Rallye Monte Carlo

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 22. 01. 11:04 RZ 18 P 3 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 131) "25 points very important thing for us. Nothing else matters. We had to drive by head. We had front diff problem yesterday." / "25 bodů je pro nás moc důležitých. Na ničem jiném nesejde. Museli jsme jet hlavou. Včera jsme měli problémy s předním diferenciálem."
Info 22. 01. 10:52 RZ 18 2 BURRI M. / REY S. (st. č. 22) "Very difficult rally, but nice. We happy to finish it." / "Moc těžká, ale pěkná rally. Jsme rádi, že jsme ji dokončili."
Info 22. 01. 10:51 RZ 18 2 BOUFFIER B. / PANSERI X. (st. č. 16) "At the beginning I made some mistakes, but then I was ready to push. Good rally." / "Na začátku jsem chyboval, ale pak jsem byl schopný zabrat. Dobrá rally."
Info 22. 01. 10:50 RZ 18 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "I did it my own steady pace. I will really push in Sweden." / "Jel jsem to svým tempem. Jsem připravený zatáhnout ve Švédsku."
Info 22. 01. 10:49 RZ 18 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 17) "Think if you drive Monte Carlo for first time, it's a good result." / "Myslím, že pokud je to pro vás první Monte Carlo, je to dobrý výsledek."
Info 22. 01. 10:47 RZ 18 M wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "We are very honoured to finish this famous rally." / "Jsme poctěni, že jsme dojeli tuhle známou rally."
Info 22. 01. 10:46 RZ 18 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "Car is actually much better, we did some changes." / "Auto je teď mnohem lepší, udělali jsme nějaké změny."
Info 22. 01. 10:45 RZ 18 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 9) "We made it till the end. It was difficult in this conditions." / "Zvládli jsme to až do cíle. V těchto podmínkách to bylo hodně náročné."
Info 22. 01. 10:42 RZ 18 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very good, full points. Incredible. It's Monte Carlo, my rally." / "Moc dobré, maximum bodů. Úžasné. To je Monte Carlo, moje rally."
Info 22. 01. 10:39 RZ 18 M wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I'm really happy to finish rally on second place." / "Jsem moc rád, že jsme dojeli na druhém místě."
Info 22. 01. 10:36 RZ 18 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) Wrong tyre choice / Špatná volba pneu
Info 22. 01. 10:33 RZ 18 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I'm quite happy. It's not podium, but it's first time with this car, so ok." / "Jsem celkem spokojený. Není to podium, ale bylo to poprvé s novým autem, takže v pořádku."
Info 22. 01. 10:30 RZ 18 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Very good rally for us. I'm very happy to be in finish. It is the toughest rally in season." / "Velmi dobrá rally pro nás. Jsme rádi za její dokončení. Je to nejnáročnější soutěž celé sezony."
Info 22. 01. 10:27 RZ 18 wrc DELECOUR F. / SAVIGNONI D. (st. č. 8) Co-driver drove. "My best thanks for my friend Dominic, this is his last rally. I would like to drive some more rallies." / Řídil spolujezdec. "Moje nejlepší poděkování mému kamarádovi Dominikovi, tohle je jeho poslední soutěž. Rád bych jel nějaké další soutěže."
Info 22. 01. 10:24 RZ 18 M wrc CAMPANA P. / DE CASTELLI S. (st. č. 52) "Good result to me. We learned with every kilometer." / "Pro mě je to dobrý výsledek. Učili jsme se s každým kilometrem."
Info 22. 01. 10:21 RZ 18 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Difficult rally, but we had to do it through and get experience." / "Těžká rally, museli jsme ji dojet a získat zkušenosti."
Info 22. 01. 10:17 RZ 18 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Fantastic end of the race, we had good fight with Araujo. I'm happy. We learned alot." / "Fantastický závěr závodu, byl to dobrý souboj s Araújem. Jsem spokojený."
Info 22. 01. 10:14 RZ 18 M wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "No problems, no mistakes. But not crossing limits, Top10 is very good." / "Bez chyb, bez problémů. Nejel jsem přes hranu, první desítka je velmi dobrá."
Info 22. 01. 10:11 RZ 18 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování Rally radiu od iRally!
Info 21. 01. 21:02 RZ 17 2 BOUFFIER B. / PANSERI X. (st. č. 16) "It was very nice." / "Bylo to moc pěkné."
Info 21. 01. 21:00 RZ 17 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "Fantastic event." / "Fantastická soutěž."
Info 21. 01. 20:58 RZ 17 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 17) "Lot of flashes from photographers, amazing. Very nice to drive this stage and rally. Experience is ours." / "Hodně blesků od fotografů, úžasné. Nádhera jet tuhle zkoušku a rally. Zkušenosti nám nikdo nevezme."
Info 21. 01. 20:55 RZ 17 M wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "I'm happy, because I'm not top pilot. I have to learn." / "Jsem spokojený, protože nejsem špičkový jezdec. Musím se učit."
Info 21. 01. 20:52 RZ 17 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "It was good, I'm here." / "Bylo to dobré, jsem tady."
Info 21. 01. 20:50 RZ 17 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 9) "Really fun. Atmosphere, fires, peoples everywhere. Classic Monte Carlo." / "Opravdu zábava. Atmosféra, ohně, všude lidi. Klasické Monte Carlo."
Info 21. 01. 20:48 RZ 17 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "I was trying my best. Really good. I will see tomorrow on PowerStage." / "Dělal jsem co se dalo. Fakt dobré. Uvidíme zítra na PowerStage."
Info 21. 01. 20:46 RZ 17 M wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "I'm very happy with fight with Prokop, I pushed on maximum." / "Jsem moc rád, že bojujeme s Prokopem. Jel jsem na maximum."
Info 21. 01. 20:44 RZ 17 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "I don't like to just drive through." / "Nemám rád, když to musím jen projet."
Info 21. 01. 20:42 RZ 17 M wrc CAMPANA P. / DE CASTELLI S. (st. č. 52) "I'm very happy with this stage and rally. We made very good progress." / "Jsem moc spokojený s touto zkouškou i s rally. Udělali jsme velký pokrok."
Info 21. 01. 20:40 RZ 17 wrc DELECOUR F. / SAVIGNONI D. (st. č. 8) "I really enjoyed it. But it was difficult with intercom again." / "Opravdu jsem si to užíval. Ale kvůli interkomu to zase bylo obtížné."
Info 21. 01. 20:38 RZ 17 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "It was really difficult rally. I'm happy to be in finish." / "Byla to hodně těžká rally. Jsem rád, že jsme v cíli."
Info 21. 01. 20:36 RZ 17 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Now I'm taking it steady." / "Teď už jedu v klidu."
Info 21. 01. 20:34 RZ 17 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Everything is so nice. Great. OK, stage before was bit damp. I'm so happy." / "Je to paráda. Skvělé. OK, na předchozí zkoušce to bylo trochu ovlhlé. Jsem moc šťastný."
Info 21. 01. 20:32 RZ 17 M wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Petter need to push little bit more hard. I was bit scary after first two passes, but now I'm happy." / "Petter musí trochu víc zabrat. Po prvních dvou průjezdech jsem měl trochu obavy, ale teď jsem v pohodě."
Info 21. 01. 20:30 RZ 17 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Great at the moment. PowerStage to go. Really fantastic to drive here and in atmosphere like that. Really great." / "Momentálně skvělé. Už jen PowerStage. Je fakt skvělé jet tady a v atmosféře jaká tu panuje. Fakt skvělé."
Info 21. 01. 20:22 RZ 16 2 BOUFFIER B. / PANSERI X. (st. č. 16) "I'm very happy with my time. Today more comfortable drive to me." / "Jsem moc spokojený s časem. Dnes je to pro mě mnohem pohodovější."
Info 21. 01. 20:21 RZ 16 5 ROBERT C. / PERRET Y. (st. č. 71) "Not possible to drive fast with tyres and brakes." / "Kvůli brzdám a pneu se nedalo jet rychle."
Info 21. 01. 20:19 RZ 16 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "PiGi stopped and we now first in SWRC. But this is not the way we want to get lead." / "PG stojí a my jsme první v SWRC. Ale takhle jsem se do vedení dostat nechtěli."
Info 21. 01. 20:18 RZ 16 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 17) "PiGi is after hairpin, lot of peoples there, I had to stop. Small fire, maybe brakes or engine." / "PG stál za zatáčkou, bylo tam hodně lidí, musel jsem zastavit. Malý požár, asi brzdy nebo motor."
