláštního. Zrádná zkouška, místy hodně uklouzaná. Auto funguje správně."
Info 14. 09. 15:59 RZ 5 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's much more slippy. Difficult to us. Impossible to fight with Fords." / "Je to mnohem uklouzanější. Pro nás je to těžké. S Fordy se nedá bojovat."
Info 14. 09. 15:56 RZ 5 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Very slippery. Lot of understeering." / "Moc to klouzalo. Bylo to hodně nedotáčivé."
Info 14. 09. 16:00 RZ 4 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) Gearbox problems / Potíže s převodovkou
Info 14. 09. 15:45 RZ 4 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) Powersteering problems / Potíže s posilovačem řízení
Info 14. 09. 15:40 RZ 2 S 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 31) Electrical problems / Potíže s elektrikou
toplist