Info 21. 01. 20:15 RZ 16 M wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "Completelly new experience. I was scared about brakes, but I used same advice of my friends and it works. Learning." / "Zcela nová zkušenost. Měl jsem obavy o brzdy, ale držel jsem se rad od přátel a fungovalo to. Učím se."
Info 21. 01. 20:12 RZ 16 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "Just steady Sunday drive." / "Klidná nedělní jízda."
Info 21. 01. 20:10 RZ 16 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 9) "We stalled on start line. Strange, we lost about ten seconds." / "Zhaslo nám to na startu. Divné, ztratili jsme asi deset vteřin."
Odstup 21. 01. 20:09 RZ 16 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) Stopped, fuel leak reported, small fire / Zastavil, únik paliva a menší požár
Info 21. 01. 20:08 RZ 16 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "I've lost a rhythm at the end, it was sliding like hell on tyres. We out of tyres." / "Ke konci jsem ztratil rytmus, pneumatiky hrozně klouzaly. Už nám došly."
Info 21. 01. 20:06 RZ 16 M wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Lot of peoples, very nice. I try to not destroy the tyres." / "Hodně lidí, moc pěkné. Snažil jsem se neponičit pneumatiky."
Info 21. 01. 20:04 RZ 16 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Lot of spectators. For us just normal ride." / "Hodně fanoušků. Pro nás normální jízda."
Info 21. 01. 20:02 RZ 16 M wrc CAMPANA P. / DE CASTELLI S. (st. č. 52) "Car was moving alot on tyres. Fantastic atmosphere, lot of fans on the top." / "Auto se hodně smýkalo kvůli pneumatikám. Fantastická atmosféra, nahoře je spousta fanoušků."
Info 21. 01. 20:00 RZ 16 wrc DELECOUR F. / SAVIGNONI D. (st. č. 8) "Again intercom problem." / "Zase potíže s interkomem."
Info 21. 01. 19:58 RZ 16 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "I take no risk at all. Still very difficult stage." / "Vůbec jsem neriskoval. Pořád je to hodně těžká zkouška."
Info 21. 01. 19:56 RZ 16 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "We spun after start of stage in hairpin, lost maybe ten second. Tyres were bit cold, my stupid mistake." / "Dělali jsme po startu hodiny ve vracáku, nechali tam asi deset vteřin. Pneumatiky byly trochu studené, byla to moje hloupá chyba."
Info 21. 01. 19:54 RZ 16 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "It was very good, no major problems at all. I was bit careful in downhil, fantastic stage." / "Bylo to moc dobré, žádné větší potíže. Ve sjezdu jsem byl opatrnější, fantastická zkouška."
Info 21. 01. 19:52 RZ 16 M wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I'm quite satisfied. Maybe bit soft tyres. At the end car was moving alot. But OK." / "Jsem fakt spokojený. Možná jen trochu měkké pneu. Auto se ke konci hodně smýkalo. Ale OK."
Info 21. 01. 19:50 RZ 16 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very good stage, not tricky, still dry. Pleasure to drive in this atmosphere, lot of fires, spectators." / "Velmi pěkná zkouška, nic zrádného, pořád sucho. Radost jet v téhle atmosféře, spousta ohňů, diváků."
Info 21. 01. 19:31 RZ 16 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování Rally radiu od iRally!
Info 21. 01. 16:40 RZ 15 2 BOUFFIER B. / PANSERI X. (st. č. 16) "Good feeling with the car. Everything is OK, we have hard tyres." / "Mám dobrý pocit z auta. Vše je OK, jedeme tvrdé pneu."
Info 21. 01. 16:37 RZ 15 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "Not any big risk. I want to go back next year. This stage was my fantasy, really twisty." / "Žádné velké riskování. Chci se vrátit příští rok. Tohle byla zkouška mých snů, pěkně klikatá."
Info 21. 01. 16:36 RZ 15 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 17) "Same job like we need to do. Temperature too hot for our tyres." / "Děláme pořád to co máme. Teplota není dobrá na naše pneu."
Info 21. 01. 16:33 RZ 15 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Really stage, something special." / "Opravdová zkouška, něco výjimečného."
Info 21. 01. 16:31 RZ 15 M wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "Really not an easy rally. But we survived untill now." / "Opravdu to není snadná rally. Ale zatím jsme přežili."
Info 21. 01. 16:29 RZ 15 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "I'm quite happy. Think on hard tyres it should be more easy." / "Jsem celkem spokojený. Na tvrdých pneu by to asi bylo lepší."
Info 21. 01. 16:27 RZ 15 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 9) "I had moment before start line, dash was frozen, we were in road mode." / "Měl jsem problém před startem, palubovka zatuhla, byli jsme v přejezdovém režimu."
Info 21. 01. 16:25 RZ 15 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Very good. I was maybe too careful on this stage. Now we enjoying it. These conditions pefrfect for me." / "Moc dobré. Na téhle zkoušce jsem byl možná moc opatrný. Teď nás to baví. Tyhle podmínky jsou pro mě perfektní."
Info 21. 01. 16:23 RZ 15 M wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "We are fighting with P-G and Prokop, but car is too soft." / "Bojujeme s P-G a Prokopem, ale auto je příliš měkké."
Info 21. 01. 16:21 RZ 15 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Second one was slippery on wet parts. We take not any risk, difficult drive like this." / "Druhá zkouška v mokrých místech klouzala. Nic jsem neriskoval, ale není to snadné jet takto."
Info 21. 01. 16:19 RZ 15 M wrc CAMPANA P. / DE CASTELLI S. (st. č. 52) "Good stage for me." / "Pro mě dobrá zkouška."
Info 21. 01. 16:17 RZ 15 wrc DELECOUR F. / SAVIGNONI D. (st. č. 8) "Still no powersteering." / "Pořád bez posilovače."
Info 21. 01. 16:15 RZ 15 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Very tricky stage, but problem is I have wrong tyres." / "Hodně zrádná zkouška, ale problémem je špatná volba pneu."
Info 21. 01. 16:13 RZ 15 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I was not so confident on the damp. I was bit steady." / "Na vlhku jsem si nebyl úplně jistý. Jel jsem v klidu."
Info 21. 01. 16:11 RZ 15 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I'm just trying to keep my pace. I'm quite sure we have chance to Sordo. But I made mistake towards the end, lost few seconds. Car is working very well." / "Jen se snažím jet svoje tempo. Jsem si jistý, že máme na Sorda. Ale ke konci jsem chyboval, ztratil pár vteřin. Auto je perfektní."
Info 21. 01. 16:09 RZ 15 M wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I was pushing really hard. Good feeling." / "Hodně jsem do toho šel. Pocitově dobré."
Info 21. 01. 16:07 RZ 15 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Perfect. Really tarmac stage, bit of humidity. Very narrow stage. Goal is not the same like if you fighting." / "Perfektní. Čistě asfaltová zkouška, trochu ovlhlá. Bylo to hodně úzké. Jedeme jinak než kdybysme museli bojovat."
Info 21. 01. 15:54 RZ 15 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování Rally radiu od iRally!
Info 21. 01. 15:58 RZ 14 5 ROBERT C. / PERRET Y. (st. č. 71) "I overheated brakes and lost fluid." / "Přehřál jsem brzdy a vyvřela mi kapalina."
Info 21. 01. 15:57 RZ 14 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "No big risk, just drive through. We did some changes in pacenotes." / "Žádné velké riskování, jen jsme to projeli. Udělali jsme pár změn do rozpisu."
Info 21. 01. 15:56 RZ 14 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 17) "We have soft tyres. Already before Turini I was sliding a lot, understeering." / "Máme měkké pneu. Už před Turini jsem hodně klouzal, byl to nedotáčivé."
Info 21. 01. 15:54 RZ 14 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "I drove really crappy, really bad. Massive understeer." / "Jel jsem úplně naprd, strašně špatně. Strašně nedotáčivé."
Info 21. 01. 15:51 RZ 14 M wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "Honour to us run over this stage. But I brake too much and lost the brakes." / "Pro nás byla čest jet tuhle zkoušku. Ale moc jsem brzdil a přišel o brzdy."
Info 21. 01. 15:49 RZ 14 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "I'm quite happy, I take it carefuly. OK, tyres soft." / "Jsem naprosto spokojený, jel jsem v klidu. OK, měkké pneu."
Info 21. 01. 15:47 RZ 14 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 9) "Very clean stage. Damp dried up. Tyres little bit finished close to end, but clean run." / "Trať byla hodně čistá. Vlhká místa oschla. Před koncem nám trochu odešly pneumatiky, ale čistá jízda."
Info 21. 01. 15:45 RZ 14 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "I'm happy with the car. Tyre choice and setup are good." / "Jsem spokojený s autem. Volba pneumatik a nastavení jsou dobré."
Info 21. 01. 15:43 RZ 14 M wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "At the end we start to loose tyres. But no problem with the car, no big mistakes." / "Ke konci nám odcházely pneumatiky. Ale bez potíží s autem a větších chyb."
Info 21. 01. 15:41 RZ 14 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "It's quite tricky stage, not easy. But quite nice, no problem for us. Right tyre choice, hard." / "Je to opravdu zrádná zkouška, není lehká. Ale pro nás bez problémů. Správná volba pneu, tvrdé."
Info 21. 01. 15:39 RZ 14 M wrc CAMPANA P. / DE CASTELLI S. (st. č. 52) "Good stage. Just small intercom problem." / "Dobrá zkouška. Jen malý problém s interkomem."
Info 21. 01. 15:37 RZ 14 wrc DELECOUR F. / SAVIGNONI D. (st. č. 8) "I have powersteering problem since beginning of stage." / "Od začátku zkoušky mám potíže s posilovačem řízení."
Info 21. 01. 15:34 RZ 14 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "It's quite difficult to me, not right tyre choice. Too soft. I have to be careful." / "Pro mě to bylo těžké, nezvolil jsem správné pneumatiky. Příliš měkké. Musím jet opatrně."
Info 21. 01. 15:32 RZ 14 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I'm really happy, getting familiar with the car." / "Jsem opravdu spokojený, začínám si rozumět s autem."
Info 21. 01. 15:31 RZ 14 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "That was proper stage." / "Tohle byla správná zkouška."
Info 21. 01. 15:29 RZ 14 M wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I drove not really well, too much carefuly." / "Nejel jsem úplně nejlíp, trochu moc opatně."
Info 21. 01. 15:27 RZ 14 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Not easy to find rhythm. No humidity at all." / "Těžko se mi chytá rytmus. Vše je na suchu."
Info 20. 01. 16:05 RZ 13 2 BOUFFIER B. / PANSERI X. (st. č. 16) "Not possible to repeat last year result, but I'm happy to be here." / "Nemůžu zopakovat loňský výsledek, ale jsem rád, že jsem tady."
Info 20. 01. 16:01 RZ 13 P 3 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 131) "Quite short day, but we had to stay concentrated. Car is good." / "Hodně krátký den, ale museli jsme udržet koncentraci. Auto je v pohodě."
Info 20. 01. 15:59 RZ 13 5 ROBERT C. / PERRET Y. (st. č. 71) "Everything is absolutelly fine." / "Všechno je v naprostém pořádku."
Info 20. 01. 15:58 RZ 13 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) Puncture "I hit the bridge." / Defekt "Trefil jsem mostek."
Info 20. 01. 15:57 RZ 13 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 17) "Now we need get experience and reach Monte Carlo, have team duties. But we made big improvement. I can't complain." / "Teď potřebujeme získávat zkušenosti a dojet do Monte Carla, máme povinnosti vůči týmu. Ale hodně jsme se zlepšili. Nemůžu si stěžovat."
Info 20. 01. 15:55 RZ 13 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Still running quite right, no dramas except windscreen misting. On more day behind us." / "Pořád to jde docela dobře, žádné drama kromě toho zamlženého okna. Další den je za námi."
Info 20. 01. 15:53 RZ 13 M wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "I enjoy a lot. Beautiful stage, fantastic grip." / "Hodně mě to bavilo. Nádherná zkouška, fantastická přilnavost."
Info 20. 01. 15:50 RZ 13 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "Little too soft tyres." / "Trochu měkčí pneumatiky."
Info 20. 01. 15:48 RZ 13 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 9) "Really dry, good grip." / "Pěkně suché, dobrá adheze."
Info 20. 01. 15:46 RZ 13 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "This stage was completelly different. We enjoy it, but car was too soft maybe. Looking forward to technical stages." / "Tahle zkouška byla úplně jiná. Bavilo nás to, jen auto bylo možná trochu měkké. Těším se na technické zkoušky."
Info 20. 01. 15:44 RZ 13 M wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Good grip into stage, we tried to push. I'm quite happy." / "Dobrá přilnavost, snažili jsme se zatáhnout. Jsem fakt spokojený."
Info 20. 01. 15:42 RZ 13 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Dry stage, but we had supersoft tyres. Wrong." / "Trať byla suchá, ale měli jsme superměkkou směs. Špatně."
Info 20. 01. 15:40 RZ 13 M wrc CAMPANA P. / DE CASTELLI S. (st. č. 52) "It's completelly different than on morning." / "Je to úplně jiné než ráno."
Info 20. 01. 15:38 RZ 13 wrc DELECOUR F. / SAVIGNONI D. (st. č. 8) "OK, no problem. Car is going well, little bit soft." / "OK, žádný problém. Auto funguje dobře, je trošku měkčí."
Info 20. 01. 15:34 RZ 13 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "With constant grip car feels great." / "Auto je skvělé pokud se nemění přilnavost."
Info 20. 01. 15:32 RZ 13 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) FL puncture "I cut corner too much." / Defekt LP pneu "Příliš jsem si zkrátil zatáčku."
Info 20. 01. 15:30 RZ 13 M wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "We have big gap. Good for me. We want to push, but no risk." / "Máme velký náskok. To je pro mě dobré. Chceme tlačit, ale neriskujeme."
Info 20. 01. 15:28 RZ 13 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very difficult day. This stage I didn't take any risk, lot of gravel." / "Moc těžký den. Na téhle zkoušce jsem neriskoval, hodně šotoliny."
Info 20. 01. 15:11 RZ 13 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování Rally radiu od iRally!
Info 20. 01. 11:36 RZ 12 2 BOUFFIER B. / PANSERI X. (st. č. 16) "So slippery. Too much snow. We drove as much as can, but very difficult." / "Moc to klouže. Velká spousta sněhu. Jeli jsme co se dalo, ale bylo to hodně náročné."
Info 20. 01. 11:35 RZ 12 P 3 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 131) "Totally wrong tyres. Weather totally changed, lot of snow now. I drove carefuly." / "Totálně špatné pneumatiky. Počasí se úplně změnilo, teď hodně sněží. Jel jsem opatrně."
Info 20. 01. 11:30 RZ 12 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 17) "We had two slicks on right, two studs on left. Wrong choice." / "Máme dva sliky vpravo a hřeby vlevo. Špatná volba."
Info 20. 01. 11:28 RZ 12 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Heating of the windscreen was broken on previous stage. We saw nothing, completelly fogged." / "Od předchozí zkoušky nám nefungovalo ofukování čelního skla. Nic jsme neviděli, bylo to totálně zamlžené."
Info 20. 01. 11:26 RZ 12 M wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "I'm not normal. Our speed was going to supermarket. But I did it!" / "Nejsem normální. Jel jsem jako do supermarketu. Ale zvládli jsme to!"
Info 20. 01. 11:24 RZ 12 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) Smashed RL "It just happened few kms from here. I hit something on left, very slippery." / Poškozená LZ část "Pár kilometrů odsud. Něco jsem trefil levou stranou, moc to klouzalo."
Info 20. 01. 11:21 RZ 12 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 9) "Heavy rain, fog, ice, absolutelly incredible. Rain came so heavy, just before start. Water running on the ice." / "Silný déšť, mlha, led, naprosto neuvěřitelné. Přesně před startem nám začalo silně pršet. Po ledě valila voda."
Info 20. 01. 11:18 RZ 12 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "We made good choice. It was safe on these tyres. I was very carefully, so time isn't so good." / "Udělali jsme dobrou volbu gum. Bylo to na nich bezpečné. Byl jsem ale opatrný, tak čas není tak dobrý."
Info 20. 01. 11:17 RZ 12 M wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Very tricky. Much more than I expected. But ok, it's new challenge for me." / "Hodně ošidné. Mnohem více nže jsem očekával. Ale ok, je to pro mě nová výzva."
Info 20. 01. 11:14 RZ 12 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "We had slicks. It was really dificult." / "Měli jsme slick. Bylo to opravdu náročné."
Info 20. 01. 11:11 RZ 12 M wrc CAMPANA P. / DE CASTELLI S. (st. č. 52) 4 studded tyres "Very good stage. Only first kilometers were hard on this tyres." / 4 gumy s hroty "Velmi dobrá zkouška. Jen první kilometry byly těžké na těhle gumách."
Info 20. 01. 11:09 RZ 12 wrc DELECOUR F. / SAVIGNONI D. (st. č. 8) "First stage was OK. This was so difficult. It was hard to find grip on these tyres." / "Pvní vložka byla dobrá. Tahle byla náročná, bylo těžké najít grip na těchto pneu."
Info 20. 01. 11:07 RZ 12 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Not good tyre choice. We had some small moments. But OK." / "Nebyla to dobrá volba pneu. Měli jsme pár krizovek. Ale v pořádku."
Info 20. 01. 11:06 RZ 12 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "We made good tyre choice. Good stage. Game on." / "Udělali jsme doboru volbu pneu. Dobrá vložka. Hra začíná."
Info 20. 01. 11:05 RZ 12 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I had slicks on the rear. No studs on the front. It was very bad." / "Měl jsem slick na zadku. Na předku bez hřebů. Hodně špatné."
Info 20. 01. 11:02 RZ 12 M wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Very tricky. We lost a lot, but it's OK. In the beginning it was good, but end of stage was very bad." / "Velmi těžké. Hodně jsme ztratili, ale to je v pořádku. Na začátku to šlo dobře, ale závěr byl hodně špatný."
Info 20. 01. 10:59 RZ 12 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was right choice, but it was not easy to stay on the road. Very hard conditions. I'm happy to be in the end." / "Byla to dobrá volba, ale nebylo jednoduché zůstat na cestě. Velmi těžké podmínky. Jsem rád v cíli."
Info 20. 01. 10:54 RZ 12 Loeb and Hirvonen 4 studded tyres / Loeb a Hirvonen všechny pneu s hřeby
Info 20. 01. 10:43 RZ 11 M wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Everything is OK, but tyre choice is difficult. On the top was snow, expect the same for next stage." / "Vše je OK, ale volba pneu je těžká. Na vrcholu byl sníh, to samé čekám na další zkoušce."
Info 20. 01. 10:39 RZ 11 wrc DELECOUR F. / SAVIGNONI D. (st. č. 8) "Tyre choice is good, but don't know now as snow is coming and I have only two studded tyres." / "Volba pneu byla dobrá, ale teď nevím, protože přijde sníh a mám jen dvě pneu s hřeby."
Info 20. 01. 10:38 RZ 11 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Everything is fine. But it was difficult, grip was changing every time. We try to do what we can." / "Všechno v pořádku. Ale je to těžké, pořád se mění přilnavost. Snažíme se jak jen to jde."
Info 20. 01. 10:36 RZ 11 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Next one is difficult." / "Další zkouška je těžká."
Info 20. 01. 10:35 RZ 11 M wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I'm quite happy. Car was good with winter tyres, moving a little bit. But it was OK, some rain. Last km of next stage will be difficult with my tyres, full ice." / "Jsem opravdu spokojený. Auto bylo na zimních gumách dobré, trošku se smýkalo. Ale bylo to OK, trochu pršelo. Poslední kilometr další zkoušky bude s mými pneu těžký, je to celé pod ledem."
Info 20. 01. 10:32 RZ 11 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I'm happy with my tyre choice, I didn't loose too much. Next one is lot of ice. It will be very tricky." / "S volbou pneu jsem spokojený. moc jsme neztratili. Na další zkoušce bude spousta ledu. Bude to hodně zrádné."
Info 20. 01. 10:08 RZ 11 Stage conditions: wet road, snow and ice close to end, temperature above zero / Podmínky na RZ: mokro, ke konci sníh a led, teplota nad nulou
Info 20. 01. 10:02 RZ 11 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování Rally radiu od iRally!
Info 19. 01. 17:44 RZ 10 5 ROBERT C. / PERRET Y. (st. č. 71) "Fantastic, I'm happy tobe here." / "Fantastické, jsem rád, že jsem tady."
Info 19. 01. 17:43 RZ 10 P 3 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 131) "I want to secure points, but not easy. Driving safely." / "Chci si pojistit body, není to lehké. Jedu na jistotu."
Info 19. 01. 17:41 RZ 10 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "Conditions were hard. I'm very glad tobe here." / Podmínky byly těžké. Jsem rád, že jsme tu."
Info 19. 01. 17:40 RZ 10 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 17) "We can't see where is slippery and where not in darkness. I feel sorry for Seb, but so far he was really good." / "Ve tmě jsme neviděli kde je a není bláto. Je mi líto Seba, ale jinak jel moc dobře."
Info 19. 01. 17:39 RZ 10 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Good feeling we done almost fifty percent of rally. This stage was terrible, I lost brakes completely in half stage." / "Dobrý pocit, odjeli jsme skoro polovinu rally. Tahle zkouška byla hrozná, v polovině jsme úplně přišli o brzdy."
Info 19. 01. 17:37 RZ 10 M wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "Almost half-time. We are very happy, finished second day without any problem, car is in one piece." / "Jsme skoro v poločase. Jsme moc spokojení, dojeli jsme druhý den bez jakýchkoliv potíží, auto je celé."
Info 19. 01. 17:34 RZ 10 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "It was stone between the caliper and disc before." / "Předtím jsme měli kámen mezi brzdičem a diskem."
Info 19. 01. 17:32 RZ 10 M wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) RL puncture "Before middle of the stage. I decided to not stop." / Defekt LZ pneu "Před půlkou zkoušky. Rozhodl jsem se nezastavovat."
Info 19. 01. 17:30 RZ 10 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Better and better, just small steps. We must learn a lot." / "Je to lepší a lepší, ale postupujeme pomalu. Musíme se hodně učit."
Info 19. 01. 17:28 RZ 10 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 9) "Probably one of most difficult stages of rally. Mud like on ice. Ogier did really big shut, flat out sixth gear. They OK." / "Asi jedna z nejtěžších zkoušek rally. Na blátě to bylo jako na ledě. Ogier dal velkou ránu, na plnou šestku. Jsou OK."
Info 19. 01. 17:25 RZ 10 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "I stalled at start and can't start the car, it took long time. But OK, we through." / "Zhaslo mi to na startu a nemohl jsem auto nastartovat, trvalo to dlouho. Ale OK, dojeli jsme."
Info 19. 01. 17:23 RZ 10 M wrc CAMPANA P. / DE CASTELLI S. (st. č. 52) "This stage is very difficult, very muddy." / "Tahle zkouška je moc těžká, spousta bláta."
Info 19. 01. 17:21 RZ 10 wrc DELECOUR F. / SAVIGNONI D. (st. č. 8) Some smoke out of the car, some oil probably / Z auta šel dým, únik oleje
Info 19. 01. 17:19 RZ 10 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "We finding a rhytm. But it was more slippy, I had no feeling. But thing goes better." / "Chytli jsme rytmus. Ale bylo to ukouzanější, necítil jsem se. Ale lepší se to."
Info 19. 01. 17:16 RZ 10 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Very good results for the moment. This stage was very difficult, very slippery, lot of cuts, then darkness. Ogier crashed in very fast place." / "Momentálně moc dobrý výsledek. Tahle zkouška byla moc těžká, moc klouzala, hodně se katovala a pak přišla tma. Ogier havaroval v hodně rychlém místě."
Odstup 19. 01. 17:14 RZ 10 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 15) Crashed 5 km before finish, crew OK / Havárie 5 km před cílem, posádka OK
Info 19. 01. 17:12 RZ 10 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "So much mud some places. That basically slowed me. We lost second place, OK, long way to go." / "Místy bylo moc bláta. Právě to mě zpomalilo. Přišli jsme o druhé místo, OK, do cíle je ještě daleko."
Info 19. 01. 17:10 RZ 10 M wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Time was good, but I was surprised by first split, I was six second behind Loeb. We try to continue like that." / "Čas byl dobrý, ale na prvním splitu jsem byl šest vteřin za Loebem. Zítra se budu snažit jet jako dnes."
Info 19. 01. 17:08 RZ 10 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Today was really good, no problem at all. Stage was tricky, really muddy. Tomorrow I'll try everything I can. We try to improve our lead." / "Dnešek byl opravdu dobrý, vůbec žádné problémy. Zkouška byla zrádná, opravdu zablácená. Zítra se budu snažita jak to jen půjde. chceme navbýšit svůj náskok na čele."
Info 19. 01. 16:21 RZ 9 3 BURRI O. / FERRERO J.-J. (st. č. 24) "Very good, good stage." / "Moc dobré, dobrá zkouška."
Info 19. 01. 16:20 RZ 9 2 BURRI M. / REY S. (st. č. 22) "Supersoft tyres not good for me." / "Superměkké pneu mi nevyhovují."
Info 19. 01. 16:19 RZ 9 5 ROBERT C. / PERRET Y. (st. č. 71) "My car is perfect. No problem." / "Moje auto je perfektní. Žádný problém."
Info 19. 01. 16:18 RZ 9 P 3 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 131) "Lot of mud on the stage. Damp and mud in the forest, you have to be careful there." / "Na trati je hodně bláta. V lese je bláto a vlhko, musíte si tam být opatrní."
Info 19. 01. 16:16 RZ 9 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "Puncture. I was really in good rhythm. Lady Luck left us." / "Defekt. Měl jsem fakt dobrý rytmus. Štěstěna nás opustila."
Info 19. 01. 16:15 RZ 9 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 17) "One of fastest stages I ever driven. Can't complain at the moment. Tricky but nice." / "Jedna z nejrychlejších zkoušek co jsem kdy jel. Momentálně si nemůžu stěžovat. Zrádné, ale pěkné."
Info 19. 01. 16:14 RZ 9 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "It was better than first time through. No surprises." / "Bylo to lepší než poprvé. Žádné překvapení."
Info 19. 01. 16:12 RZ 9 M wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "I don't feel comfortable, don't know why. I need experience." / "Necítil jsem se v pohodě, nevím proč. Potřebuji zkušenosti."
Info 19. 01. 16:08 RZ 9 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "It's OK. I'm happy, time is OK." / "Je to OK. Jsem spokojený, čas je OK."
Info 19. 01. 16:06 RZ 9 M wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "I'm more confident. Quite happy now." / "Víc si věřím. Teď jsem docela spokojený."
Info 19. 01. 16:04 RZ 9 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "We enjoying this stage. Car is working very well. We made the car more stiffer." / "Tahle zkouška se nám líbila. Auto funguje moc dobře. Přitvrdili jsme ho."
Info 19. 01. 16:02 RZ 9 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 9) "No problems. Quite slippy." / "Žádný problém. Hodně to klouže."
Info 19. 01. 16:00 RZ 9 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "It was pretty tricky stage, mud, sliding some places. Pacenotes working quite well." / "Pěkně zrádná zkouška, bláto, místy to klouzalo. Rozpis fungoval dobře."
Info 19. 01. 15:58 RZ 9 M wrc CAMPANA P. / DE CASTELLI S. (st. č. 52) "Some mud on stage, I was careful." / "Bylo tam nějaké bláto, byl jsem opatrný."
Info 19. 01. 15:56 RZ 9 wrc DELECOUR F. / SAVIGNONI D. (st. č. 8) "Not bad. Still OK and I'm still learning." / "Není to zlé. Pořád OK a pořád se učím."
Info 19. 01. 15:54 RZ 9 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "No problems, just me." / "Žádné problémy, je to jen na mě."
Info 19. 01. 15:52 RZ 9 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Good feeling, but there is still something to improve. Anyway really good time. Most of the stage is clean." / "Dobrý pocit, ale pořád je co zlepšovat. Každopádně opravdu dobrý čas. Většina zkoušky je čistá."
Info 19. 01. 15:50 RZ 9 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 15) "It's OK, good stage, but dry. We doing our best." / "Je to OK, dobrá zkouška, ale suchá. Snažíme se jak to jde."
Info 19. 01. 15:48 RZ 9 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Fantastic, I'm enjoying so much the drive. Difficult conditions." / "Fantastické, jízdu si opravdu užívám. Podmínky jsou náročné."
Info 19. 01. 15:46 RZ 9 M wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Good. It should be better with split times. I'm really happy to be second on Monte Carlo." / "Dobré. Se splity by to bylo lepší. S druhým místem na Monte Carlu jsem fakt spokojený."
Info 19. 01. 15:44 RZ 9 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "At the moment I'm happy. Feeling is good, car is perfect. Trying to do no mistake." / "Momentálně jsem spokojený. Pocitově dobré, auto perfektní. Snažím se neudělat chybu."
Info 19. 01. 15:35 RZ 8 P 3 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 131) "Maybe the setup doesn't suit to the conditions. Lot of mud now." / "Nastavení možná neodpovídá podmíkám. Teď je hodně bláta."
Info 19. 01. 15:34 RZ 8 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "We have supersoft tyres. Hope it will be wet now." / "Máme superměkké pneu. Doufám, že teď to bude na mokru."
Info 19. 01. 15:33 RZ 8 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 17) "We very satisfied with first stage in loop. We learning. Think very good time now." / "S první zkouškou tohoto kola jsme moc spokojení. Učíme se. Myslí, že teď to byl moc dobrý čas."
Info 19. 01. 15:31 RZ 8 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Dampers were very soft now. no worries." / "Tlumiče teď byly hodně měkké. Bez obav."
Info 19. 01. 15:29 RZ 8 M wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "Much better than morning. We have more confidence, it's more dry." / "O moc lepší než ráno. Máme větší jistotu, je to sušší."
Info 19. 01. 15:26 RZ 8 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) Damage on front left "Something is broken." / Poškození v levé přední části auta "Něco je poškozené."
Info 19. 01. 15:24 RZ 8 M wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "I'm learning little bit more about tyres." / "Trochu víc toho zjišťuji o pneumatikách."
Info 19. 01. 15:22 RZ 8 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Very good. We try to speed up little bit. Not bad/" / "moc dobré. Zkusili jsme trochu přidat. Není to zlé."
Info 19. 01. 15:20 RZ 8 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 9) "We changed springs. Feels OK. No dramas, quite dirty." / "Vyměnili jsme pružiny. Zdá se to být OK. Žádné drama, je to hodně zaneřáděné."
Info 19. 01. 15:18 RZ 8 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Quite a bit clean run. Bit better than the morning." / "Celkem čistá jízda. O trochu lepší než ráno."
Info 19. 01. 15:16 RZ 8 M wrc CAMPANA P. / DE CASTELLI S. (st. č. 52) "We have better feeling with car now. Just lost three second in the hairpin." / "Máme teď lepší pocit z auta. Jen jsme nechali tři vteřiny ve vracečce."
Info 19. 01. 15:14 RZ 8 wrc DELECOUR F. / SAVIGNONI D. (st. č. 8) "It's OK now. We have no more problems with microphone." / "Teď je to OK. Problémy s mikrofonem už nejsou."
Info 19. 01. 15:12 RZ 8 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Quite OK. Some parts really well but some too cautious." / "Celkem dobré. Místo to docela šlo, ale občas jsem byl moc opatrný."
Info 19. 01. 15:10 RZ 8 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Very good results for us. I tried to do same rhythm. I think everything is good now." / "Pro nás moc dobrý výsledek. Zkoušel jsem držet stejný rytmus. Myslím, že vše je teď v pohodě."
Info 19. 01. 15:08 RZ 8 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 15) "Not so bad, but now it's dry and we have no chance. Rain will be perfect." / "Není to zlé, ale je to suché a tak nemáme šanci. Déšť by byl skvělý."
Info 19. 01. 15:06 RZ 8 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "It was very very tricky. I did one mistake into hairpin. I'm happy with the time." / "Bylo to moc moc zrádné. Udělal jsem jednu chybu v nájezdu do vracečky. Jsem spokojený s časem."
Info 19. 01. 15:04 RZ 8 M wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "I have more feeling with car. Road is better and hard tyres. We did some changes on shocks." / "Mám lepší pocit z auta. Trať je lepší a mám tvrdé pneu. Udělali jsme nějaké změny na tlumičích."
Info 19. 01. 15:02 RZ 8 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was OK. Bit more tricky with some mud." / "Bylo to OK. Trochu víc zrádnější, nějaké bláto."
Info 19. 01. 14:50 RZ 8 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování Rally radiu od iRally!
Info 19. 01. 12:25 RZ 7 P 3 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 131) "I'm driving own pace without any risk. It's dirty, lot of cuts." / "Jedu si svoje, vůbec neriskuji. Je to zaneřáděné, hodně se katuje."
Info 19. 01. 12:24 RZ 7 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "Strange, I though I have puncture, but there something wrong on the rear." / "Divné, myslel jsem, že máme defekt, ale je něco se zadkem."
Info 19. 01. 12:23 RZ 7 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 17) Puncture "Such a shame, we were fast and enjoying it. But it's part of the game. Stone in the road." / Defekt "Taková škoda, byli jsme rychlí a bavilo nás to. ale to je součást hry. Kámen ve stopě."
Info 19. 01. 12:21 RZ 7 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Stage was tricky, slippy many places. We had three spins in the hairpins, lost lot." / "Zrádná zkouška, moc kluzkých míst. Třikrát jsme se přetočili ve vracáku, hodně jsme ztratili."
Info 19. 01. 12:19 RZ 7 M wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "We have not experience with this kind of roads, driving safe." / "Nemáme zkušebnosti s tímto typem tratí, jedeme opatrně."
Info 19. 01. 12:16 RZ 7 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "Engine started on three cylinders. Hope we'll fix it in service." / "Motor naskočil na tři válce. doufám, že to v servisu spravíme."
Info 19. 01. 12:14 RZ 7 M wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "We are improving, knowing better the car, tyres. Good morning." / "Zlepšujeme se, víc poznáváme auto, pneumatiky. Dobré ráno."
Info 19. 01. 12:12 RZ 7 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Tricky, every corner is different. Notes from gravel crew important. But different conditions again. Big slide sometimes." / "Je to zrádné, každá zatáčka je jiná. Poznámky od špionů jsou důležité. Ale zase jiné podmínky. Místy jsme hodně klouzali."
Info 19. 01. 12:09 RZ 7 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 9) "We gonna change few things in service. Hopefuly it will be better." / "V servisu změníme pár věcí. Dufám, že to pomůže."
Info 19. 01. 12:07 RZ 7 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Still quite tricky and quite fast parts. I'm fighting." / "Pořád je to hodně zrádné a místy hodně rychlé. Bojuji."
Info 19. 01. 12:05 RZ 7 M wrc CAMPANA P. / DE CASTELLI S. (st. č. 52) "I'm happy with tyre choice, but it's compromise. This stage was muddy and wet." / "Jsem spokojený s volbou pneu, ale je to kompromis. Trať byla zablácená a mokrá."
Info 19. 01. 12:03 RZ 7 wrc DELECOUR F. / SAVIGNONI D. (st. č. 8) "It was difficult to hear pacenotes on last two stages. I misheard on last one, that was the problem." / "Na posledních dvou zkouškách jsem špatně slyšel rozpis. Na přechozí jsem ho přeslechnul, v tom byl ten problém."
Info 19. 01. 12:01 RZ 7 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Soft tyres weren't right choice." / "Měkké pneumatiky nebyly správnou volbou."
Info 19. 01. 11:59 RZ 7 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Not so bad. On previous one I touched barriere and damaged rear suspension, not easy to drive." / "Nebylo to zlé. Na předchoz zkoušce jsem trefil bariéru a poškodil zadní zavěšení, nejede se snadno."
Info 19. 01. 11:57 RZ 7 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 15) "I think it's fantastic time. We were pushing hard, right tyre choice." / "Myslím, že tohle je skvělý čas. Šli jsme do toho, správná volba pneu."
Info 19. 01. 11:55 RZ 7 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Very tricky stage, very slippy some places. We are driving sensible." / "Hodně zrádná zkouška, místy to hodně klouže. Jedeme s rozumem."
Info 19. 01. 11:53 RZ 7 M wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "To be honest, here I was pushing really hard, but time not comes. It's really strange." / "Upřímně, teď jsem do toho hodně šel, ale čas tomu neodpovídá. Je to hodně divné."
Info 19. 01. 11:51 RZ 7 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Tyres were compromise. It was humid and wet, I lost a bit grip in the middle of the stage. No problem at all." / "Volba pneu byla kompromisem. Bylo to vlhké a mokré, uprostřed zkoušky jsem trochu postrádal přilnavost. Bez potíží."
Info 19. 01. 11:37 RZ 7 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování Rally radiu od iRally!
Info 19. 01. 11:05 RZ 6 3 BURRI O. / FERRERO J.-J. (st. č. 24) "Again not enough fuel." / "Zase nemáme dost paliva."
Info 19. 01. 11:01 RZ 6 P 3 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 131) "Car is definitely too heavy. It's hard on brakes." / "Auto je moc těžké. Špatně se brzdí."
Info 19. 01. 11:00 RZ 6 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "We run mixture tyres, some corners with grip, some not." / "Jedeme mix pneumatiky, v některých zatáčkách to drží, v některých ne."
Info 19. 01. 10:59 RZ 6 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 17) "Difficult mornign. I just drive fast as I can now, trying to improve." / "Náročné ráno. Teď jsem jel rychle jak to jen šlo, snažíme se zlepšit."
Info 19. 01. 10:57 RZ 6 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "We doing well, very balanced." / "Vedeme si dobře, rovnoměrně."
Info 19. 01. 10:55 RZ 6 M wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "Lovely stage. Very narrow, very places we dont know ice or wet, we were cautious." / "Krásná zkouška. Hodně úzká, spousta míst, kde jsme něvěděli jsetli je tam led nebo vlhko. Jeli jsme opatrně."
Info 19. 01. 10:51 RZ 6 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "It's coming better." / "Jde to lépe."
Info 19. 01. 10:49 RZ 6 M wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Not easy to find braking points." / "Není snadné trefovat brzdné body."
Info 19. 01. 10:48 RZ 6 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "This one quite OK. Very slippy, but car feels OK. But I expect more slippy places." / "Tahle byla OK. Hodně to klouzalo, ale auto fungovalo OK. Ale čekal jsem víc uklouzaných míst."
Info 19. 01. 10:46 RZ 6 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 9) "Very cautious. Wrong tyre combination. We stalled on start line, lost ten seconds." / "Moc opatrné. Špatná kombinace pneu. Zhaslo nám to na startu, ztráta deset vteřin."
Info 19. 01. 10:43 RZ 6 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Good, no worries." / "Dobré, bez obav."
Info 19. 01. 10:41 RZ 6 M wrc CAMPANA P. / DE CASTELLI S. (st. č. 52) "Everything is OK. My tyres were OK." / "Vše je v pořádku. Moje pneumatiky byly OK."
Info 19. 01. 10:39 RZ 6 wrc DELECOUR F. / SAVIGNONI D. (st. č. 8) "I brake too late and crashed into right. But I didn't lost time." / "Šel jsem pozdě na brzdy a narazil pravou stranou. Ale nic jsem neztratil."
Info 19. 01. 10:37 RZ 6 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "This one was little bit better." / "Tahle zkouška byla trochu lepší."
Info 19. 01. 10:35 RZ 6 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "It was quite difficult, there were fast parts." / "Bylo to celkem náročné, byly tam rychlé pasáže."
Info 19. 01. 10:34 RZ 6 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 15) "It was not bad. It was quite fast stage. Sometimes, it was slippery, but OK." / "Nebylo to špatné, docela rychlá zkouška. Občas to bylo kluzké, ale OK."
Info 19. 01. 10:31 RZ 6 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "It was OK. No problem." / "Bylo to dobré. Bez problému."
Info 19. 01. 10:29 RZ 6 M wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "Difficult to push, some places very slippy. I try my best." / "Těžké tlačit, některá místa jsou velmi kluzká. Dělám co můžu."
Info 19. 01. 10:27 RZ 6 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "No ice, it's quite OK. Tyres work very well." / "Žádný led, je to celkem dobré. Gumy fungují velmi dobře."
Info 19. 01. 10:09 RZ 5 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "Just driving my own pace. It was good, no ice." / "Jedu si svoje. Bylo to dobré, žádný led."
Info 19. 01. 10:07 RZ 5 M wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "We made no big mistake. Difficult to find correct tyre choice." / "Neudělali jsme velkou chybu. Těžko se volí správné obutí."
Info 19. 01. 10:05 RZ 5 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Trying to do our best, stay on the road. New conditions to me again. Next stage is very slippy, lot of ice." / "Snažím se co můžu, držím se na cestě. Podmínky jsou pro mě zase nové. Další zkouška bude hodně klouzat, spousta ledu."
Info 19. 01. 10:03 RZ 5 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 9) "We trying different things with the car. Very cautious again." / "Zkoušíme různé věci na autě. Zase hodně opatrně."
Info 19. 01. 10:01 RZ 5 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "It's quite OK. Quite damp and slippery." / "Je to v pohodě. Dost vlhké a kluzké."
Info 19. 01. 09:59 RZ 5 M wrc CAMPANA P. / DE CASTELLI S. (st. č. 52) "Good feeling with the car, good grip." / "Dobrý pocit z auta, dobrá přilnavost."
Info 19. 01. 09:57 RZ 5 wrc DELECOUR F. / SAVIGNONI D. (st. č. 8) "We were moving little bit on tyres, but OK." / "Trochu se nám to smýkalo na pneumatikách, ale OK."
Info 19. 01. 09:55 RZ 5 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I was little bit too careful. OK anyway. I want to get little bit higher." / "Byl jsem trochu opatrnější. Ale jinak OK. Chci se dostat trochu výš."
Info 19. 01. 09:53 RZ 5 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Not so bad. Trying to push in some twisty places. But driving to be safe." / "Není to zlé. V technických místech jsem se snažil zabrat. Ale jedu na jistotu."
Info 19. 01. 09:51 RZ 5 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 15) "Not so bad. Difficult to do better. For us is important to do whole rally." / "Nebylo to zlé. Těžko jet lépe. Pro nás je důležité absolvovat celou rally."
Info 19. 01. 09:49 RZ 5 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Two different tyres on each side. It's really tricky on black ice. I'm very happy with the time. No crazy pushing." / "Na každé straně mám jiné kola. Na břečce to je opravdu zrádné. Jsem moc spokojený s časem. Žádné bezhlavé útočení."
Info 19. 01. 09:47 RZ 5 M wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "At the moment is everything OK. But Sebastien is really fast. Conditions are better than I expect." / "Momentálně je vše OK. Ale Sebastien je opravdu rychlý. Podmínky jsou lepší než jsem čekal."
Info 19. 01. 09:45 RZ 5 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Stage was OK, no problem. Tyre choice is compromise, probably not the best for last stage." / "Zkouška OK, bez problémů. Volba pneu je kompromis, na poslední zkoušku to asi nebude nejlepší."
Info 19. 01. 09:30 RZ 5 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování Rally radiu od iRally!
Info 18. 01. 16:46 RZ 4 2 BOUFFIER B. / PANSERI X. (st. č. 16) "I made mistake again. Tomorrow will be better. I never drive in this conditions." / "Zase jsem chyboval. Zítra to bude lepší. Nikdy jsem nejel v takových podmínkách."
Info 18. 01. 16:45 RZ 4 wrc VAN MERSKTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 11) Broken rear suspension, hit wall / Trefil zeď a poškodil zadní zavěšení
Info 18. 01. 16:44 RZ 4 P 3 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 131) "So difficult. For first time I drove with two slicks and two studded tyres." / "Moc těžké. Poprvé jsem jel na dvou slikách a dvou pneu s hřeby."
Info 18. 01. 16:42 RZ 4 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 17) "Last stage we still suffering with brake problems. Last ten kms I heard my co-driver anymore." / "Měli jsme potíže s brzdami. Posledních deset km jsem vůbec neslyšel spolujezdce."
Info 18. 01. 16:41 RZ 4 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "We got puncture." / "Měli jsme defekt."
Info 18. 01. 16:39 RZ 4 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "We have to go steady, difficult to drive now." / "Musíme jet v klidu, není to teď jednoduché."
Info 18. 01. 16:37 RZ 4 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 15) "Very nice where we are. Difficult day, whole rally will be like that." / "Je to moc fajn být tam kde jsme. Těžký den, taková bude celá rally."
Info 18. 01. 16:35 RZ 4 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 17) Reported stopped, continue / Stál, pokračuje
Odstup 18. 01. 16:31 RZ 4 wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 23) Broken front right suspension / Utržené zavěšení pravého předního kola
Info 18. 01. 16:30 RZ 4 M wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "We survived. I can't beliebe it!" / "Přežili jsme. Nemůžu tomu uvěřit!"
Info 18. 01. 16:25 RZ 4 wrc DELECOUR F. / SAVIGNONI D. (st. č. 8) "I get used to the car. So fast car. Right tyre choice for this stage." / "Zvykám si na auto. Je hodně rychlé. Na tuhle zkoušku jsme dobře obuli."
Info 18. 01. 16:23 RZ 4 M wrc CAMPANA P. / DE CASTELLI S. (st. č. 52) "It was very difficult day for me." / "Pro mě to byl hodně těžký den."
Info 18. 01. 16:22 RZ 4 M wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Tyre choice is very complicated. It's challenge." / "Volba pneu je hodně komplikovaná. Je to výzva."
Info 18. 01. 16:19 RZ 4 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "For me lot of new things. Now we try for first time right setup with tyres. Tricky condiditons, looking forward for tomorrow." / "Pro mě spousta nových věcí. Teď jsme poprvé měli správné nastavení odpovídající pneumatikám. Zrádné podmínky, těším se na zítřek."
Info 18. 01. 16:17 RZ 4 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Very difficult day, especially with tyres. This stage was very slippery." / "Hodně těžký den, hlavně kvůli pneumatikám. Tahle zkouška hodně klouzala."
Info 18. 01. 16:15 RZ 4 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Just try to stay on the road. It's really difficult. For me it's just driving through." / "Jen se snažím udržet na cestě. Je to hodně náročné. Z mého pohledu to jen projíždím."
Info 18. 01. 16:10 RZ 4 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 9) "Car was moving around so much." / "Auto se hodně přetáčelo."
Info 18. 01. 16:06 RZ 4 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I'm very pleased with the day. It's very difficult. I feel sorry for JML, I'll keep pushing for the team." / "S dneškem jsem hodně spokojený. Je to hodně těžké. Je mi líto JML, budu bojovat za tým."
Info 18. 01. 16:04 RZ 4 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Quite tricky, I'm happy to be here. We had broken brake disc on rear, tried to repair on road section." / "Opravdu zrádné, jsem rád, že jsem tu. Měli jsme prasklý zadní kotouč, snažili jsme se to na přejezdu opravit."
Info 18. 01. 15:59 RZ 4 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We had better tyre choice than JML. Good grip and balance through stage." / "Zvolili jsme lepší pneu než JML. Na zkoušce měly dobrou přilnovost a byly vyvážené."
Odstup 18. 01. 15:54 RZ 4 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) Reported rolled, crew OK / Šel přes střechu, posádka OK
Info 18. 01. 15:34 RZ 3 2 MELICHÁREK J. / BACIGAL I. (st. č. 19) "We drove really careful, just go and stay on the road." / "Jedeme hodně opatrně, jen jet a zůstat na cestě."
Info 18. 01. 15:28 RZ 3 2 ARZENO M. / JAMOUL R. (st. č. 20) "I had left rear puncture." / "Dostal jsem defekt levého zadního kola."
Info 18. 01. 15:27 RZ 3 P 3 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 131) "Same like a last loop, brake problems." / "Stejné jako v předchozí rundě, potíže s brzdami."
Info 18. 01. 15:26 RZ 3 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 17) "Think I'm getting used little bit. Rhythm was much better." / "Myslím, že už si trochu zvykám. Rytmus byl o dost lepší."
Info 18. 01. 15:24 RZ 3 2 BOUFFIER B. / PANSERI X. (st. č. 16) "Everything is OK after service, but we lost lot of time. Stage was really tricky." / "Po servisu je vše OK, ale ztratili jsme hodně času. Zkouška byla opravdu zrádná."
Info 18. 01. 15:23 RZ 3 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Maybe I was too careful." / "Možná jsem byl moc opatrný."
Info 18. 01. 15:22 RZ 3 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "I want to do nothing silly." / "Nechtěl jsem vyrobit nic hloupého.""
Odstup 18. 01. 15:21 RZ 3 wrc MAURIN J. / URAL O. (st. č. 38) Went off / Mimo trať
Info 18. 01. 15:18 RZ 3 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 15) "It's OK, I think the time isn't bad." / "Je to fajn, myslím, že čas není špatný."
Info 18. 01. 15:17 RZ 3 wrc VAN MERSKTEIJN P. / CHEVAILLIER E. (st. č. 11) "It went very well now, but i'ts tricky." / "Teď to šlo hodně dobře, ale je to nevyzpytatelné."
Info 18. 01. 15:15 RZ 3 wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 23) "It was better. The car was little bit too soft and it started to understeer in the end. Not so bad, but no perfect." / "Bylo to lepší. Auto bylo trochu moc měkké a ke knci začalo být nedotáčivé. Nebylo to zlé, ale ani perfektní."
Info 18. 01. 15:11 RZ 3 M wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "It was almost completely dry now. But the next one it will be a nightmare!" / "Teď to bylo téměř celé na suchu. Ale další zkouška, to bude noční můra!"
Info 18. 01. 15:08 RZ 3 wrc DELECOUR F. / SAVIGNONI D. (st. č. 8) "We knew that on this stage it would be difficult. We have tyre compound for the next one." / "Věděli jsme, že to tady ude těžké, protože máme směs vhodnou pro další vložku."
Info 18. 01. 15:07 RZ 3 M wrc CAMPANA P. / DE CASTELLI S. (st. č. 52) "Good feeling and good grip. We lost ten seconds because we had a spin." / "Dobře se jede, gumy drží. Ale ztratili jsme asi deset sekund, když jsme se přetočili."
Info 18. 01. 15:05 RZ 3 M wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "OK, no problems. It's compromise between the tyres for this stage and the next one." / "OK, v pohodě. Je to kompromis pneumatik pro tuto a tu další zkoušku."
Info 18. 01. 15:02 RZ 3 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "I'm happy, because the setup is correct now. But there is some error with the gear changing." / "Jsem spokojený, protože už máme správný setup. Ale objevil se nějaký problém s řazením."
Info 18. 01. 15:00 RZ 3 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "I think I'm in good position now. I want to keep our position and take no risk." / "Myslím, že jsme na tom dobře. Chci si udržet naši pozici bez nějakého riskování."
Info 18. 01. 14:59 RZ 3 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "I think the tyre choice is OK, but the next stage will be very tricky." / "Myslím, že jsme gumy vybrali dobře, ale další zkouška bude záludná."
Info 18. 01. 14:56 RZ 3 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) "There happened something with the car, we have no brakes." / "Něco se stalo s autem, nemáme brzdy."
Info 18. 01. 14:55 RZ 3 M wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) "It's going well, but we need to wake up little bit. But everything was very nice now." / "Jde to dobře, i když bychom se potřebovali trochu probudit. Na této zkoušce šlo ale jinak všechno pěkně."
Info 18. 01. 14:52 RZ 3 wrc WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 9) "Quite tricky, ut we had more grip than in the morning." / "Docela zrádné, ale přilnavost byla lepší než ráno."
Info 18. 01. 14:50 RZ 3 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "It's really good, I really enjoy it. I was very nervous on the first stage, now it's perfect." / "Je to dobré, užívám si to. Na první zkoušce jsem byl hodně nervózní, ale teď to je v pohodě."
Info 18. 01. 14:48 RZ 3 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "It was good stage, I'm really happy with the car." / "Byla to dobrá zkouška, jsem opravdu spokojený s autem."
Info 18. 01. 14:46 RZ 3 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I thought we had a puncture, maybe we hit something." Brake problems / "Myslel jsem, že máme defekt, možná jsme něco trefili." Potíže s brzdami.
Info 18. 01. 14:45 RZ 3 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was OK, we have mixed tyre choice, mainly because of the another stage." / "Bylo to dobré, máme namixované gumy, hlavně kvůli další zkoušce."
Info 18. 01. 14:21 RZ 3 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování Rally radiu od iRally!
Info 18. 01. 13:29 RZ 2 2 BOUFFIER B. / PANSERI X. (st. č. 16) Damaged rear-left end of his car. / Poškodil levou zadní část vozu.
Info 18. 01. 13:29 RZ 2 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) Went off, but finished the stage. / Mimo trať, ale zkoušku dokončil.
Info 18. 01. 13:26 RZ 2 M wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) Damaged rear-left end of his car. / Poškodil levou zadní část vozu.
Odstup 18. 01. 10:15 RZ 1 P 3 BERTELLI L. / GRANAI L. (st. č. 134) Retired after SS 1 with gearbox problems. / Odstoupil po RZ 1 kvůli problémům s převodovkou.
Info 18. 01. 10:13 RZ 1 2 ABBRING K. / VANNESTE L. (st. č. 17) "I'm not used to these conditions. The rear was sliding a lot, it was difficult, because all breaking points were in fast corners." / "Je to tady pro mě kompletně nové. Zadek nám pořád trochu utíkal, což bylo obtížné, zvlášť když většina brzdných bodů byla v rychlých zatáčkách."
Info 18. 01. 10:07 RZ 1 2 BOUFFIER B. / PANSERI X. (st. č. 16) "I slid on the brakes, but was lucky. I hit something on the rear." / "Uklouzl jsem na brzdách, ale měl jsem štěstí. Trefil jsem něco zadkem."
Odstup 18. 01. 10:07 RZ 1 S 2 BASSO G. / DOTTA M. (st. č. 34) Went off. / Mimo trať.
Info 18. 01. 10:06 RZ 1 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "I drove really bad. Car improved a lot." / "Jel jsem hodně špatně. Auto se hodně zlepšilo."
Info 18. 01. 10:05 RZ 1 S 2 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 32) "No dramas, we took it very steady." / "Žádné problémy, jeli jsme hodně v klidu."
Info 18. 01. 10:03 RZ 1 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 15) "Not so good, we had brake problems. I had to drive carefuly." / "Nic moc, měli jsme potíže s brzdami. Musel jsem jet opatrně."
Info 18. 01. 10:02 RZ 1 wrc MAURIN J. / URAL O. (st. č. 38) "Very difficult, driving this car for very first time. But not too bad." / Hodně těžké, jedu s tímhle autem poprvé. Ale není to tak zlé."
Info 18. 01. 09:59 RZ 1 wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 23) "I was really really slow. But I want finish this rally." / "Byl jsem hodně hodně pomalý. Ale chci tuhle rally dojet."
Info 18. 01. 09:57 RZ 1 M wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "I had to reverse two times, spun." / "Dvakrát jsem musel couvat, dělal jsem hodiny."
Info 18. 01. 09:53 RZ 1 wrc DELECOUR F. / SAVIGNONI D. (st. č. 8) "Nice stage, very difficult. Little bit of ice. My performance not too bad." / "Pěkná zkouška, hodně těžká. Trochu ledu. Můj výkon není vůbec špatný."
Info 18. 01. 09:51 RZ 1 M wrc CAMPANA P. / DE CASTELLI S. (st. č. 52) "Stage is very difficult, grip is changing. We were careful." / "Je to hodně těžká zkouška, mění se přilnavost. Jeli jsme opatrně."
Info 18. 01. 09:49 RZ 1 M wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "We didn't push too much. Everything is OK." / "Moc jsme netlačili. Všechno je OK."
Info 18. 01. 09:46 RZ 1 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 21) "Crazy. First run with this car on tarmac and this conditions. I'm happy to be here. No experience, just go." / "Šílené. Poprvé s tímhle autem na asfaltu v těchto podmínkách. Jsem rád, že jsme tady. Bez zkušeností, jen jedu."
Info 18. 01. 09:45 RZ 1 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Something new for me. Very interesting roads. We had bit problem with notes, gravel crew reported slippy places but it wasn't." / "Pro mě něco nového. Velmi zajímavé tratě. Meli jsme trochu trable s rozpisem, špióni nám nahlásili kluzká místa ale nebyla tam."
Info 18. 01. 09:43 RZ 1 wrc SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 10) Passed by Tänak. Two wheel drive reported / Předjel ho Tänak. Pohon pouze na dvě kola
Info 18. 01. 09:42 RZ 1 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "It was really tricky. Bit ice of middle of the stage." / "Bylo to opravdu zrádné. Uprostřed zkoušky byl trochu led."
Info 18. 01. 09:39 RZ 1 M wrc SORDO D. / DEL BARRIO C. (st. č. 37) Soft compound reported / Měkká směs pneu
Info 18. 01. 09:35 RZ 1 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "OK start. It's very long rally, I take no risk at all." / "Dobrý start. Je to hodně dlouhá rally, vůbec neriskuji."
Info 18. 01. 09:33 RZ 1 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) Very soft compound "Not the best tyre choice maybe." / Velmi měkká směs pneu "Možná to nebyla nejlepší volba."
Info 18. 01. 09:31 RZ 1 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Not the right feeling yet. Solid drive. Next stage will be very difficult with snow." / "Zatím nemám ten správný pocit. Dobrá jízda. Příští zkouška na sněhu bude hodně těžká."
Info 18. 01. 09:28 RZ 1 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was OK. Humid and dry, just little bit frost before Col de Fayolle. Next stage will be more complicated." / "Bylo to OK. Ovlhlé a suché, jen trochu namrzlé před Col de Fayolle. Příští zkouška bude mnohem komplikovanější. "
Info 18. 01. 09:05 RZ 1 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování Rally radiu od iRally!
toplist